Рішення

Print This Post

РІШЕННЯХІІ-007/2020

23 грудня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Ульчака Б.І., Клечановської Ю.І., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні клопотання щодо зупинення дії рішення КДКА, зазначене у скарзі представника скаржника Особа_1 – адвоката Особа_2 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 280/2020 від 11.11.2020 року про припинення права на заняття адвокатською діяльністю Особа_1, шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 01.12.2020 за вхід. № 14718 надійшло клопотання щодо зупинення дії рішення КДКА, зазначене у скарзі представника скаржника Особа_1 – адвоката Особа_2 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 280/2020 від 11.11.2020 року про припинення права на заняття адвокатською діяльністю Особа_1, шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Вказаним клопотанням адвокат Особа_2 просить Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури зупинити дію рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 280/2020 від 11.11.2020 року про припинення права на зайняття адвокатською діяльністю Особа_1, шляхом анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

В обґрунтування клопотання про зупинення дії рішення регіональної КДКА адвокат Особа_2, зазначає, що Особа_1 є представником (захисником) у низці проваджень, тому для забезпечення стабільності надання правової допомоги своїм довірителям, з урахуванням можливої подальшої участі Особа_1 у вказаних провадженнях в разі задоволення вказаної скарги, вважає необхідним вжити зазначені заходи забезпечення розгляду скарги.

Заслухавши доповідача – Особа_3, розглянувши доводи клопотання, заслухавши інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із змінами та доповненнями, ВКДКА, за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.

Скарга може бути забезпечена шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

За результатом розгляду клопотання адвоката про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або за ініціативою Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, остання, приймає рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Згідно із п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами, ВКДКА, за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Проаналізувавши клопотання, ВКДКА приходить до висновку, що клопотання викладене в скарзі представника скаржника Особа_1 – адвоката Особа_2 є необґрунтованим та не містить доказів того, що в даному випадку невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.

ВКДКА критично оцінює доводи клопотання у зв’язку з тим, що на його обгрунтування не подано достатніх доказів.

Дослідивши копії однотипних договорів про надання правової допомоги, укладені адвокатом з клієнтами, ВКДКА встановила слідуюче.

Такі договори про надання правової допомоги не містять чіткого предмета договору, конкретного виду правової допомоги, якої потребує клієнт.

Наявність договору про надання правової допомоги не свідчить про те, що правова допомога фактично надається, якщо чітко не визначено предмет договору (який вид правової допомоги надається чи у якому спорі). В наданих адвокатом договорах чітко не визначено справу та/чи установу, в якій адвокат надає клієнту правову допомогу.

Окрім того, ВКДКА також встановлено, що такі договори про надання правової допомоги не містять чіткого строку їх дії.

Відсутність чіткого строку дії договору та предмета договору не дає можливості встановити факт дії договору станом на день розгляду клопотання та той факт, що правова допомога по таким договорам фактично надається.

Окрім того, не надано жодних доказів того, що адвокат на виконання договорів про надання правової допомоги надає професійну правничу (правову) допомогу у будь-яких судових справах як адвокат.

Зазначені обставини свідчать про неналежну доведеність Скаржником доводів, викладених у клопотанні.

З доводами клопотання ВКДКА не погоджується, оскільки оскаржуване рішення не позбавляє Особа_1 права займатись іншою юридичною діяльністю, в тому числі здійснювати представництво інтересів в суді в малозначних справах, а Клієнти вправі отримати правову допомогу від інших адвокатів.

Так, забезпечення заходів розгляду скарги застосовуються для гарантування виконання рішення ВКДКА, тобто недопустимості завдання адвокатові непоправної шкоди, що може призвести до неможливості поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів, в майбутньому. При цьому, саме адвокат повинен навести докази для вжиття заходів забезпечення розгляду скарги.

При розгляді клопотання про забезпечення розгляду скарги ВКДКА враховує, що у кожному випадку необхідно встановити наявність обставин, передбачених Положенням, і провести оцінку доводів, викладених у клопотанні та доказів, доданих до нього.

Дослідивши доводи, викладені в клопотанні та докази, надані на їх обґрунтування, ВКДКА, керуючись п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –

ВИРІШИЛА:

Відмовити представнику скаржника Особа_1 – адвокату Особа_2 у зупиненні дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 280/2020 від 11.11.2020 року про припинення права на зайняття адвокатською діяльністю Особа_1, шляхом анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Відповідно до ч.7 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     К.В. Котелевська