Рішення № ХІ-027/2021 за скаргою на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо нерозгляду скарги відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ХІ-027/2021

 30 листопада 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу представника скаржника Особа_1, Особа_2, на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо нерозгляду його скарги відносно адвоката Особа_4, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура, що передувала розгляду скарги

 1. Адвокат Особа_2, якій діє в інтересах скаржника Особа_1, звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області зі скаргою стосовно адвоката Особа_4.
 2. Листом Голови КДКА Київської області за № 877 від 11.08.2021 року Особа_2 було повідомлено про те, що до скарги додана копія пенсійного посвідчення Особа_1, згідно з якою неможливо встановити чи дана особа звільняється від сплати коштів за організаційне забезпечення розгляду скарги. Запропоновано надати до КДКА Київської області оригінал пенсійного посвідчення, паспорт та картку платника податків довірителя Особа_1 для звірки даних про особу та встановлення чи дана особа має право на звільнення від сплати за розгляд скарги.
 3. Представник скаржника Особа_2 не надав до КДКА Київської області відповідні документи.
 4. 26.08.2021 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга представника Особа_1 – Особа_2 на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо нерозгляду скарги відносно адвоката Особа_4.
 5. 30.08.2021 року Голова ВКДКА скерував запит до голови КДКА Київської області про направлення матеріалів, що були взяті до уваги КДКА при розгляді зазначеної скарги представника скаржника відносно адвоката, та надання інформації щодо дій, які були здійснені КДКА Київської області в межах розгляду зазначеної скарги.
 6. Вказані матеріали листом за вх. № 16425 від 16.09.2021 року надійшли до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 7. Листом за вих. № 2039 від 21.09.2021 року члену ВКДКА Особа_3 доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі представника скаржника Особа_1 – Особа_2

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. Представник скаржника Особа_1 – адвокат Особа_2 вважає дії Голови КДКА Київської області свавільними, протиправними, такими що блокують розгляд скарги відносно адвоката Євсєєва Михайла Володимировича.
 2. Вказує, що до скарги на адвоката додано копію пенсійного посвідчення скаржника Особа_1, що містить інформацію про скаржника – запис про інвалідність 2-ї групи.; копія цього посвідчення була засвідчена адвокатом Особа_2.
 3. Зазначає, що в статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, комі відомі форми такої поведінки.
 4. Скаржник просить ВКДКА визнати неправомірною бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо нерозгляду скарги на адвоката Особа_4; скаргу на адвоката передати на розгляд до місцевої ДП КДКА.

Встановлені фактичні обставини

 1. Листом голови КДКА Київської області за № 877 від 11.08.2021 року Особа_2 було повідомлено про те, що до скарги додана копія пенсійного посвідчення Особа_1, згідно з якою неможливо встановити чи дана особа звільняється від сплати коштів за організаційне забезпечення розгляду скарги. Запропоновано надати до КДКА Київської області оригінал пенсійного посвідчення, паспорт та картку платника податків довірителя Особа_1 для звірки даних про особу та встановлення чи дана особа має право на звільнення від сплати за розгляд скарги.
 2. У даному листі голова КДКА Київської області послався на вимоги п.п. 4 п. 14 Положення, відповідно до якого до заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, про вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга), якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку, а також копія платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційне забезпечення її розгляду.
 3. Відповідно до рішення Ради адвокатів України від 18 червня 2020 року за № 37, встановлена та затверджена оплата за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, скарг на вирішення дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, а також скарг на дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на день подання заяви (скарги).

Нормативно правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.11.2012 року № 5076-VI.
 2. Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, з подальшими змінами та доповненнями.
 3. Рішення Ради адвокатів України № 37 від 18 червня 2020 року «Про встановлення плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатур та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури».

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи скарги та надані матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, виходить з наступного.
 2. Подаючи скаргу до ВКДКА, адвокат Особа_2 не додав скаргу щодо поведінки адвоката, подану раніше до КДКА Київської області, та додатки до неї.
 3. Таким чином, не видається можливим встановити факт того, чи при розгляді скарги КДКА Київської області з копії пенсійного посвідчення було можливо встановити наявність права Особа_1 на звільнення від сплати за організаційне забезпечення розгляду скарги.
 4. Отже, Скаржником не було доведено факти, на які він посилається у скарзі, а саме факт належної якості копії пенсійного посвідчення для встановлення права Особа_1 на звільнення від оплати за організаційне забезпечення розгляду скарги, поданої до КДКА Київської області.
 5. На підставі викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу представника скаржника Особа_1, Особа_2, на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо нерозгляду його скарги відносно адвоката Особа_4, – залишити без задоволення.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська