Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № І-001/2020

31 січня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі Голови Вищої Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 06 серпня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 06 серпня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Строк на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА, визначені ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Скаржницею порушено.

ВКДКА розглянуто доводи Скаржниці щодо причин пропуску строку на оскарження рішення та поновлено строк на оскарження рішення ДП КДКА Одеської області від 06.08.2019 року.

У своїй скарзі до ВКДКА Особа_1 просить переглянути та скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 06 серпня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 та притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Пшеничного О.Л., перевіривши матеріали справи, що надійшли з КДКА Одеської області, розглянувши доводи скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне.

03.09.2019 року, за вх. № 12491, до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 06.08.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Листом за вих. № 1460 від 10.09.2019 року скарга Особа_1 була повернута Скаржниці для усунення недоліків.

01.10.2019 року, за вх. № 12623, до ВКДКА надійшла скарга Особа_1 від 25.09.2019 року з усунутими недоліками та клопотанням про поновлення строку на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 06.08.2019 року.

24.12.2019 року, за вх. № 13031, до ВКДКА надійшло клопотання Скаржниці від 23.12.2019 року про доповнення скарги на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 06.08.2019 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи.

Листом за вих. № 1607 від 07.10.2019 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребувала матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 з КДКА Одеської області. Вказані матеріали листом за вх. № 12743 від 28.10.2019 року надійшли до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Згідно з ч. 9 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Частиною 10 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Відповідно до п. 6 розділу І Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого рішенням Звітно-виборного зꞌїзду адвокатів України 2017 року від 09.06.2017 року (далі – Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.

Згідно з п. 2.3.11. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, із змінами, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня (далі – Регламент ВКДКА) Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов’язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.

На виконання пункту 2.3.11. Регламенту ВКДКА листом за вих. № 1743 від 28.10.2019 року члену ВКДКА Пшеничному О.Л. було доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1.

Листом за вих. № 2186 від 17.01.2020 року, Особа_1 та адвоката Особа_2 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 31.01.2020 року, включено розгляд скарги Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 06 серпня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА, член ВКДКА, якому доручено перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання, що включене до порядку денного, готує письмову довідку та/або проект рішення комісії. Письмова довідка/проект рішення комісії є документами, які містять інформацію, що відноситься до таємниці «нарадчої кімнати».

Згідно з п. 3.41 Регламенту ВКДКА, розгляд скарги починається доповіддю члена ВКДКА, якому доручено її попереднє вивчення, перевірка та підготовка.

На засіданні ВКДКА 31.01.2020 року по скарзі Особа_1 доповів член ВКДКА Пшеничний О.Л.

Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА членом ВКДКА Пшеничним О.Л. було запропоновано проект рішення.

За запропонований проект рішення проголосувало «за» – 5 членів комісії, «проти» – 10 членів комісії, «утримались» – 4 члени комісії. Інші члени комісії участі у голосування не брали. Рішення не прийнято.

Відповідно до частини 2 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України.

Частиною 6 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

Так, згідно з пунктом 3.45 Регламенту ВКДКА рішення ВКДКА приймаються за наслідками загального обговорення. Рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.

Одночасно, відповідно до Роз’яснення щодо порядку прийняття рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 № 248, у разі, коли за задоволення скарги особи на рішення КДКА або за іншу внесену пропозицію не проголосувало шістнадцять (і більше) членів ВКДКА, вона вважається відхиленою, що також є рішенням ВКДКА, яке не потребує окремого голосування.

Оскільки при розгляді скарги Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 06 серпня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, за запропоноване рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 06 серпня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 , – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська