РІШЕННЯ № І-019/2018 у справі за скаргою на рішення №1-Д/48-1 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 29 червня 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № І-019/2018

30 січня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі: голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_ на рішення №1-Д/48-1 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 29 червня 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_ на рішення №1-Д/48-1 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 29 червня 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

У скарзі прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_, не погоджуючись з постановленим рішенням з підстав його неповноти, необґрунтованості та незаконності, просить рішення скасувати, ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_.

Скаржник вважає, що адвокатом ОСОБА_ порушено вимоги статті 17 Правил адвокатської етики, оскільки останній при прийнятті доручення про надання правової допомоги особі у кримінальному провадженні не повідомив клієнта про складнощі і можливі негативні наслідки для результату виконання доручення, пов’язані з обсягом його зайнятості, що призвело саме до нездійснення належного, своєчасного, компетентного та добросовісного захисту підозрюваного у кримінальному провадженні, неявки його на слідчі дії. Вважає, що дисциплінарна палата дослідила обставини, викладені у його скарзі, однобічно, не враховуючи положення ст. ст. 28, 138 КПК України та той факт, що складений графік ознайомлення з матеріалами кримінального провадження було надано адвокату заздалегідь. На його думку рішення є необ’єктивним та неповним за своїм змістом, дисциплінарна палата незаконно визнала поважними причини неприбуття адвоката ОСОБА_ 22-23.04.2017 на здійснення процесуальних дій у кримінальному провадженні щодо його підзахисного.

Крім того, скаржник вважає, що в поведінці адвоката наявні порушення статті 7 Правил адвокатської етики, оскільки він вдався до засобів та методів, що суперечать чинному законодавству, а саме: ввів в оману директора підприємства, спонукав його надати характеристику на свого підзахисного, яка за змістом та відомостями, які в ній викладені, не відповідає дійсності, так як ця особа до штату підприємства не входить та офіційно на підприємстві не працевлаштована, тобто не є працівником підприємства. Скаржником додано копію протоколу із кримінального провадження допиту директора підприємства, якому начебто не було відомо про кримінальне провадження щодо ОСОБА_, підзахисного адвоката ОСОБА_, відносно якого він надав характеристику та який офіційно не зареєстрований на підприємстві. Скаржник вважає, що доводи, викладені ним у скарзі, фактично не перевірені, а вказані ним порушення адвокатом ОСОБА_ норм кримінального процесуального законодавства України, Правил адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є підставою для зупинення діяльності адвоката.

Одночасно, відповідно до вимог статті 60 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року №120, у скарзі Скаржником ставиться питання про поновлення строку на оскарження рішення у зв’язку з тим, що першу скаргу він подав до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з дотриманням строку на оскарження, проте скаргу йому було повернуто для усунення недоліків вже після спливу строку на оскарження рішення №1-Д/48-1 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 29 червня 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_. Після усунення недоліків ним повторно було направлено скаргу до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Скаржник вважає, що ним пропущено строк на оскарження рішення з поважних причин та просить його поновити.

За таких умов Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає за можливе визнати поважною причину пропуску строку на оскарження прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_ рішення №1-Д/48-1 дисциплінарної палати КДКА Рівненської області від 29 червня 2017 року, поновити строк для оскарження рішення та розглянути скаргу.

Заслухавши доповідача, – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевську К.В. -, розглянувши доводи скарги, перевіривши надані матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно витягу із Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за № ___, видане Рівненською обласною КДКА _____. Робоче місце адвоката зареєстроване за адресою: ________________.

Таким чином, розгляд скарги прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_ на поведінку адвоката ОСОБА_ здійснено належною КДКА за робочим місцем адвоката, зазначеному в ЄРАУ, відповідно до частини третьої статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Матеріалами перевірки встановлено, що скарга прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_ на поведінку адвоката ОСОБА_ 17.05.2017 надійшла до дисциплінарної палати КДКА Рівненської області. Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» членом дисциплінарної палати КДКА Рівненської області проведено ретельну перевірку всіх обставин, викладених у скарзі прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_, та складено обґрунтовану довідку щодо кожної зазначеної прокурором обставини, яка досліджена на засіданні палати.

Рішенням №1-Д/48-1 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 29 червня 2017 року відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ за відсутністю ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення дисциплінарної справи.

Дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області в поведінці адвоката ОСОБА_ під час його участі у кримінальному провадженні не виявлено порушень норм кримінального процесуального законодавства України, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, тобто не виявлено ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення дисциплінарної справи.

Матеріалами перевірки встановлено, що 26.10.2016 адвокат ОСОБА_ уклав договір про надання правової допомоги з ОСОБА_ на захист його прав та охоронюваних законом інтересів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 КК України, на стадії досудового розслідування.

Із пояснень адвоката ОСОБА_ встановлено, що він виконував свої професійні обов’язки згідно з умовами договору професійно, принципово, обґрунтовано. Жодних нарікань, скарг та зауважень з боку особи, якій надавалась правова допомога, не встановлено. Всі його дії по захисту ОСОБА_ у кримінальному провадженні відповідали вимогам діючого кримінального процесуального законодавства України та були спрямовані на сумлінне виконання своїх обов’язків. На думку адвоката, скаргу подано прокурором з метою відсторонити його від участі у кримінальному провадженні саме за принципової позиції.

Викладені у скарзі прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_ до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обставини вже були ретельно перевірені дисциплінарною палатою. Порушень вимог статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» про проведенні перевірки не встановлено.

Матеріалами перевірки також встановлено, що 11.04.2017 підозрюваному ОСОБА_ та адвокатам ОСОБА_ та ОСОБА_ (останній також надавав правову допомогу ОСОБА_), під розпис повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Слідчим у даному кримінальному провадженні складено графік ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, згідно із яким на 22.04.2017 та 23.04.2017 було викликано підозрюваного та його захисників, ОСОБА_ та ОСОБА_, яких про це було повідомлено 21.04.2017. Під час вручення повісток адвокат ОСОБА_ письмово повідомив, що прибути 22 та 23.04.2017 на слідчі дії не зможе, так як повідомлення йому вручено з порушенням статті 135 КПК України, тобто не за три дні до дня, коли він зобов’язаний прибути за викликом, крім того, 22 та 23 квітня 2017 року, які є вихідними та святковими днями, він має виїздити за межі Дніпропетровської області, а процесуальна дія не є невідкладною і її слід проводити у робочий день.

Доводи скаржника про те, що 22 квітня 2017 року, коли ОСОБА_ прибув на виклик слідчого, адвокат ОСОБА_ в телефонному режимі надавав йому консультації, спрямовані на зрив призначеної процесуальної дії за участю адвоката, якого було залучено для вчинення окремої процесуальної дії через Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області, не знайшли свого підтвердження у матеріалах перевірки. Крім того, пояснення адвоката ОСОБА_ щодо відсутності необхідності залучення іншого захисника у кримінальному провадженні спростовуються наданою Скаржником копією постанови старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 22.04.2017 про залучення адвоката для вчинення окремої процесуальної дії через Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області, в якій зазначено, що адвокати ОСОБА_ та ОСОБА_ не змогли прибути для участі у проведенні процесуальної дії, без зазначення дати та часу проведення цієї процесуальної дії. Аналогічне зазначено і в рапорті старшого слідчого на ім’я процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_, в даному випадку Скаржника. Таким чином, постановою та рапортом слідчого не встановлено в діях адвоката ОСОБА_ жодних порушень, тим більше, як зазначає скаржник, «не здійснення належного, своєчасного, компетентного та добросовісного захисту підозрюваного у кримінальному провадженні, неявки його на слідчі дії». Наданою скаржником копією процесуального документу – повідомлення слідчого від 21.04.2017 адвоката ОСОБА_, відповідно до вимог ст. 111 та 112 КПК України, про проведення слідчих дій 22 та 23 квітня 2017 року підтверджується, що адвокат ОСОБА_ 21.04.2017 письмово вказав слідчому про неможливість його участі у слідчих діях 22 та 23 квітня 2017 року у зв’язку в виїздом за межі Дніпропетровської області та зазначенням порушення слідчим вимог КПК України щодо незавчасності такого повідомлення.

У статті 138 КПК України, на яку посилається Скаржник, наведено поважні причини неприбуття особи на виклик, які враховані дисциплінарною палатою при дослідженні обставин, викладених у скарзі. Порушень ст. 28 КПК України з боку адвоката ОСОБА_ також не встановлено. Матеріалами перевірки підтверджується факт порушення відносно адвоката у кримінальному провадженні положень частини 8 статті 135 КПК України – порядку здійснення виклику у кримінальному провадженні, про що зазначено адвокатом ОСОБА_ у своїх поясненнях.

Матеріалами перевірки спростовуються доводи скарги в частині наявності порушень адвокатом статті 7 Правил адвокатської етики, а саме тому, що адвокат вдався до засобів та методів, що суперечать чинному законодавству: ввів в оману директора підприємства, спонукав його надати характеристику на свого підзахисного, яка за змістом та відомостями, які в ній викладені, не відповідає дійсності, так як ця особа до штату підприємства не входить та офіційно на підприємстві не працевлаштована, тобто не є працівником підприємства. Надана прокурором із матеріалів кримінального провадження копія протоколу допиту директора підприємтва не може бути підтвердженням неправомірних дій адвоката, а лише свідчить про неправомірність дій службової особи, директора підприємства, яка надала характеристику на офіційно не зареєстровану на підприємстві особу. В матеріалах перевірки взагалі відсутні докази дій адвоката щодо отримання такої характеристики, тобто взагалі відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено звернення особи щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

Як вбачається із матеріалів перевірки, в скарзі прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №1-Д/48-1 від 29 червня 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ не містяться підстави для скасування постановленого рішення дисциплінарної палати.

Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області постановила вмотивоване рішення, яке відповідає вимогам статті 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до частини 1 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Здійснення дисциплінарного провадження у відповідності з положеннями статті 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є компетенцією кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатури,-

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення №1-Д/48-1 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 29 червня 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська