РІШЕННЯ № № ІХ-005/2019 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 14.05.2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІХ-005/2019

04 вересня 2019 року
с. Залізний Порт

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 14.05.2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 14 травня 2019 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_1 та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

Відповідно до вимог статей 37 та 15 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №120 від 30.08.2014 року, з відповідними змінами (далі – Положення), скарга, була повернута Скаржнику, як така, що не відповідала вимогам пункту 36.5 статті 36 Положення.

В подальшому до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від адвоката Особа_1 повторно надійшла скарга на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 14 травня 2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

У поданій скарзі було усунуто недоліки та порушено питання про поновлення строку на оскарження рішення.

Відповідно до ст .34 Положення, причини пропуску строку на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 14 травня 2019 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці визнано Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури поважними, у зв’язку з чим комісія вважає за можливе розглянути скаргу.

Адвокат Особа_1 з рішенням дисциплінарної палати в частині застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці не згоден, вважає його необґрунтованим та занадто суворим.

Як вбачається з тексту поданої скарги, Скаржник просить змінити рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 14 травня 2019 року в частині строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на один місяць.

Скаржник визнає свою провину в тому, що вчасно не сплатив щорічний внесок та зазначає, що в іншому його провини не має, оскільки, згідно відповіді начальника поштового відділення №75 міста Харків, в період з березня по квітень 2019 року включно поштові повідомлення про надходження листів та інша поштова кореспонденція на адресу: Адреса_1, а також на інші адреси не доставлялись у зв’язку з тим, що в зазначений період часу на поштовому відділенні №75 міста Харків для цього не вистачало працівників – листонош. Після закінчення строку зазначені листи повертались відправнику. Повідомлень про місце, день та час засідання дисциплінарної палати щодо розгляду дисциплінарної справи стосовно нього по телефону він не отримував. За таких обставин, він не знав про те, що йому було запропоновано надати пояснення Голові Ради адвокатів Харківської області Особа_2 та те, що 23 квітня 2019 року відбудеться засідання дисциплінарної палати стосовно нього.

Адвокат Особа_1 також вказує, що всі необхідні платежі – щорічну оплату внесків на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування та відшкодування сплати за організаційно-технічне забезпечення розгляду подання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності були сплачені ним негайно після того, як йому стало відомо про оскаржуване рішення. Також вказує, що майже за 14 років адвокатської діяльності жодного разу не притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Чернобай Н.Б., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали дисциплінарного провадження, які надійшли з КДКА Харківської області, заслухавши інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Особа_1 здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №___ від 14.09.2005 року, виданого Харківською обласною КДКА, його робоче місце знаходиться за адресою: Адреса_2.

Таким чином, розгляд скарги щодо адвоката Особа_2 здійснене належною КДКА за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в ЄРАУ, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

В ході перевірки встановлено, що 12 березня 2019 року до КДКА Харківської області надійшло подання Голови Ради адвокатів Харківської області Особа_2 №119 від 11 березня 2019 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності за несплату щорічних обов’язкових внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Подання обґрунтоване тим, що станом на 06.03.2019 року адвокат Особа_1 не провів оплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019 рік. (а.с.1-2).

Дорученням Голови дисциплінарної палати КДКА Харківської області відповідно до вимог ч. 2 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» доручено члену дисциплінарної палати Особа_3 провести перевірку відомостей, викладених у скарзі (а.с.5).

В рамках перевірки відомостей, адвокату Особа_1 було запропоновано надати пояснення щодо відомостей, викладених в поданні Голови Ради адвокатів Харківської області Особа_ 2 (а.с.6).

За результатами перевірки відомостей, викладених у поданні, членом дисциплінарної палати КДКА Харківської області Особа_3 була складена довідка (а.с.8).

У вказаній довідці член дисциплінарної палати КДКА регіону пропонувала порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_1.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 09 квітня 2019 року порушено дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_1.

Зазначене рішення було направлене адвокату Особа_1 на робочу адресу адвоката, зазначену в ЄРАУ.

30 квітня 2019 року на робочу адресу адвоката Особа_1 було направлено рішення про зупинення розгляду дисциплінарної справи від 23 квітня 2019 року із зазначенням місця, дати та часу розгляду дисциплінарної справи (а.с.43).

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 14 травня 2019 року адвоката Особа_1 притягнено до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 3 (три) місяця. Зазначене рішення було надіслане адвокату Особа_1 з дотриманням строків, передбачених ч. 3 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком адвоката є: невиконання рішень органів адвокатського самоврядування (п. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Питання оплати щорічних внесків на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, порядок та строки оплати, види відповідальності за несплату визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 03 лютого 2017 року № 4, зі змінами, (далі – Положення).

Сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з’їзду адвокатів України, ради адвокатів України, актів Національної асоціації адвокатів України є професійним обов’язком кожного адвоката (п.2.1. Положення).

Статтею 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено обов’язковість виконання рішень органів адвокатського самоврядування всіма адвокатами.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та статті 65 Правил адвокатської етики, адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

Пунктом 2.2 Розділу 2 Положення визначено, що адвокати сплачують встановлений розмір щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування двома платежами, оприлюдненими відповідно до п.2.13 цього Положення, згідно наступного розподілу: шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону та шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації України.

Відповідно до пункту 2.5. Положення, адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком (п. 2.16 Положення).

Пунктом 2.18 Положення встановлено, що у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

Під час розгляду дисциплінарної справи дисциплінарною палатою КДКА Харківської області було взято до уваги, що станом на 14 травня 2019 року адвокатом Особа_1 не сплачено щорічний внесок на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування. (а.с. 49).

Отже, адвокат Особа_1 порушив встановлені строки сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019 рік.

Дисциплінарна палата КДКА Харківської області прийшла до висновку, з яким погоджується Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, про наявність передбачених Законом підстав притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності за невиконання рішення органів адвокатського самоврядування та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

При обранні виду дисциплінарного стягнення було враховано, що раніше до адвоката не застосовувались дисциплінарні стягнення за порушення порядку та строків сплати щорічного внеску.

Доводи Скаржника щодо неотримання ним кореспонденції за його робочою адресою, зазначеною у ЄРАУ, з березня по квітень 2019 року включно, у зв’язку з тим, що в зазначений період часу на поштовому відділенні №75 міста Харкова для доставки поштових відправлень не вистачало працівників – листонош, не можуть бути взяти до уваги, оскільки зазначений документ не спростовує висновків дисциплінарної палати регіону щодо вчинення адвокатом Дягілєвим О.В. дисциплінарного проступку. Крім цього, адвокат Особа_1 в своїй скарзі підтверджує факт порушення ним строку сплати щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування та його сплату тільки після того, як йому стало відомо про оскаржуване рішення.

З урахуванням наведеного вище, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що винесене дисциплінарною палатою КДКА Харківської області рішення про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці є законним та обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 14 травня 2019 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_1 та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська