РІШЕННЯ № ХІІ-001/2019 у справі за скаргами адвокатів на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 25.09.2019 року про порушення дисциплінарної справи

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ХІІ-001/2019

05 грудня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скарги адвокатів Особа_1 та Особа_2 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 25.09.2019 року про порушення відносно них дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли скарги адвоката Особа_1 та адвоката Особа_2 на рішення ДП КДКА Київської області від 25.09.2019 року про порушення відносно них дисциплінарної справи.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Київської області від 25.09.2019 року відносно адвокатів Особа_1 та Особа_2 порушено дисциплінарну справу за ознаками дисциплінарних проступків, передбачених ст. ст. 17, 42, 44 Правил адвокатської етики (дотримання принципів компетентності та добросовісності під час прийняття адвокатом доручення клієнта, дотримання адвокатом принципу законності у відносинах з судом та іншими учасниками судового провадження, дотримання адвокатом принципів чесності та порядності під час здійснення професійної діяльності в суді).

Підставою для проведення перевіри відомостей про дисциплінарний проступок адвокатів стала ухвала Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 17.07.2019 року у складі суддів Особа_3, Особа_4 і Особа_5 по справі № ______, провадження № _____, про порушення перед КДКА Київської області питання про відповідальність адвокатів Особа_1 і Особа_2.

Не погодившись з рішенням дисциплінарної палати КДКА Київської області від 25.09.2019 року, адвокати Особа_1 і Особа_2 оскаржили його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Розглянувши доводи скарг адвокатів, перевіривши матеріали, які надійшли від КДКА Київської області, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Одновола В.К., інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат Особа_1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за № ___ від 15.10.2001 року, видане Київською обласною КДКА. Займається індивідуальною адвокатською діяльністю. Адреса робочого місця адвоката – Адреса_1, обліковується у Раді адвокатів Київської області.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат Особа_2 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за № ___ від 19.09.2017 року, видане Радою адвокатів Житомирської області. Займається індивідуальною адвокатською діяльністю. Адреса робочого місця адвоката – Адреса_2, обліковується у Раді адвокатів Київської області.

Скарга розглянута належною та правомочною дисциплінарною палатою КДКА Київської області, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Строки на оскарження рішення, передбачені ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Скаржниками не порушені.

Повідомлень про притягнення адвокатів Особа_1 та Особа_2 до дисциплінарної відповідальності немає.

Інформація про оскарження до суду рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 25.09.2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвокатів, відсутня.

Перевірка відомостей про наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку відносно адвокатів була доручена члену дисциплінарної палати КДКА Київської області Особа_6 25.07.2019 року. Довідка за її підписом складена 23.09.2019 року.

При розгляді справи складений протокол № 9 засідання дисциплінарної палати КДКА Київської області від 25.09.2019 року. За результатами голосування членами дисциплінарної палати прийнято рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвокатів Особа_1 та Особа_2.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Предметом розгляду дисциплінарної палати КДКА Київської області було звернення у вигляді ухвали від 17.07.2019 року колегії суддів Шевченківського районного суду м. Запоріжжя у складі Особа_3, Особа_4, Особа_5 по справі № ____, провадження № ___, про порушення перед КДКА Київської області питання про відповідальність адвокатів Особа_1 та Особа_2.

В ухвалі вказано, що в провадженні Шевченківського районного суду м. Запоріжжя перебуває вищевказане кримінальне провадження по обвинуваченню Особа_7 у вчиненні ним ряду тяжких правопорушень, який тривалий час утримується під вартою.

Захист обвинуваченого здійснюють адвокати Особа_1 і Особа_2, які, будучи завчасно повідомленими про дату, час, та місце розгляду справи, без поважних причин не з’являлися в судові засідання, у звꞌязку з чим судовий розгляд кримінального провадження неодноразово було зірвано. Зокрема, через неявку адвокатів розгляд справи було відкладено 03.07.2019 року, 11.07.2019 року та 17.07.2919 року.

Судова колегія вказує, що така поведінка адвокатів є системною, свідчить про неможливість дотримання судом розумного строку розгляду справи, регламентованого ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звернула увагу на необхідність виконання положень ст.ст. 11, 42 Правил адвокатської етики щодо дотримання адвокатами принципів законності, компетентності, добросовісності та на обов’язок захисника прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю обвинуваченого. У разі неможливості прибути в призначений строк, є обов’язок захисника повідомити суд про таку неможливість та її причини, що встановлений ч. 2 ст. 47 КПК України.

Прокурор прокуратури Запорізької області Особа_8 порушив перед судом питання про відповідальність захисників через їх неявку в судові засідання.

17.07.2019 року судова колегія постановила ухвалу в котрій вказала, що з метою забезпечення прав учасників кримінального провадження на розумний строк розгляду справи та запобігання неналежного здійснення адвокатами Особа_1 та Особа_2 своїх обов’язків, порушити перед КДКА Київської області питання про відповідальність вказаних адвокатів.

Адвокати Особа_1 та Особа_2 в повному обсязі заперечили проти доводів ухвали. Указали, що обставини на які посилається судова колегія, як факти нібито наявності в їх поведінці дисциплінарного проступку, не відповідають дійсності та надані неправдиві відомості щодо обставин неприбуття захисників у судові засідання. Вказують, що в матеріалах справи відсутні докази, в розумінні вимог ст.ст. 111, 135 КПК України, що в законному порядку судом були здійсненні виклики захисників в судові засідання. Стверджують, що в судові засідання призначенні на 03.07.2019 року, 11.07.2019 року та 17.07.2919 року не з’являлись з поважних обставин, про що суду були надані заяви та докази. Ці обставини пов’язані з перебуванням на лікарняному, участі в інших раніше призначених судових засіданнях. Вважають, що судом не надано будь-яких доказів наявності в поведінці адвокатів ознак дисциплінарного проступку в розумінні ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Адвокати вважають, що ухвала суду від 17.07.2019 року є незаконною та необґрунтованою, що суд в особі головуючого судді Особа_3 створив штучні докази вини для притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, та дії суду є засобом тиску на захисників з метою не надання належної правової допомоги у кримінальному провадженні.

Адвокати просили КДКА Київської області відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно них за відсутністю в їх поведінці ознак дисциплінарного проступку.

Не погодившись з правою позицією адвокатів, 25.09.2019 року дисциплінарна палата КДКА Київської області прийняла рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвокатів Особа_1 та Особа_2 за ознаками дисциплінарного проступку за порушення ст.ст. 17, 42, 44 Правил адвокатської етики.

У своїх скаргах до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвокати Особа_1 та Особа_2 вказують, що вони не згодні з оскаржуваним рішенням дисциплінарної палати КДКА Київської області, оскільки дисциплінарну справу відносно них порушено за відсутністю в їх поведінці ознак дисциплінарного проступку.

Так, адвокат Особа_2 вказує, що в судові засідання 03.07.2019 року та 11.07.2019 року не з’явився, оскільки в період з 01.07.2019 року по 12.07.2019 року включно знаходився на лікуванні, про що суду були надані відповідні медичні документи. 17.07.2019 року в судове засідання не з’явився так як знаходився в судовому засіданні Шевченківського районного суду м. Києва по раніше узгодженій даті судового засідання. Його доводи підтверджуються письмовими доказами.

Адвокат Особа_1 вказує, що 03.07.2017 року, 11.07.2019 року та 17.07.2019 року в судове засідання не з’являвся, оскілки по раніше узгодженими датами був занятий в інших судових процесах: в Київському апеляційному суді, Дарницькому районному суді м. Києва та Шевченківському районному суді м. Києва. Його доводи підтверджені письмовими доказами.

Адвокати стверджують, що судові засідання призначені на 03.07.2019 року, 11.07.2019 року та 17.07.2019 року були призначені судом без погодження з ними дат таких засідань, а тому вони в законному порядку приймали участь в інших судових процесах по раніше узгодженими датами з іншими судами.

Ці докази також були надані і до дисциплінарної палати КДКА Київської області для з’ясування обставин про поважність причин неявки в судові засідання Шевченківського районного суду м. Запоріжжя, котрі вказують на відсутність в поведінці адвокатів ознак дисциплінарного проступку відповідно до вимог ст.ст. 17, 42, 44 Правил адвокатської етики.

Адвокати вважають, що оскаржене рішення є незаконним та просять його скасувати, прийняти нове рішення, яким відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно до них за відсутністю ознак дисциплінарного проступку.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, дослідивши доводи скарг адвокатів Особа_1 та Особа_2, а також матеріали дисциплінарного провадження відносно них, не погоджується з висновками дисциплінарної палати КДКА Київської області про наявність підстав для порушення дисциплінарної справи, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарної відповідальності, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року за № 120, з послідуючими змінами та доповненнями (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявністю в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Згідно ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарним проступком адвоката є: порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення Правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, Правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору.

Водночас, у відповідності до ст. 7 Положення та ст. 70 Правил адвокатської етики, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявністю в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Всупереч наведеному, Скаржник не надав до КДКА Київської області жодних належних та допустимих доказів стосовно вчинення адвокатами дисциплінарного проступку.

Судова колегія ніяких належних доказів про повідомлення адвокатів про дату та час судових засідань не надала.

Скаржник в особі судової колегії Шевченківського районного суду м. Запоріжжя, вказує на обставини, які повністю спростовують сам факт наявності ознак дисциплінарного проступку в діях адвокатів.

Так, судова колегія в ухвалі вказала: « … 9 липня 2019 року, за допомогою засобів електронного листування, захисник обвинуваченого адвокат Особа_2 звернувся до суду із заявою, якою повідомив суд про неможливість його участі в судовому засіданні та усіх призначених наперед судових засіданнях, оскільки у визначені судом дати судових засідань, обидва захисники, і Особа_1 та Особа_2, мають прийняти участь в інших судових засіданнях, призначених іншими судами. При цьому, захисник обвинуваченого адвокат Особа_2 направив суду фотокопію довідки про перебування його на лікуванні у період з 1 по 5 липня 2019 року. Зважаючи на те, що названі адвокати обмежувалися лише власними поясненнями щодо причин неможливості їх явки у призначені судові засідання, за виключенням неявки у судове засідання 03.07.2019 року захисника Особа_2, який на той час перебував на лікуванні, натепер суд може дійти висновку лише про те, що їх неявки відбулися з неповажних причин, у зв’язку з чим вважає за необхідне порушити питання про відповідальність захисників перед органом, що згідно із законом уповноважений притягнути їх до дисциплінарної відповідальності».

Дисциплінарна палата КДКА Київської області цим обставинам не надала належної оцінки та прийняла хибне рішення про наявність ознак дисциплінарного проступку в поведінці адвокатів та порушила дисциплінарну справу відносно адвокатів Особа_1 та Особа_2.

Також, з матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що оскаржуване рішення винесено стосовно двох адвокатів. Разом з тим, ніякого належного розмежування їх поведінки та оцінки дій кожного із них нема.

За таких обставин, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, вбачає, що дисциплінарну справу відносно адвокатів Особа_1 та Особа_2 порушено за відсутністю ознак дисциплінарного проступку в поведінці вказаних адвокатів, що є порушеннями вимог ст. 12 Положення та ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 25.09.2019 року про порушення відносно них дисциплінарної справи є невмотивованим та необґрунтованим, у звꞌязку з чим підлягає скасуванню.

Відповідно до вимог ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури має право скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скарги адвокатів Особа_1 та Особа_2 – задовольнити.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 25.09.2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 та адвоката Особа_1, – скасувати.
  3. Ухвалити нове рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 та адвоката Особа_1.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                    С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                    К.В. Котелевська