Рішення № ІХ-006/2020 у справі за скаргою на рішення на рішення дисциплінарної палати КДКА Полтавської області від 29 травня 2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІХ-006/2020

30 вересня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Коблик М.І., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу судді Деснянського районного суду м. Києва Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 29 травня 2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 27 лютого 2020 р. до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області звернулась суддя Деснянського районного суду м. Києва Особа_1 зі зверненням про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Особа_2 та притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
 2. Звернення з додатками до нього зареєстровано КДКА Полтавської області за вх.№17/7-20 від 27.02.2020 р.
 3. Члену дисциплінарної палати КДКА Полтавської області Особа_4 доручено проведення перевірки відомостей, викладених в зверненні судді Деснянського районного суду м. Києва Особа_1.
 4. Адвокату Особа_2 запропоновано надати пояснення по суті звернення.
 5. 04.03.2020 р. адвокатом Особа_2 надано письмові пояснення з додатками.
 6. 13.03.2020 р. у зв’язку з постановою КМУ №211 від 11.03.2020 р. «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на підставі ст.39 та п. 6 ст.40 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, ДП КДКА Полтавської області розгляд звернення судді Деснянського районного суду м. Києва Особа_1 зупинено до часу скасування карантину.
 7. За результатами перевірки відомостей, викладених в зверненні, 13.03.2020 р. членом ДП КДКА Полтавської області складено довідку, в якій він рекомендував комісії відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.
 8. Рішенням ДП КДКА Полтавської області від 29.05.2020 р. вирішено відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.
 9. 30.06.2020 р. за вх.№13801 Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури зареєстровано скаргу судді Деснянського районного суду м. Києва Особа_1 на рішення ДП КДКА Полтавської області від 29.05.2020 р., яка була направлена засобами поштового звꞌязку 26.06.2020 р.
 10. 27.07.2020 р. за вхід. № 13952 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали перевірки за зверненням судді Деснянського районного суду м. Києва Особа_1 про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Особа_2.
 11. Листом за вих.№2964 від 30.07.2020 р. Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Особа_12 доручив члену ВКДКА Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, викладених у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. В поданій скарзі суддя Деснянського районного суду м. Києва Особа_1 зазначає, що захист обвинуваченого Особа_5 під час судового розгляду здійснювали адвокати Особа_6, Особа_7,Особа_8, Особа_9, Особа_10, а також адвокат Особа_2. Захист обвинуваченого на даний час здійснюють адвокати Особа_7, Особа_11 та Особа_2.
 2. У справі відбулось близько 170 судових засідань, протягом яких сторона захисту систематично порушувала свої процесуальні права, вчиняла дії, спрямовані на затягування судового розгляду (захисники подавали невмотивовані, повторні клопотання, необґрунтовані заяви про відвід учасників судового розгляду, не зꞌявлялися на судові засідання без поважних причин, конвой систематично доставляв обвинуваченого до суду із запізненням у зв’язку з тим, що останній, зі слів працівників конвою, відмовлявся виходити з камери).
 3. Скаржниця зазначає, що рішення ДП КДКА Полтавської області від 29.05.2020 р. ґрунтується на поясненнях адвоката Особа_2, але доказів на підтвердження цих пояснень адвокатом не надано.
 4. Зазначає, що адвокат повідомлявся про судові засідання належним чином, в порядку ч.1 ст.135 КПК України, так як на даний час в державі з незалежних від суду причин склалася така ситуація, що відсутні кошти на відправлення судових повісток і смс-повідомлень. Дати судових засідань у всіх справах розміщуються на веб-порталі суду, адвокати про це добре знають.
 5. Зазначає, що твердження адвоката про те, що він не з’являвся в судові засідання, оскільки достатньо було присутності інших захисників в засіданні, не підтверджують поважності його неявок, оскільки обвинувачений заперечував у відсутності адвоката Особа_2 проводити судовий розгляд.
 6. Скаржниця зазначає також, що неприбуття адвоката, який був належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду, за відсутності будь-яких даних, які підтверджують поважність причин неможливості прийняти участь в судовому засіданні є неналежним виконанням професійних обов’язків.
 7. Просить її скаргу задовольнити, рішення ДП КДКА Полтавської області від 29.05.2020 р. скасувати та ухвалити нове рішення про притягнення адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. В оскаржуваному рішенні ДП КДКА Полтавської області зазначено як доводи Скаржника, так і пояснення, надані адвокатом.
 2. ДП КДКА Полтавської області надала оцінку доводам Скаржниці, наданим нею додаткам до звернення та доводам адвоката, вказаних ним у письмових поясненнях та наданих додатках до пояснень.
 3. 24.11.2018 р. між адвокатом Особа_2 та Особа_5 укладено угоду про надання правничої допомоги у кримінальному провадженні.
 4. Порядок виклику захисника для участі у судовому засіданні визначений ст.ст. 133, 135, 136 КПК України.
 5. Пунктом 2 наказу Державної судової адміністрації України від 01.06.2013 р. №73 визначено порядок надіслання SMS-повідомлень, а саме, що текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику SMS-повідомленням лише після подання ним до суду заявки про намір отримання судової повістки в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення.
 6. Текст звернення судді Особа_1 та додані до нього матеріали такої інформації не містять.
 7. Додані до звернення ксерокопії трьох довідок про доставку адвокату SMS-повідомлень про виклик до суду та ксерокопії двох розписок не містять посилання на прізвище службової особи суду, яка їх виготовила і підписала, належним чином надані копії документів не завірені, що позбавляє ДП КДКА Полтавської області надати їм належну оцінку з огляду на їх недопустимість.
 8. Ініціатором звернення не надано будь-яких відомостей про систематичне порушення адвокатом своїх процесуальних прав.
 9. Проведеною перевіркою не встановлено обставин, які б свідчили про порушення адвокатом прав обвинуваченого, вчинення дій направлених на порушення його становища або зайняття у справі позиції всупереч його волі.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Згідно п. 1, 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат – фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом; адвокатська діяльність – незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.
 2. Згідно ч. 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 3. Згідно ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги.
 4. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 5. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 6. Згідно ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.
 7. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, яким є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 8. Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.
 9. Згідно із ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, із змінами (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 10. Відповідно до ст. 12 Положення, дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 11. Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 12. Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 13. Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.
 14. Відповідно до вимог ст. 70 Правил адвокатської етики щодо відносин дисциплінарної відповідальності діє презумпція невинуватості.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. ДП КДКА Полтавської області провела перевірку відомостей, викладених у зверненні судді Деснянського районного суду м. Києва Особа_1 та прийняла законне і обґрунтоване рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи, оскільки наведені доводи та надані додатки до звернення не давали підстави вважати, що в діях адвоката містяться ознаки дисциплінарного проступку.
 2. Під час вирішення питання про порушення дисциплінарної справи дисциплінарна палата КДКА Полтавської області врахувала, що суддею до звернення не надано засвідчених належним чином доказів наявності в діях адвоката складу дисциплінарного проступку.
 3. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішуючи скаргу по суті, дослідивши матеріали перевірки, обставини на які посилається скаржник, прийшла до висновку, що наведені в скарзі доводи є безпідставними.
 4. Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.
 5. Враховуючи вищенаведене, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу судді Деснянського районного суду м. Києва Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 29.05.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали перевірки повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області.

Відповідно до ч.7 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури             С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури             Т.О. Дроботущенко