Рішення № ХІI-004/2021 за клопотанням адвоката щодо зупинення дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати № 47 від 19.11.2021 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ХІІ-004/2021

 01 грудня 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати № 47 від 19.11.2021 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці, –

ВСТАНОВИЛА:

Короткий виклад позиції Скаржниці та доводів клопотання

 1. 25.11.2021 року до Вищої Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшло клопотання адвоката Особа_1, яке додано до скарги на рішення КДКА, щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 47 від 19.11.2021 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.
 2. Зі змісту клопотання вбачається, що адвокат Особа_1 просить зупинити дію рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 47 від 19.11.2021 року, оскільки залишення в дії вказаного рішення позбавить Скаржницю можливості виконати взяті нею на себе зобовʼязання перед клієнтами, що матиме наслідком не лише значні фінансові витрати в результаті розірвання укладених договорів про надання правової допомоги, а й заподіяння шкоди благам немайнового характеру, зокрема діловій репутації адвоката Особа_1.
 3. Адвокат Особа_1 вказує, що не зупинення дії рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 47 від 19.11.2021 року потребуватиме від її клієнтів додаткових фінансових та часових витрат, а також негативно вплине на результат вирішення справ по суті через можливі зміни позицій захисту іншими залученими адвокатами.
 4. Окремо Скаржниця, обґрунтовуючи клопотання, вказує на те, що у разі задоволення вимог поданої нею скарги ВКДКА вже сплине значний час і накладене на адвоката Особа_1 дисциплінарне стягнення може бути частково чи повністю відбуте без законних на те підстав. При цьому поновити права Скаржниці, зокрема репутаційні втрати, та порушені права її клієнтів буде неможливо.
 5. Крім того, адвокат Особа_1 вказує, що адвокатська діяльність – це єдиний вид діяльності, яким вона займається і єдине джерело її доходів, тому зупинення її права на заняття адвокатською діяльністю істотно погіршує матеріальне становище Скаржниці та її сім’ї, а також позбавляє можливості оплачувати лікування Скаржниці.
 6. Скаржниця просить клопотання задовольнити та зупинити дію рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 47 від 19.11.2021 року про зупинення її права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із змінами та доповненнями, ВКДКА, за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 3. Скарга може бути забезпечена шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.
 4. За результатом розгляду клопотання адвоката про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або за ініціативою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, остання, приймає рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 5. Згідно із п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами, ВКДКА, за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. ВКДКА, проаналізувавши доводи клопотання адвоката Особа_1, робить висновок, що воно є необґрунтованим та не містить достатніх доказів того, що в даному випадку невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 2. ВКДКА звертає увагу на те, що предмет доказування у скарзі на рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області №47 від 19.11.2021 та клопотанні про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги шляхом зупинення дії вказаного рішення відрізняється, тому правова оцінка доводів незаконності та необґрунтованості рішення ДП КДКА Хмельницької області від 19.08.2021 року № 47 повинна бути здійснена при розгляді скарги на вказане рішення.
 3. ВКДКА критично оцінює доводи клопотання Скаржниці щодо наявності в її провадженні договорів про надання правової допомоги із клієнтами та доручень на надання безоплатної вторинної правової допомоги, та що залишення в дії оскаржуваного рішення не дасть їй можливості виконати взяті на себе зобов’язання та, відповідно, матиме наслідком порушення прав її клієнтів.
 4. ВКДКА зауважує, що надання правової (правничої) допомоги – те, що притаманно адвокатській діяльності в цілому та кожному адвокату зокрема. Тому наявність в провадженні адвоката справ та укладених договорів про надання правової (правничої) допомоги, а також доручень на надання безоплатної вторинної правової допомоги, не є беззаперечною підставою для зупинення дії рішення регіональної КДКА, яким зупинено право адвоката на заняття адвокатською діяльністю на певний строк.
 5. Щодо копії доручення на надання безоплатної вторинної правової допомоги, яка долучена до клопотання адвоката Особа_1, ВКДКА звертає увагу, що згідно з п. 8 ч. 2 ст. 24 та ч. 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, може бути замінено у разі зупинення або припинення його права на зайняття адвокатською діяльністю, а під час заміни одного адвоката іншим забезпечується безперервність надання безоплатної вторинної правової допомоги.
 6. Варто зауважити, що згідно з пп. 3, 9 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» саме центр з надання безоплатної правової допомоги забезпечує участь захисника при здійсненні досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень КПК України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії та приймає рішення про заміну адвоката.
 7. У звʼязку з цим, необґрунтованим є твердження, що не зупинення дії рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області порушить права клієнтів адвоката Особа_1, зокрема право на безоплатну вторинну правову допомогу.
 8. Окрім того, щодо копії повістки про виклик до Хмельницького апеляційного суду та витягів із офіційного сайту «Судова влада України» про стан розгляду справ, ВКДКА зазначає, що будь-яка адвокатська діяльність передбачає наявність у адвоката клієнтів. Захист інтересів клієнта – першочергове завдання адвоката. У звʼязку з цим, вжиття заходів забезпечення скарги не може відбуватись лише за наявності вищевикладених обставин.
 9. Також ВКДКА звертає увагу на те, що з ухвали Ярмолинецького районного суду Хмельницької області від 13.10.2020, яка міститься в додатках до клопотання, неможливо встановити, чи справді клієнти адвоката Особа_1 на момент ухвалення даного рішення тримаються під вартою.
 10. Виходячи з положень ст. 8, 12-1, 26, 27 Правил адвокатської етики, затверджених Зʼїздом адвокатів України від 09 червня 2017 року, адвокат у разі застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, зобов’язаний проінформувати клієнта про настання обставин, що зумовлюють неможливість надання правової допомоги (здійснення адвокатської діяльності) на строк дії дисциплінарного стягнення.
 11. Крім того, ВКДКА зазначає, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, і йому таке право гарантується ст. 59 Конституції України. Тому, варто зазначити, що в такому випадку право клієнта на професійну правничу допомогу не порушується, адже останній може залучити до участі у справі за власним вибором іншого адвоката, оскільки адвокат, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на певний строк позбавлений права на здійснення такої діяльності на вказаний строк.
 12. ВКДКА вважає такими, що не заслуговують на увагу, також доводи клопотання адвоката Особа_1 про те, що адвокатська діяльність є її єдиним джерелом доходів, у т.ч. для забезпечення належного матеріального стану її сімʼї та оплати лікування.
 13. У звʼязку з цим ВКДКА, звертає увагу, що факт неможливості здійснювати адвокатську діяльність Скаржницею через наявне обмеження такої діяльності, не позбавляє її права здійснювати юридичну чи іншу, не заборонену законом діяльність, у передбачених законом формах та допустимих законами способах, оскільки гарантоване ст. 43 Конституцією України право на працю у Скаржниці існує, а доказів того, що вона не має змоги заробляти собі на життя у інші способи, окрім як адвокатською діяльністю, адвокатом не надано.
 14. ВКДКА наголошує, що вжиття заходів забезпечення розгляду скарги на рішення регіональної КДКА можливе лише за виключних підстав, а саме у випадку, коли невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 15. Такі обставини повинні підтверджуватись істотними доказами або їх сукупністю, що свідчать про ймовірність істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.
 16. Як вказано вище, з аналізу клопотання адвоката не вбачається існування підстав для істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.
 17. Забезпечення заходів розгляду скарги застосовуються для гарантування виконання рішення ВКДКА, тобто недопустимості завдання адвокатові непоправної шкоди, що може призвести до неможливості поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів, в майбутньому. При цьому, саме адвокат повинен навести докази для вжиття заходів забезпечення розгляду скарги.
 18. При розгляді клопотання про забезпечення розгляду скарги ВКДКА враховує, що у кожному випадку необхідно встановити наявність обставин, передбачених Положенням, і провести оцінку доводів, викладених у клопотанні та доказів, доданих до нього.
 19. Розглянувши доводи клопотання, заслухавши доповідача – заступника голови ВКДКА Особа_2, інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, керуючись п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –
ВИРІШИЛА:
 1. Відмовити адвокату Особа_1 у зупиненні дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати № 47 від 19.11.2021 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська