Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІІ-008/2019

 05 грудня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 12.09.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 12.09.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Скаржник не погоджується з прийнятим дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області рішенням від 12 вересня 2019 року, вважає його незаконним, необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню. Просить рішення ДП КДКА від 12 вересня 2019року скасувати та ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

За даними Єдиного реєстру адвокатів України адвокат Особа_2 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ___, видане Донецькою обласною КДКА на підставі рішення №19 від 22.12.2010 року. Адреса робочого місця адвоката Адреса_1, обліковується у Раді адвокатів Донецької області.

Таким чином, скарга розглянута належною КДКА, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Строк на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА, визначений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.

Розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали справи, які надійшли з КДКА Донецької області, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Волчо В.В., інших учасників засідання, перевіривши матеріали перевірки, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Як вбачається з досліджених матеріалів перевірки, що надійшли з регіону до ВКДКА, 08.08.2019 року до КДКА Донецької області надійшла скарга Особа_1 щодо поведінки адвоката Особа_2.

У своєї скарзі до ВКДКА Скаржник вказує, що 11.07.2019 року дисциплінарною палатою КДКА Донецької області було ухвалено рішення за його скаргою щодо поведінки адвоката Особа_2.

Не погоджуючись з вищевказаним рішенням, Скаржник мав намір його оскаржити до ВКДКА України. Але, відповідно до вимог щодо оформлення скарги до ВКДКА він повинен був надати до ВКДКА разом зі скаргою підтвердження поштового відправлення з листом опису копій скарг з додатками на адресу КДКА Донецької області та адвоката Особа_1 за адресою її робочого місця, яке зазначено у витягу з Єдиного реєстру адвокатів України.

За даними Єдиного реєстру адвокатів України адреса робочого місця адвоката Особа_2: Адреса_1.

У відділенні Укрпошти та нової пошти Скаржнику було відмовлено у відправленні поштової кореспонденції на ім’я Особа_2 за адресою: Адреса_1, бо місто Макіївка є непідконтрольною територією України та поштова кореспонденція з України не доставляється.

Скаржник також стверджує, що йому було достовірно відомо, що адвокат Особа_2 постійно проживає в місті Харкові, але харківська адреса була відсутня в ЄРАУ та він не мав можливості направити копію скарги адвокату Особа_2 на адресу здійснення адвокатської діяльності, що і стало правовою підставою для звернення зі скаргою щодо поведінки адвоката Особа_2 з приводу невиконання рішення органів адвокатського самоврядування в частині неповідомлення ради адвокатів регіону протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе.

На час звернення Скаржника зі скаргою до КДКА Донецької області за даними Єдиного реєстру адвокатів України адвокат Особа_2 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ___, видане Донецькою обласною КДКА на підставі рішення №19 від 22.12.2010 року. Адреса робочого місця: Адреса_1, обліковується у Раді адвокатів Донецької області.

Згідно інформації, викладеної в поясненнях адвоката від 30.08.2019 року, які містяться в матеріалах перевірки, місцезнаходженням обраної нею форми адвокатської діяльності є адреса її реєстрації, а саме: Адреса_1. Як адреса фактичного місця здійснення її адвокатської діяльності обрано офіс, який належить на праві власності її родині, розташований за адресою: Адреса_1. Після початку АТО на території Донецької області у 2014 році вона постійно змінювала місце проживання, при цьому не втрачала зв’язку з м. Макіївкою. З кінця 2014 року вона дійсно проживає у м. Харкові, проте адреси її проживання постійно змінювались, оскільки власного житла на підконтрольній території не мала. Зазначати адреси орендованого житла в якості адреси основного робочого місця адвоката їй не дозволяли власники житла, тому вона вчасно і не вносила зміни до ЄРАУ. Визнає свою провину щодо неповідомлення про фактичну адресу здійснення адвокатської діяльності. 28.08.2019 року нею подана заява на Ім’я голови ради адвокатів Донецької області із проханням внести відомості про адресу додаткового робочого місця: Адреса_2. Також зазначає, що практикує на всій території України, більше справ в неї у Донецькій області. Має більше ніж одне робоче місце, але як основне зазначає лише одне. Стажування їй зручно проводити лише в Харківській області. Просить взяти до уваги наявність поважних причин неповідомлення про адреси діяльності – перебування на обліку як внутрішньо переміщеної особи у зв’язку із проведенням раніше АТО, а тепер Операції Об’єднаних Сил, та відсутності дозволу власника зазначати адреси їх квартир у ЄРАУ. Порушення нею виправлені.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 12 вересня 2019 року відмовлено у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 у зв’язку із відсутністю підстав для порушення дисциплінарної справи.

Рішення обґрунтовується тим, що дисциплінарною палатою КДКА Донецької області враховано, що одразу після отримання скарги та під час перевірки матеріалів, адвокатом Особа_2 виконані вимоги закону, нею подана заява до Ради адвокатів Донецької області про внесення змін щодо фактичного робочого місця.

Крім того, палата також бере до уваги певні складнощі, а саме, що Особа_2 вимушена була залишити своє місце проживання в м. Макіївці та переїхати на територію, підконтрольну українській владі, де вона не мала власного житла, а вимушена була винаймати його, а для внесення відомостей до ЄРАУ повинна була отримати дозвіл власника приміщення.

Також палатою враховано, що в Єдиному реєстрі адвокатів України в профайлі Особа_2 зазначені фактично діючий телефонний номер, адреса електронної пошти, також в ордері вона зазначала свою фактичну адресу, що дозволяло легко встановити з нею контакт. До Ради адвокатів Донецької області, КДКА Донецької області раніше не поступало жодної скарги від будь-яких органів або фізичних осіб, клієнтів адвоката Особа_2, стосовно того, що неможливо встановити з нею контакт.

На час прийняття рішення дисциплінарною палатою додаткові відомості про фактичне робоче місце адвоката Особа_2 за адресою: Адреса_2, внесені до ЄРАУ.

Дисциплінарна палата КДКА Донецької області, оцінивши доводи звернення, заслухавши повідомлення члена палати, який проводив перевірку, дослідивши матеріали, врахувавши визнання провини адвоката та критичне ставлення до своїх дій, прийшла до висновку про відсутність достатніх підстав для порушення дисциплінарної справи.

Також в оскаржуваному рішенні зазначено, що палата вважає за необхідне вказати адвокату Особа_2 в наступному неухильно дотримуватись вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України вноситься лише одна адреса робочого місця адвоката.

Частина 3 вказаної статті визначає, що адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесенні або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Частиною 5 ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, включаються до нього не пізніше дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону відповідної інформації, крім випадків, установлених цим Законом.

Відповідно до п. 3.3. Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України № 26 від «17» грудня 2012 року, адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності, згідно заяви адвоката. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України за заявою адвоката вноситься лише одна адреса робочого місця. Згідно п. 3.4. Порядку, адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

При цьому, ВКДКА звертає увагу, що в Єдиному реєстрі адвокатів України на час звернення Скаржника зі скаргою до КДКА Донецької області вказана робоча адреса адвоката: Адреса_1.

На стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката докази оцінюють з точки зору наявності або відсутності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Приймаючи рішення про відмову в порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, дисциплінарна палата КДКА Донецької області не зꞌясувала яку робочу адресу адвокат вказує в інших реєстрах, при зверненні до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб, тобто не дослідила чи використовує при цьому адвокат робочу адресу в м. Макіївка чи в м. Харків.

Ця обставина не була з’ясована під час проведення перевірки відомостей, викладених у заяві (скарзі).

Під час проведення перевірки член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом.

Однак, при проведенні перевірки не з’ясовано вищевказані обставини, у звꞌязку з чим рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката є передчасним.

Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області 12 вересня 2019 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 було прийнято без належної перевірки обставин вчинення діяння, що може мати ознаки дисциплінарного проступку.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,-

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 12 вересня 2019 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – скасувати.
  3. Матеріали справи направити на новий розгляд до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       А.П. Місяць

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська