Рішення № І-023/2022 за скаргою адвоката на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 199/2021 від 29.09.2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № І-023/2022

31 січня 2022 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 199/2021 від 29.09.2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 30 квітня 2021 року (вхід. № 440) до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області надійшла скарга Особа_2 щодо поведінки адвоката Особа_1 та порушення ним вимог ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, ст. 3 Положення про порядок ведення ЄРАУ, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17.12.2012 року.
 2. У скарзі до КДКА регіону Скаржниця просила притягнути адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України (а.с.41-90).
 3. 16 червня 2021 року за результатами розгляду скарги Особа_2 щодо поведінки адвоката Особа_1, довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області, у складі дисциплінарної палати, прийняла рішення № 122/2021, яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_1, за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», порушення п.3.4 ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17 грудня 2012 року (а.с.28-31).
 4. 29 вересня 2021 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області за результатами розгляду дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_1, видане на підставі рішення Ради адвокатів Запорізької області № Інформація_2), встановивши наявність в діях адвоката дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», порушення п.3.4 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17 грудня 2012 року, – прийняла рішення № 199/2021, яким вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_1 та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді попередження (а.с.19-21).
 5. 28 жовтня 2021 року адвокат Особа_1, не погоджуючись з прийнятим рішенням, звернувся зі скаргою до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, вхід. № 16714 від 01.11.2021.
 6. Строк оскарження рішення, передбачений ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.
 7. 05 листопада 2021 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом № 2339 витребувала у КДКА Київської області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 8. 01 грудня 2021 року (вхід. № 16946) на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла дисциплінарна справа відносно адвоката Особа_1.
 9. 14 грудня 2021 року листом за вих. № 2549 Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Особа_3 доручив члену ВКДКА Особа_4 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. Скаржник вважає рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 199/2021 від 29 вересня 2021 року незаконним, необгрунтованим, невмотивованим та таким, що суперечить вимогам національного законодавства.
 2. В обгрунтування своїх вимог Скаржник зазначає, що ДП КДКА Київської області не було здійснено повного аналізу скарги Особа_2 відносно нього.
 3. Член дисциплінарної палати Особа_5 склав довідку, на підставі якої палата прийшла до висновку про, начебто, наявність в його діях дисциплінарного проступку, а саме невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, що виразилося у формі неповідомлення про зміни в адресі здійснення адвокатської діяльності.
 4. Адвокат Особа_1 зазначає, що визнає, що адреса яка була відображена у ЄРАУ до 17.05.2021 р. не відповідала фактичному місцю здійснення його адвокатської діяльності, але помилка у ЄРАУ носила суто технічний характер, а ухилення від повідомлення фактичної адреси адвокатської діяльності не охоплювалася його умислом, він не бажав настання негативних наслідків.
 5. Відсутність умислу та негативних наслідків підтверджується тим, що станом на сьогодні вже виправлено помилку та внесено зміни до профайлу адвоката в ЄРАУ, в якому вже зазначена робоча адреса: Адреса_1, секція 2, офіс 124.
 6. Скаржник вважає, що в його діях, як адвоката, відсутні ознаки дисциплінарного проступку, оскільки відсутня його вина. Він раніше не притягався до дисциплінарної відповідальності.
 7. Адвокат Особа_1 просить скасувати рішення КДКА Київської області № 199/2021 від 29 вересня 2021 року та прийняти нове рішення, яким відмовити Особа_2 у задоволенні скарги від 30 квітня 2021 року.
 8. Письмових заперечень від первинного скаржника – Особа_2 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не надходило.

Встановлені фактичні обставини

 1. Згідно з витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, сформованого 20.05.2021 року, адвокат Особа_1 здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_1, виданого Радою адвокатів Запорізької області на підставі рішення № Інформація_2 (а.с.40).
 2. Його робоче місце знаходиться за адресою: Адреса_1.
 3. Таким чином, розгляд скарги стосовно адвоката Особа_1 здійснено належною КДКА регіону, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 4. 30 квітня 2021 року на адресу КДКА Київської області надійшла скарга Особа_2 (вхід. № 440) (а.с.41-47).
 5. У скарзі Особа_2 зазначила, що Особа_1 є адвокатом та здійснює свою діяльність в двох формах: індивідуально (Адреса_1) та є членом адвокатського об’єднання «Особа_6», яке здійснює свою діяльність також за адресою: Адреса_1. Вказана інформація зазначена у Єдиному реєстрі адвокатів України.
 6. Фактично, за адресою, за якою адвокат Особа_1, нібито, здійснює свою адвокатську діяльність, знаходиться дитяча музична школа.
 7. Скаржниця зазначала, що адвокат Особа_1 порушив вимоги ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та не виконав рішення органу місцевого самоврядування щодо повідомлення про зміни в адресі здійснення ним адвокатської діяльності – п.3.4 ст. 3 Положення про порядок ведення ЄРАУ, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17.12.2012 року.
 8. Окрім того, зазначає, що адвокат Особа_1 зухвало порушує вимоги законодавства, ганебно ставиться до людей, має репутацію знатного шахрая і рейдера. Вказане підтверджується численними публікаціями в мережі Інтернет.
 9. Особа_2 просила притягнути адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності і застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 10. 17 травня 2021 року Голова дисциплінарної палати КДКА Київської області Степанов Є.В. доручив члену дисциплінарної палати Київської області Особа_5 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_2 на дії адвоката Особа_1 (а.с.39).
 11. Відповідно до правил ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», членом дисциплінарної палати КДКА Київської області проведено перевірку за скаргою, в тому числі запропоновано адвокату Особа_1 надати пояснення на скаргу (а.с. 38), отримано письмові пояснення адвоката Особа_1 (а.с.33-35), досліджено всі надані докази сторонами та складено за її результатами довідку від 14.06.2021 року (а.с. 31-32).
 12. Відповідно до довідки від 24.06.2021 року член ДП КДКА Київської області Особа_5 дійшов висновку, що в діях адвоката Особа_1 наявні ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 13. Відповідно до п.3.4 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17 грудня 2012 року, адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни ради адвокатів регіону за адресою робочого місця.
 14. 16 червня 2021 року Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, відповідно до правил ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за результатами розгляду у відкритому засіданні, зазначеної вище скарги, довідки, складеної членом дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області Особа_5, та матеріалів проведеної перевірки, прийнято рішення № 122/2021 про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1 (а.с.28-30).
 15. Рішення ДП КДКА Київської області № 122/21 від 16.06.2021 року про порушення дисциплінарної справи адвокат Особа_1 не оскаржував.
 16. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області у складі членів дисциплінарної палати № 199/2021 від 29 вересня 2021 року притягнуто адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення п. 3.4 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17 грудня 2012 року, та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження (а.с.19-21).

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Комісія дійшла висновку про наявність у діях адвоката Особа_1 дисциплінарного проступку – невиконання ним рішень органів адвокатського самоврядування, оскільки адвокат завчасно не повідомив про зміни в адресі здійснення ним адвокатської діяльності, чим порушив вимог п. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Як передбачено пунктом 5 ч. 1 ст. 21 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.
 2. Згідно з ч. 1 ст. 34 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 3. Пунктом 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що дисциплінарним проступком є, зокрема, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.
 4. Згідно з ч. 2 ст. 35 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 5. Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатуру протягом тридцяти днів з дня її порушення.
 6. Згідно абз. 1 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. Під час розгляду справи дисциплінарна палата заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку, про результати перевірки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, та пояснення інших заінтересованих осіб.
 7. У разі неможливості з поважних причин брати участь у засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвокат, стосовно якого розглядається справа, може надавати по суті порушених питань письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи. Письмові пояснення адвоката оголошуються на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ( абз. 3 ч. 2 ст. 40 Закону).
 8. Неявка адвоката чи особи, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності адвоката, на засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без поважних причин за умови наявності доказів завчасного повідомлення зазначених осіб про місце, день і час засідання не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи. У разі повторної неявки зазначених осіб на засідання палати розгляд справи здійснюється за їх відсутності незалежно від причин неявки ( абз. 4 ч. 2 ст. 40 Закону).
 9. Питання прийняття рішення у дисциплінарній справі врегульовано статтею 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за змістом якої за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи.
 10. Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини ( абз. 2 ч. 1 ст. 41 Закону).
 11. Відповідно до пункту 3.4 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17 грудня 2012 року, із змінами та доповненнями, Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 12. Згідно до статті 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.
 2. Сам Скаржник, адвокат Особа_1, визнав, що адреса, яка була відображена у ЄРАУ до 17.05.2021 р. не відповідала фактичному місцю його адвокатської діяльності.
 3. ВКДКА не може погодитися з твердженням адвоката Особа_1 стосовно того, що помилка у ЄРАУ носила суто технічний характер, оскільки вказані твердження нічим не підтверджені та носять декларативний характер.
 4. Адвокат Особа_1 вважає, що ухилення від повідомлення фактичної адреси здійснення адвокатської діяльності не охоплювалося його умислом і він не бажав настання негативних наслідків.
 5. У даному випадку не має значення чи бажав адвокат настання негативних наслідків, чи не бажав їх настання та на що був направлений його умисел, оскільки наявний факт невиконання рішення органу адвокатського самоврядування.
 6. Кваліфікційно-дисциплінарною комісією адвокатури Київської області встановлено, що на час звернення громадянки Особа_2, а саме 30.04.2021 року, адреса робочого місця адвоката Особа_1, що була зазначена в ЄРАУ, – не відповідала фактичній адресі робочого місця, по якій він здійснював адвокатську діяльність ( а.с.40).
 7. Відповідні зміни були внесені на підставі його заяви лише після подачі Особа_2 скарги.
 8. Тобто, адвокат недотримався вимог пункту 3.4 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17 грудня 2012 року, із змінами та доповненнями, відповідно до якого адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця.
 9. Таким чином, рішення КДКА Київської області № 199/2021 від 29 вересня 2021 року є вмотивованим та обгрунтованим, ухваленим відповідно до вимог діючого законодавства.
 10. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення комісією враховано обставини вчинення проступку, його наслідки, особу адвоката.
 11. У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області застосувала до адвоката Особа_1 найбільш мꞌякий вид дисциплінарного стягнення – попередження, враховуючи, що він раніше не притягувався до дисциплінарної відповідальності, негативних наслідків від вчиненого дисциплінарного проступку не настало.
 12. Таким чином, керуючись статтею 52 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу адвоката Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 199/2021 від 29.09.2021 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
К.В. Котелевська