Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № І-016/2020

31 січня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області № 29 від 18.10.2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області № 29 від 18 жовтня 2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржниця не погоджується із результатами оцінювання складеного нею кваліфікаційного іспиту. Вважає, що члени комісії порушили порядок проведення усного іспиту, передбачений Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженими рішенням Ради адвокатів України №270 від 17.12.2013 р., із змінами. Зазначає, що їй не було надано змоги відповісти на підготовлені питання білету №18. Починаючи з третього питання відповідала лише на додаткові запитання членів комісії без можливості висловитись по підготовленим відповідям на білет № 18, що на думку Скаржниці призвело до заниження балів.

Скаржниця просить рішення КДКА Сумської області в складі кваліфікаційної палати №29 від 18 жовтня 2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту скасувати в частині усної частини кваліфікаційного іспиту та зобов’язати КДКА Сумської області провести повторний усний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може протягом тридцяти днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Згідно п. 3 Розділу 5 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17.12.2013 р., із змінами, рішення про відмову видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту може бути оскаржене особою, якої воно стосується, до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або до суду протягом тридцяти днів з дати його отримання.

Строк на оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області №29 від 18.10.2019 р., встановлений частиною 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржницею не порушений.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Подольну Т.А., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали кваліфікаційної справи, що надійшли з КДКА регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Рішенням КДКА Сумської області №17 від 14.09.2018 року Особа_1 допущено до складення кваліфікаційного іспиту (а.с.13).

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Проведення іспиту та оцінювання результатів його складення регламентовано положеннями Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, Порядку складення кваліфікаційного іспиту та методиці оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року №270, зі змінами (далі – Порядок).

Згідно п. 9 Розділу 4 Порядку, кваліфікаційний іспит складається з двох частин: письмового іспиту та усного іспиту, які складаються окремо.

Відповідно до п. 13.9 Розділу 4 Порядку, оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.

Як вбачається з відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту від 15.03.2019 р., результат письмового іспиту Особа_1 оцінено в 82,5 бали (а.с. 31) та допущено до складання усного іспиту.

18 жовтня 2019 року проведено усну частину іспиту по білету №18, за результатами якого, згідно відомості (а.с. 32), Особа_1 отримала 41 бал, тобто Скаржниця не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала іспит.

Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області №29 від 18 жовтня 2019 року затверджено результати складення кваліфікаційного іспиту та відмовлено Особа_1 у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту (а.с.35).

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Відповідно до пункту 15 Розділу 4 Порядку, оцінювання завдань письмового іспиту здійснюється за наступними критеріями: відмінний рівень – 26-30 балів; добрий рівень – 21-25 балів; задовільний рівень – 20 балів; незадовільний рівень – 0 балів.

Під час складення письмового іспиту Особа_1 обрано екзаменаційний білет №3. Згідно відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту, оцінювання письмового іспиту проводилось двома членами кваліфікаційної палати (а.с.31).

Згідно відомості від 15.03.2019 р., завдання письмового іспиту Особа_1, оцінено: питання №1 та №2 – по 25 балів, питання №3 – 20 балів, письмовий висновок по фабулі справи – 20 балів одним членом палати; питання №1 – 30 балів, питання №2 – 25 балів, питання №3 – 20 балів, письмовий висновок по фабулі справи – 0 балів, другим членом палати. Сумарна кількість балів за всі завдання складає 165 балів, середній бал за результатами письмового іспиту склав 82,5 бали (а.с. 31).

Згідно п. 14.4 Розділу 4 Порядку, для підготовки до складення усного іспиту особам, які складають іспит та бажають готуватись письмово, надаються чисті аркуші з відміткою кваліфікаційної палати (КДКА) про їх призначення для підготовки для складення усного іспиту.

В матеріалах справи містяться письмові відповіді на питання з білету №18 усного кваліфікаційного іспиту, зі штампом КДКА Сумської області, з яких вбачається що відповіді Скаржниці оцінені об’єктивно, на деякі питання відповіді надані невірні та неповні. (а.с. 17-30).

Згідно п. 14.3. Розділу 4 Порядку, для складення усного іспиту особа, яка складає кваліфікаційний іспит, має дати відповіді на 15 питань, зазначених в обраному екзаменаційному білеті. Під час складення усного іспиту особа, яка складає іспит, має продемонструвати знання законодавства та судової практики.

Як вбачається з приписів п.п. 14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.9. Порядку

Під час відповіді члени кваліфікаційної палати і голова КДКА, якщо він приймає участь у засіданні палати, мають право ставити особі, яка складає іспит, додаткові запитання з метою з’ясування рівня її знань (п. 14.5. Розділу 4 Порядку).

Відповіді особи на питання екзаменаційного білету для складення усного іспиту оцінюються кожним членом кваліфікаційної палати, який бере участь у засіданні палати, та головою КДКА, якщо він бере участь у засіданні палати, за чотирьох бальною шкалою від 0 до 4 балів за кожне із п’ятнадцяти питань (п. 14.6. Розділу 4 Порядку).

Результати оцінювання фіксуються у відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особи одразу після закінчення особою відповіді та негайно передаються голові кваліфікаційної палати (п. 14.7. Розділу 4 Порядку).

Кваліфікаційна палата визначає оцінку (середній бал), що отримує особа, яка складала усний іспит, як середньоарифметичне число, вирахуване з сумарної кількості балів за відповіді на всі питання екзаменаційного білету, виставлених членами кваліфікаційної палати КДКА, які брали участь у її засіданні, та головою КДКА, якщо він брав участь у засіданні палати (п. 14.8. Розділу 4 Порядку).

Оцінка (середній бал) за усний іспит, вирахувана відповідно до пункту 14.8. цього Розділу, не може перевищувати 60 та бути меншою за 45 балів. Особа вважається такою, яка успішно склала усний іспит, якщо за результатами оцінювання вона отримала не менше 45 балів (п. 14.9. Розділу 4 Порядку).

Як зазначено в рішенні № 29 КДКА Сумської області від 18.10.2019 р. Особа_1 в ході усного кваліфікаційного іспиту показала недостатній рівень знань, розкрила не всі питання екзаменаційного білету №18 та відповіла не на всі додаткові питання голови та членів кваліфікаційної палати КДКА Сумської області та голови КДКА Сумської області. Особа_1 надала неповні відповіді з цивільного права, кримінального та кримінального процесуального права, житлового законодавства, сімейного права, законодавства про працю, законодавства про адміністративні правопорушення, бюджетного та податкового законодавства, законодавства про довкілля. На додаткові запитання з цивільного процесуального права, з кримінального та кримінального процесуального права, з земельного законодавства та конституційного права нею надані неповні відповіді.

Згідно витягу з протоколу засідання кваліфікаційної палати КДКА Сумської області від 18.10.2019 р., в ході усного іспиту Особа_1 показала недостатній рівень знань, не розкрила питання, зазначені в білеті №18, та невірно відповіла на додаткові запитання голови КДКА Сумської області, голови кваліфікаційної палати та членів кваліфікаційної палати (абз. 1, а.с. 43).

Згідно п. 4 Розділу 5 Порядку, рішення про відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту та про відмову видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту повинно бути вмотивованим і обґрунтованим.

При порівнянні відомостей з усного і письмового іспитів, витягу з протоколу засідання кваліфікаційної палати від 18.10.2019 р. (а.с. 41-44), письмових відповідей зі штампом КДКА Сумської області по усному та письмовому частинам іспиту, а також оскаржуваного рішення КДКА Сумської області № 29 від 18.10.2019 р., ВКДКА дійшла висновку про недостатній рівень знань Скаржницею законодавства, зокрема кримінального та кримінального процесуального права, господарського процесуального права, цивільного та цивільного процесуального права, житлового законодавства, сімейного права, земельного законодавства та законодавства про адміністративні правопорушення.

Доводи Скаржниці про ненадання їй можливості висловитись по підготовленим нею питанням та про те, що вона відповідала лише на додаткові запитання членів комісії не підтверджуються матеріалами справи та жодним чином не доведені.

За таких обставин Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури розглядаючи скаргу по суті, дослідивши матеріали кваліфікаційної справи, дійшла висновку, що рішення КДКА Сумської області мотивоване, обґрунтоване та відповідає Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методиці оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області № 29 від 18.10.2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська