Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІІ-016/2021

 01 грудня 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу в.о. начальника філії – Чернівецького обласного управління Акціонерного товариства «ОСОБА_1» Особа_2 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області від 08.09.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 18.06.2021 року на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області надійшла скарга начальника філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» Особа_8 щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_3 (а. 2-3).
 2. 09.08.2021 року на адресу дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області надійшли пояснення адвоката Особа_3 щодо скарги начальника філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» Особа_8 (а. 32- 33).
 3. 08 вересня 2021 року Головою дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області Особа_10, який провів перевірку відомостей про вчинення адвокатом Особа_3 дисциплінарного проступку, наведених у скарзі начальника філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» Особа_8 стосовно поведінки адвоката Особа_3, складена довідка (а. 47-48).
 4. 08 вересня 2021 року, за результатами розгляду скарги начальника філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» Особа_8 щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_3, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області у складі дисциплінарної палати ухвалила рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_3 у звꞌязку з відсутністю в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (а. 49-51).
 5. 13 вересня 2021 року листом за вих. № 44 Головою дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області направлено адвокату Особа_3 та філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» копію рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області у складі дисциплінарної палати від 08.09.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3 (а. 55).
 6. Не погоджуючись з прийнятим рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області у складі дисциплінарної палати від 08.09.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, в.о. начальника філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» Особа_2 оскаржив таке рішення КДКА до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 7. Скаржником не пропущено тридцятиденний строк на оскарження рішення КДКА Закарпатської області у складі дисциплінарної палати від 16.09.2021 р., передбачений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 8. Листом за № 2177 від 21 жовтня 2021 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребувала у КДКА Закарпатської області матеріали перевірки стосовно адвоката Особа_3.
 9. 08 листопада 2021 р. за вхід. № 16781 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від КДКА Закарпатської області надійшли матеріали справи стосовно адвоката Особа_3.
 10. 16 листопада 2021 року листом за вих. № 2367 Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_9 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі в. о. начальника філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» Особа_2 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області у складі дисциплінарної палати від 08.09.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. Скаржник не згодний з висновком Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області у складі дисциплінарної палати, викладеним у рішенні від 08.09.2021 року, про відсутність в діях адвоката Особа_3 ознак дисциплінарного проступку, як підстав для відмови в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_3.
 2. Оскаржуване рішення вважає таким, що ухвалено без належної перевірки обставин, викладених у скарзі, зазначив, що дисциплінарний орган неправомірно не прийняв відповідні доводи скаржника, які мають суттєве значення для справи.
 3. В обґрунтування своїх вимог Скаржник зазначає, що КДКА Закарпатської області у складі дисциплінарної палати перевірку по його зверненню зробила поверхнево, не зꞌясувавши всіх обставини справи, у звꞌязку з чим рішення підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 4. Скаржником зазначено, що адвокат Особа_3 перебував у трудових відносинах з АТ «ОСОБА_1» з 16.04.2007 р. по 13.07.2013 р., а саме працював в філії – Чернівецьке обласне управління АТ «ОСОБА_1» на посадах завідувача сектора по роботі з проблемними активами та начальника відділу по роботі з проблемними активами та на підтвердження цих обставин додав копії наказів про прийняття на роботу, призначення та звільнення з роботи.
 5. Згідно з п. 4 розділу ІІ «Завдання та обовꞌязки» посадової інструкції начальника відділу по роботі з проблемними активами від 26.03.2008 р., з якою був ознайомлений Особа_3, серед завдань останнього було – аналіз стану справ, планування та організація роботи з повернення проблемних активів у підрозділах регіонального управління.
 6. Крім того, начальник відділу по роботі з проблемними активами, у відповідності до п. 4 розділу І «Загальні положення», допускався до роботи з документами, які являються банківською та комерційною таємницею, а також, відповідно до п. 20 розділу ІІ «Завдання та обовꞌязки» посадової інструкції, займався забезпеченням збереження інформації, що становить банківську таємницю, або носить конфіденційний характер.
 7. Скаржник зазначив, що протягом 2011 року, тобто під час перебування Особа_3 в трудових відносинах з АТ «ОСОБА_1», по проблемному активу (кредиту) Особа_7 та його поручителю Особа_6 здійснювалося стягнення заборгованості в судовому порядку по справі №Інформація_2.; винесено рішення про стягнення на користь АТ «ОСОБА_1» заборгованості, копію якого додано до скарги.
 8. Організацію роботи по стягненню проблемного активу Особа_7 здійснював начальник відділу по роботі з проблемними активами Особа_3, в процесі супроводження якого йому стали відомі відповідні відносини, що становлять банківську і комерційну таємницю.
 9. В 2021 році в процесі нагляду за виконанням судового рішення по стягненню заборгованості з Особа_7 АТ «ОСОБА_1» 13.05.2021 р. подало до Шевченківського районного суду м. Чернівці заяву про видачу дублікату виконавчого листа у справі Інформація_2. В рамках розгляду зазначеної справи інтереси відповідачів Особа_7 та Особа_6 представляє колишній працівник Банку – адвокат Особа_3.
 10. Скаржник зазначив, що дисциплінарний орган не звернув уваги на те, що представляючи інтереси відповідачів, щодо яких в рамках роботи в АТ «ОСОБА_1» Особа_3 здійснював роботу з повернення отриманих відповідачами коштів, він був ознайомлений з інформацією, що становить банківську таємницю щодо боржника Банку Особа_7, а саме дій Банку, спрямованих на примусове стягнення заборгованості зазначеного позичальника, в тому числі і щодо судового провадження, яке розпочалося в той час, коли він перебував в трудових відносинах з Банком, а в подальшому використав її при наданні правової допомоги вже боржнику у справі – Особа_6, чим порушив ст. 20, 25, ч. 4 ст. 39 Правил адвокатської етики.
 11. Скаржник зазначив, що вважає неправомірним твердження КДКА Закарпатської області, викладеними в рішенні від 08.09.2021 р., що АТ «ОСОБА_1» не вказало, яку конкретну конфіденційну інформацію адвокат Особа_3 міг використати або використав проти Банку при розгляді справи №Інформація_3, так як матеріали наглядової справи щодо Особа_7 містять, в тому числі, й документи щодо судового провадження про стягнення боргу з боржника, видачі виконавчого листа та подання його до виконання, тому видача дублікату виконавчого листа прямо повꞌязана з відповідними діями щодо боржника Особа_7, які супроводжував Особа_3 під час роботи в Банку, що є порушенням ст. 20 ПАЕ та передбачає конфлікт інтересів саме з перспективами використання конфіденційної інформації при наданні правової допомоги новому клієнту.
 12. Скаржник не згодний з висновком КДКА Закарпатської області в частині відсутності підтвердження здійснення адвокатом Особа_3 нетактовних висловлювань на адресу адвоката Особа_5
 13. Він зазначив, що адвокат Особа_3, представляючи інтереси іншого клієнта АТ «ОСОБА_1» – Особа_4, в Чернівецькому апеляційному суді подав заперечення від 17.05.2021 р., в яких допустив щодо представника АТ «ОСОБА_1» адвоката Особа_5 ряд висловів, що принижують її честь та гідність, завдають шкоди її діловій репутації та є нетактовними і принизливими, а саме зазначив про «недолугість та низький фаховий рівень представника апелянта», а представництво адвоката Особа_5 у зазначеній справі підтверджує повісткою Чернівецького апеляційного суду від 09.04.2021 р.
 14. Скаржник вважає рішення КДКА в цій частині упередженим, так як не прийнято до уваги зазначений доказ, тобто судову повістку, а дії адвоката вважає порушенням ст.ст. 51,52 ПАЕ.
 15. В.о. начальника філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» Особа_2 просить ВКДКА оскаржуване рішення скасувати та притягнути адвоката Особа_3 до дисциплінарної відповідальності за вчинення ним дисциплінарного проступку і застосувати до нього дисциплінарного стягнення.
 16. Адвокат Особа_3 у свої поясненнях щодо обставин, викладених відносно нього у скарзі начальника філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» зазначив, що він дійсно працював начальником відділу проблемних активів філії – Чернівецьке обласне управління АТ «ОСОБА_1» в період з 16.04.2007 р. по 13.07.2012 р.
 17. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвокат отримав 27.08.2020 р.
 18. Адвокат підтвердив, що ним надавалася правнича допомога громадянам Особа_6 та Особа_6 при розгляді судом заяви АТ «ОСОБА_1» про видачу дубліката виконавчого листа на виконання рішення суду у справі №Інформація_3. Проте стверджував, що під час перебування у трудових відносинах з АТ «ОСОБА_1» він не був адвокатом, а тому при наданні правничої допомоги Особа_6 та Особа_6 не допускав конфлікту інтересів, оскільки АТ «ОСОБА_1» ніколи не був клієнтом адвоката Особа_3, а тому не існує конфлікту інтересів.
 19. Також він зазначив, що не наводив на адресу адвоката Особа_5 висловлювання, які принижують її честь і гідність та завдають шкоди її ділової репутації.
 20. Адвокат Особа_3 вважає, що скарга на нього носить наклепницький характер.

Встановлені фактичні обставини

 1. За даними ЄРАУ, адвокат Особа_3 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_4.
 2. Адвокат обліковується у Раді адвокатів Закарпатської області. Робоча адреса адвоката: Адреса_1, форма адвокатської діяльності – індивідуальна адвокатська діяльність.
 3. Таким чином, скарга на адвоката Особа_3 розглянута належною КДКА, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 4. У витязі із протоколу засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області у складі дисциплінарної палати від 08.09.2021 року зазначено, що дисциплінарною палатою було розглянуто матеріали перевірки за скаргою в.о. начальника філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» Особа_2 стосовно адвоката Особа_3 та прийнято рішення про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.

Обгрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Відмовляючи у задоволенні скарги начальника філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» Особа_8 відносно адвоката Особа_3, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області у складі дисциплінарної палати встановила наступне.
 2. Скарга начальника філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» Особа_8 мотивована тим, що Особа_3 у період з 16.04.2007 р. по 13.07.2012 р. перебував у трудових відносинах з АТ «ОСОБА_1» на посадах завідувача сектора по роботі з проблемними активами та начальника відділу по роботі з проблемними активами, та 21.04.2010 р. і 28.05.2010 р. здійснював перевірку наявності та стану належного Особа_6 заставного транспортного засобу, про що склав відповідні акти.
 3. З 23.12.2020 р., будучи адвокатом, Особа_3 прийняв зобовꞌязання з надання відповідачам Особа_6 та Особа_6 правничої допомоги при розгляді судом заяви АТ «ОСОБА_1» про видачу дубліката виконавчого листа на виконання рішення суду у справі №Інформація_3.
 4. Також адвокат Особа_3 подавав письмові заперечення від 17.05.2021 р. на апеляційну скаргу АТ «ОСОБА_1» у справі №Інформація_1 за скаргою на бездіяльність державного виконавця, у якій містяться висловлювання стосовно недолугості та низького фахового рівня представника апелянта, який подавав апеляційну скаргу до суду.
 5. У оскаржуваному рішенні викладені пояснення адвоката Особа_3, відповідно до яких він зазначив, що він надавав правничу допомогу громадянам Особа_6 та Особа_6 при розгляді судом заяви АТ «ОСОБА_1» при видачу дубліката виконавчого листа на виконання рішення суду у справі №Інформація_3.
 6. Адвокат Особа_3 вказує, що під час перебування у трудових відносинах з АТ «ОСОБА_1» він ще не був адвокатом, а тому при наданні правничої допомоги Особа_6 та Особа_6 не допустив конфлікту інтересів. Також зазначив, що не наводив на адресу адвокати Особа_5 висловлювання, які принижують її честь і гідність та завдають шкоди її діловій репутації.
 7. При перевірці матеріалів скарги начальника філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» Особа_8 щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_3 КДКА Закарпатської області у складі дисциплінарної палати вивчила та перевірила копії документів, які скаржник додав та на які він посилався.
 8. КДКА Закарпатської області у складі дисциплінарної палати, аналізуючи матеріали перевірки, прийшла до висновку, що адвокат Особа_3 не допустив порушення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики.
 9. Так, дисциплінарною палатою встановлено, що за період перебування у трудових відносинах з АТ «ОСОБА_1» (2007-2012 роки) Особа_3 не мав статусу адвоката, оскільки свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю отримав 27.08.2020 року.
 10. Доручення клієнтів Особа_7 та Особа_6 про надання правничої допомоги адвокат Особа_3 прийняв лише на стадії розгляду судом заяви АТ «ОСОБА_1» про видачу дублікату виконавчого листа у справі №Інформація_3, тобто на тій стадії, на якій суд вже не здійснює розгляд справи по суті позовних вимог і на якій вже не може використовуватися будь-яка конфіденційна інформація по суті позовних вимог, навіть якщо такою і володіє адвокат.
 11. Комісія зазначила, що скаржник не вказав про те, яку конкретну отриману в АТ «ОСОБА_1» конфіденційну інформацію адвокат Особа_3 міг використати або використав проти АТ «ОСОБА_1» при розгляді судом заяви останнього про видачу дублікату виконавчого листа.
 12. Дисциплінарна палата встановила, що отримана Особа_3 інформація при здійсненні ним 21.04.2010 р. та 28.05.2010 р. перевірки наявності і стану належного Особа_6 заставного транспортного засобу не може визнаватися такою, що могла бути використана проти АТ «ОСОБА_1» при розгляді судом вказаної заяви останнього про видачу дубліката виконавчого листа, та визнала, що при прийнятті адвокатом Особа_3 доручення на надання правничої допомоги відповідачам Особа_6 та Особа_6 при розгляді судом заяви АТ «ОСОБА_1» про видачу дубліката виконавчого листа у справі №Інформація_3 конфлікт інтересів був відсутній, що зумовлює відсутність в діях адвоката Особа_3 ознак порушень вимог ст. 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст.ст. 20, 25, 39 Правил адвокатської етики.
 13. Дисциплінарна палата зробила висновок, що у письмових запереченнях від 17.05.2021 р. на апеляційну скаргу АТ «ОСОБА_1» у справі №Інформація_1 за скаргою Особа_4 на бездіяльність державного виконавця, взагалі відсутні будь-які згадування і дані про адвоката Особа_5.
 14. Скаржник не надав жодних належних і достатніх доказів на підтвердження того, що саме адвокат Особа_5 готувала і подавала до суду апеляційну скаргу АТ «ОСОБА_1» у справі №Інформація_1, а також і на підтвердження здійснення адвокатом Особа_3 вказаних висловлювань саме на її адресу, а надана скаржником копія повістки Чернівецького апеляційного суду про виклик в судове засідання учасників вказаної справи, у якій адвокат Особа_5 зазначена представником АТ «ОСОБА_1», також не підтверджує того, що саме адвокат Особа_5 готувала і подавала до суду апеляційну скаргу АТ «ОСОБА_1» у цій справі.
 15. Таким чином, зазначене скаржником про нетактовність адвоката Особа_3 на адресу адвокати Особа_5 не знайшло свого підтвердження.
 16. Дисциплінарна палата прийшла до висновку, що скарга філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» не може бути визнана такою, що містить достатні відомості про наявність в діях адвоката Особа_3 ознак дисциплінарного проступку та відмовила в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката.
 17. КДКА Закарпатської області у складі дисциплінарної палати, оцінивши доводи скарги, дослідивши матеріали перевірки, прийшла до висновку, що відсутні ознаки дисциплінарного проступку в поведінці адвоката Особа_3 та відмовила в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_3, оскільки матеріали перевірки не містять доказів щодо наявності ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката Особа_3.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 3. Відповідно до вимог частини 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісіє адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 4. Згідно з ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 5. Згідно ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарним проступком адвоката є: порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішення органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 6. Згідно зі ст. 2 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, із змінами та доповненнями (далі – Положення), дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку.
 7. Згідно ст. 3 Положення, адвоката може бути притягнено до дисциплінарної відповідальності лише в порядку дисциплінарного провадження, з підстав вчинення ним дисциплінарного проступку, види якого передбачені статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 8. Відповідно до статті 7 Положення, обовꞌязок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.
 9. Згідно із ст. 12 Положення, дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 10. Згідно із ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 11. Частиною 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 12. Статтею 70 Правил адвокатської етики визначено, що адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою). Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги та наданих Скаржником копій документів, додаткових документів, всіх матеріалів перевірки, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить із таких міркувань.
 2. Копіями документів, наданих при поданні скарги в.о. начальника філії – Чернівецького обласного управління АТ «ОСОБА_1» Особа_2 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області у складі дисциплінарної палати від 08.09.2021 року, заперечення адвоката Особа_3, встановлено, що Скаржником не надано жодного доказів наявності в поведінці адвоката Особа_3 ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення дисциплінарної справи.
 3. Враховуючи наявні в матеріалах справи докази, повне і обꞌєктивне їх дослідження, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури погоджується з висновком дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області про відсутність в поведінці адвоката Особа_3 ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення щодо адвоката дисциплінарної справи.
 4. Відповідно до частини 1 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.
 5. Таким чином, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу в.о. начальника філії – Чернівецького обласного управління Акціонерного товариства «ОСОБА_1» Особа_2 – залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області від 08.09.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська