РІШЕННЯ № ХІІ-004/2019 у справі за скаргою адвоката на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 08.08.2019 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ХІІ-004/2019

05 грудня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 08.08.2019 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 08.08.2019 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.

Адвокат Особа_1 з рішенням дисциплінарної палати не згодна, вважає його незаконним та не вмотивованим. На думку Скаржника, у листі судді Володарського районного суду Донецької області Особа_2 від 25 квітня 2019 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_1 – захисника Особа_3, обвинуваченого у вчиненні кримінальному правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, підставами для притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності зазначено неможливість проведення судового розгляду у зв’язку із неприбуттям адвоката Особа_1 в судове засідання 04.04.2019 р., 09.04.2019 р., 17.04.2019 р., 25.04.2019 року та не представлення суду документів, підтверджуючих поважність причин неявки до суду. Скаржник зазначив, що суддя жодним чином не навів доказів наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Крім того, на думку Скаржника, дисциплінарна палата належним чином не перевірила виконання та розірвання договору, не отримала пояснень безпосередньо від Замовника за договором про надання правової допомоги – Особа_4 на захист Особа_3, та самого Особа_3, якому надавалась правова допомога у кримінальному провадженні. Адвокат вважає, що правомірно розірвала договір про надання правової допомоги відповідно до загальних норм цивільного законодавства – через несплату їй гонорару.

Розглянувши доводи скарги, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Кузьмінського О.О., дослідивши матеріали дисциплінарної справи, що надійшли з КДКА регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно витягу із Єдиного реєстру адвокатів України, Особа_1 здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за № ___, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Донецької області 15.03.2006 р. ( а. с. 7).

Робочим місцем адвоката Особа_1 зазначено: Адреса_1.

Скарга на поведінку адвоката розглянута КДКА Донецької області за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України, що відповідає вимогам частини 3 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати КДКА Донецької області подана до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у строк, передбачений ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до якої, адвокат або особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що 15.05.2019 р. на адресу Голови КДКА Донецької області надійшов «Заказний лист з повідомленням» судді Володарського районного суду Донецької області Особа_2 щодо неможливості проведення судового розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Особа_3, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, через неприбуття в судове засідання захисника – адвоката Особа_1, 04.04.2019 р., 09.04.2019 р., 17.04.2019 р., 25.04.2019 р., про дати яких адвокат був повідомлений особисто під підпис. Наступна дата судового засідання визначена 14.06.2019 р. Суддя звернувся щодо притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та вжиття заходів для організації належної процесуальної поведінки останньої.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 23 травня 2019 року головою дисциплінарної палати КДКА Донецької області доручено проведення перевірки відомостей, викладених у зверненні судді Володарського районного суду Донецької області Особа_2 стосовно адвоката Особа_1, члену дисциплінарної палати Особа_5 (а.с.1), у зв’язку з чим 10.07.2019 року членом дисциплінарної палати Особа_5 була складена відповідна довідка (а.с.25-27).

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Донецької області від 11 липня 2019 року порушена відносно адвоката Особа_1 дисциплінарна справа.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 08 серпня 2019 року адвоката Особа_1 притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Відповідно до протоколу засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 08.08.2019 року, адвокат Особа_1 була присутня на засіданні дисциплінарної палати та надавала свої пояснення. Вона посилалася на додаток №1 до договору про надання правової допомоги, складений з Особа_4 на захист Особа_3, проте зазначений додаток не надала дисциплінарній палаті. Як вона пояснила, в п. 2.5 додатку до договору передбачено, що у разі несплати замовником послуг виконавця договір вважається розірваним. У січні 2019 року адвокат Особа_1 повідомила Особа_4 про намір розірвати договір на захист Особа_3. Останнє судове засідання за її участю було в лютому 2019 року або в березні, коли саме вона не пригадує. Колишній підзахисний Особа_3 наміру відмовлятися від неї як захисника не мав.

Матеріалами дисциплінарної справи встановлено, що пояснення щодо розірвання договору чи відмови від участі у кримінальному провадженні в період проведення перевірки ні Особа_4, ні Особа_3 не надавали.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила, що 08.08.2019 року дисциплінарною палатою КДКА Донецької області була постановлена вступна та резолютивна частина рішення щодо Особа_1. Складання повного рішення було відкладено на строк три робочих дні з дня закінчення розгляду справи. Повний текст рішення було виготовлено 13 серпня 2019 року. Відповідно до тексту рішення дисциплінарної палати, адвокат Особа_1 притягнута до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог ст. 32 Правил адвокатської етики та пункту 4.1 Договору, а саме: «не з’явившись без поважних причин в процес Володарського районного суду Донецької області по справі Особа_3 04.04.2019 р., 09.04.2019 р., 17.04.2019 р., 25.04.2019 р. адвокат здійснила дисциплінарний проступок». Крім того, палата вважає, що адвокат невиправдано затягував судовий розгляд справи, посилається на ст. 42 Правил адвокатської етики та на ст.12-1 ПАЕ – «Чесність та добропорядна репутація».

Розглядаючи дисциплінарну справу, палата посилалася на п.4.1 Договору про надання правової допомоги від 08.11.2017 року, укладеного адвокатом Особа_1 та Особа_4 на представництво та захист інтересів Особа_3 відповідно до якого сторони не можуть відмовитися від виконання умов договору в односторонньому порядку. Разом із тим, поза увагою палати залишилась обставина викладена у листі адвоката Особа_1 б/н від 04.04.2019 року до Володарського районного суду Донецької області, отриманому на запит дисциплінарної палати, в якому вона повідомляє суд, що «відмовляється від подальшого виконання доручення на захист Особа_3 у зв’язку з невиконанням замовника умов договору та що укладений 08.11.2017 року договір на захист Особа_3, по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, вважається розірваним у зв’язку з не оплатою послуг адвоката» (а.с. 51).

Як встановлено матеріалами дисциплінарного провадження, поясненнями адвоката Особа_1, адвокат Особа_1 приймала участь у кримінальному провадженні у Володарському районному суді Донецької області, як захисник Особа_3, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України. Судове засідання було призначено на 04.04.2019 р., 09.04.2019 р., 17.04.2019 р., 25.04.2019 року. Саме 04.04.2019 р. адвокат Особа_1 направила до Володарського районного суду Донецької області лист, отриманий 04.04.2019 р. о 15год. 30 хв., в якому повідомила суд про свою відмову виконувати доручення на захист Особа_3 у зв’язку з невиконанням замовником, а саме Особа_4, умов договору, укладеного 08.11.2017 року на захист Особа_3 у кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України, та вважає договір розірваним, у зв’язку з не оплатою послуг адвоката.

Відповідно до ч. 4 ст. 47 Кримінального процесуального кодексу України, захисник після його залучення має право відмовитися від виконання своїх обов’язків лише у випадках: 1) якщо обставини, які згідно з цим Кодексом виключають його участь у кримінальному провадженні; 2) незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибору ним способу захисту, за винятком випадків обов’язкової участі захисника; 3) умисного невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог цього Кодексу, тощо; 4) якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо складним.

Відповідно до наявних в матеріалах дисциплінарної справи процесуальних документів, завірених та направлених судом, пояснень адвоката Особа_1, наданих на засіданні дисциплінарної палати 08.08.2019 р. відповідно до протоколу засідання, саме відмова від участі в кримінальному провадженні, пов’язана з одностороннім розірванням договору про надання правової допомоги, була причиною неприбуття адвоката Особа_1 в судове засідання.

За наведених обставин, дисциплінарна палата КДКА Донецької області невірно дійшла висновку про вчинення адвокатом Особа_1 дисциплінарного проступку.

Відповідно до ст. 70 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним зꞌїздом адвокатів України 2017 року від 09.06.2017 року, із змінами від 15.02.2019 року, адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному стягненню, доки його вину не буде доведено в законному порядку. Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь. Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 08.08.2019 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності і застосування до неї дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, – скасувати.
  3. Ухвалити нове рішення про закриття дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська