Рішення № ІХ-008/2021 за скаргою на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 25.05.2021 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю із наступним виключенням відомостей з Єдиного реєстру адвокатів України

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІХ-008/2021

 30 вересня 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 25.05.2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю із наступним виключенням відомостей з Єдиного реєстру адвокатів України, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 26.02. 2021 року до дисциплінарної палати КДКА Одеської області надійшла скарга судді Особа_5 на дії адвоката Особа_1.
 2. 26.02.2021 року дорученням Голови дисциплінарної палати № 428/0/4-21 члена дисциплінарної палати Особа_4 було уповноважено провести перевірку відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, що викладені у скарзі судді Особа_5.
 3. 11.05.2021 року на підставі результатів розгляду скарги, довідки, матеріалів перевірки, дисциплінарна палата КДКА Одеської області порушила відносно адвоката Особа_1 дисциплінарну справу.
 4. 25.05.2021 року дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області прийняла рішення про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю із наступним виключенням відомостей з Єдиного реєстру адвокатів України.
 5. 24.06.2021 року адвокат Особа_1 звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 25.05.2021 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України (вхід. №15939 від 01.07.2021 р.).
 6. Строк на оскарження рішення КДКА регіону Особа_1 не пропущено.
 7. 05.07.2021 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом витребувала у КДКА Одеської області матеріали відносно адвоката Особа_1.
 8. 29.07.2021 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали дисциплінарного провадження відносно адвоката Особа_1.
 9. 29.07.2021 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_2 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. Зі змісту скарги вбачається, що Скаржник вважає, що рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 25.05.2020 року є невмотивованим, а обрання виду дисциплінарного стягнення, а саме позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, здійснювалося без врахування обставин вчинення проступку, його наслідків та особи адвоката.
 2. Скаржник адвокат Особа_1, вважаючи рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області невмотивованим, стверджує, що зі змісту згаданого рішення незрозуміло, якою дією вчинене одноразове грубе порушення Правил адвокатської етики, коли був вчинений дисциплінарний проступок, за який Скаржник притягується до дисциплінарної відповідальності, що призводить, на думку Скаржника, до неможливості встановлення належного дотримання строків притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 3. Також Скаржник вважає невстановленими докази, на підставі яких палата зробила висновок, що Скаржник керувався вказівками інших осіб.
 4. Скаржник заперечує порушення ним ч. 2 ст. 275 КПК України та ч. 4 ст. 11 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оскільки дисциплінарною палатою не встановлено факту розкриття адвокатської таємниці та не притягнуто до дисциплінарної відповідальності за відповідний проступок.
 5. Скаржник просить направити справу до дисциплінарної палати КДКА Одеської області для нового розгляду та зобов’язати дисциплінарну палату КДКА вказати дату вчинення ним дисциплінарного проступку та визначити, чи не пропущений строк притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Встановлені фактичні обставини

 1. Згідно з даними з Єдиного реєстру адвокатів, адвокат Особа_1 обліковується у Раді адвокатів Одеської області; Свідоцтво №Інформація_3, орган, що видав свідоцтво – Одеська обласна КДКА. Робоче місце адвоката зареєстроване за адресою: Адреса_1.
 2. Як докази представником судді Особа_5 було подано копію договору про надання правової допомоги № ДПП/20 від 10.10.2019; копію заяви від 20.01.2020; копію письмової згоди на залучення до співробітництва та проведення НС(Р)Д від 21.01.2021; копії протоколів допиту від 21.01.2020, 30.01.2020, 05.02.2020, 21.05.2020, 27.05.2020, копії рапортів про проведення опитування Особа_1 від 23.03.2020, 16.04.2020, 04.05.2020 та ін.
 3. Адвокатом Особа_1 доказів та письмових пояснень до КДКА подано не було, раніше до дисциплінарної відповідальності не притягувався.
 4. Суддя Особа_6 у скарзі до КДКА регіону зазначала наступне.
 5. 06.07.2017 року судді Дзержинського суду м. Харкова Особа_5 передано на розгляд обвинувальний акт у кримінальному провадження № Інформація_4 від 07.04.2016 року за обвинуваченням Особа_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КПК України.
 6. З осені 2019 року, на думку Особа_5, з метою введення суду в оману до справи долучився адвокат Особа_1 як захисник.
 7. Суддя Особа_6 вважає, що участь у вказаній справі була обумовлена винятково наміром спровокувати її тому, що повноважень на здійснення захисту обвинуваченого Особа_7 адвокат Особа_1 не мав.
 8. Скаржниця обґрунтовує це тим, що договір про надання правничої допомоги № ДПП/20 від 10.10.2019 року не відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки, на її думку, Особа_1 підписав зазначений договір не як адвокат, а як фізична особа-підприємець. Крім того, відповідно до даного договору, адвокат був уповноважений на здійснення захисту винятково на стадії досудового розслідування до 31.12.2019 року. Також вказується на те, що дія договору поширюється на участь Особа_1 у розгляді справ, що знаходяться лише у провадженні Приморського районного суду м. Одеси.
 9. Суддя Особа_6 у скарзі до КДКА Одеської області відстоює позицію, що конфіденційна співпраця адвоката з органами досудового розслідування є грубим порушенням присяги адвоката України та Правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури, оскільки вона ставить під сумнів незалежність адвоката у своїй професійній діяльності.
 10. Скаржниця просила застосувати до Особа_1 дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.
 11. Під час перевірки відомостей викладених у скарзі членом дисциплінарної палати КДКА Одеської області Особа_4 пояснення щодо обставин викладених у ній від адвоката Особа_1 не надійшло.
 12. Під час відкритого розгляду скарги дисциплінарною палатою КДКА Одеської області факт конфіденційного співробітництва та порушення норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики Особа_1 визнав. Відсутність повноважень на захист Особа_7 заперечував.
 13. Надаючи пояснення дисциплінарній палаті, адвокат Особа_1 пояснив, що в частині підтвердження його повноважень захисника Особа_7 у кримінальному провадженні вимоги ст.ст. 45, 50 КПК України були ним дотримані. Наголосив, що суд допустив його до участі у справі, та з цього моменту він користується процесуальними правами свого підзахисного (крім тих, реалізація яких здійснюється безпосередньо підзахисним). Відповідно до умов договору з клієнтом ніяких обмежень повноважень адвоката встановлено не було. Вважає, що чинне законодавство та судова практика не обмежують його у поєднанні статусу адвоката та фізичної особи-підприємця. Разом з тим наголосив, шо починаючи з жовтня 2020 року припинив підписувати свої договори про надання правової допомоги в якості фізичної особи-підприємця.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. У зв’язку з тим, що в діях адвоката наявні порушення п. п. 1, 4 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 5, ст. 11, ч. 1 ст. 21, п. 8 ч. 1 ст. 23, ст. ст. 26, 27, ч. 1 ст. 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. ст. 6, 7, 8, 10, 12, 14, 25 Правил адвокатської етики, ч. 1 ст. 50, ч. 2 ст. 275 КПК України, ст. 11 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», прийнято рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 2. В оскаржуваному рішенні встановлені наступні обставини.
 3. З матеріалів дисциплінарної справи щодо адвоката Особа_1 вбачається, що 26.02.2021 року до дисциплінарної палати КДКА Одеської області надійшла скарга судді Особа_5 на дії адвоката Особа_1, де вказано, що на розгляді Джержинського районного суду м. Харкова перебував обвинувальний акт у кримінальному провадженні № Інформація_4 від 07.04.2016 року за обвинуваченням Особа_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. У рамках даного провадження захист здійснював адвокат Особа_1 на підставі договору про надання правничої допомоги № ДПП/20 від 10.10.2019 року.
 4. Особа_5 у своїй скарзі відстоювала позицію, що адвокат Особа_1 надавав правову допомогу у цій справі винятково з метою спровокувати головуючого суддю, оскільки вказаний договір про надання правничої допомоги, на її думку, не відповідає вимогам чинного законодавства та не надає повноважень адвокату на захист Особа_7 у кримінальному провадженні.
 5. 20.01.2020 року адвокат Особа_1 звернувся до Служби безпеки України із заявою про можливе вчинення у майбутньому суддею Особа_5 неправомірних дій. 21.01.2020 року адвокат надав письмову згоду на залучення його до співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у рамках провадження № Інформація_6 від 21.01.2020 року за фактом вчинення службовою особою судової гілки влади, яка займає відповідальне становище, дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Факти добровільності згаданих дій були підтверджені особисто адвокатом Особа_1.
 6. 05.02.2020 року адвокат Особа_1 звернувся до суду з клопотанням про повернення вилучених грошових коштів у справі № Інформація_2. Одночасно з цим, адвокат залучався до негласного (конфіденційного) співробітництва у кримінальному провадження № Інформація_1 від 21.01. 2020 року, яке було розпочате, як вже зазначалося, за його особистою заявою від 20.01.2020 року.
 7. 27.05.2020 року ухвалою суду клопотання адвоката у справі № Інформація_2 було задоволено. Цього дня, адвокат Особа_1, здійснюючи дії в межах конфіденційного співробітництва, спровокував, як стверджує суддя Особа_5, її, що мало наслідком вручення судді повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та направлення до суду обвинувального акта.
 8. На думку скаржниці, такі дії адвоката є порушенням ч. 2 ст. 275 КПК України, ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ч. ч. 1, 2 ст. 6, ст. 14 Правил адвокатської етики та Присяги адвоката України, що свідчить про наявність підстав для дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю та з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 9. 11.05.2021 року на підставі результатів розгляду скарги, довідки, матеріалів перевірки дисциплінарна палата КДКА Одеської області порушила стосовно адвоката Особа_1 дисциплінарну справу за наявності в його діях ознак дисциплінарного проступку та призначила її розгляд на 25.05.2021 року о 16.00.
 10. 25.05.2021 року відбулося засідання дисциплінарної палати, у якому взяли участь адвокат Особа_1, представники скаржниці – адвокати Особа_8, Особа_9, яким головою дисциплінарної палати були роз’яснені права, встановлені ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 11. Дисциплінарна палата КДКА встановила, що обставини, що викладені у скарзі судді Особа_5 щодо дій адвоката Особа_1 є обґрунтованими, знайшли своє підтвердження та є дисциплінарним проступком, а саме: грубе одноразове порушення Правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури, що одночасно порушує Присягу адвоката України.
 12. За результатами розгляду скарги та на підставі ст. ст. 4, 21, п. п. 1, 4 ч. 2 ст. 32, ст. 33, ч. 1, п. п. 2, 3, ч. 2 ст. 34, ст.ст. 35, 40, 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, дисциплінарна палати КДКА Одеської області ухвалила рішення про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Ч. 1 ст. 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – щодо незалежності адвокатури від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.
 2. Стаття 11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – щодо присяги адвоката, яка зобов’язує кожного адвоката дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України.
 3. Ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – щодо обов’язку адвокат під час здійснення адвокатської діяльності дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів.
 4. Ч. 2 ст. 275 КПК України – щодо заборони залучати до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих дій адвокатів, якщо таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру. Норми такого ж змісту містять Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» (ч. 4 ст. 11 вказаного закону) та Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (п. 8 ч. 1 ст. 23 вказаного закону).
 5. Тобто наявність заборони на залучення адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих дій наявна, як у законодавстві, що регулює діяльність органів досудового розслідування, так і у законодавстві щодо здійснення адвокатської діяльності.
 6. Стаття 6 Правил адвокатської етики – щодо максимальної незалежності адвоката як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов’язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність з надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту або представництва клієнта, зокрема з боку державних органів, політичних партій, інших адвокатів тощо, а також від впливу своїх особистих інтересів.
 7. Стаття 7 Правил адвокатської етики – щодо заборони адвокату у своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або Правилам адвокатської етики.
 8. Стаття 12 Правил адвокатської етики – щодо того, що всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві.
 9. Радою адвокатів України у рішенні №123 від 15.11. 2019 року було роз’яснено, що згідно з ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики, кожен адвокат зобов’язаний утримуватись від участі в конфіденційному співробітництві під час оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, оскільки таке співробітництво може привести до розкриття адвокатської таємниці, натомість у разі отримання пропозицій щодо здійснення таких незаконних дій, адвокати мають звертатись до правоохоронних органів та повідомляти про такі факти ради адвокатів регіонів з метою захисту своїх прав та гарантії адвокатської діяльності.
 10. Згідно з ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 11. Відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці; або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом (ч. 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 12. Згідно зі ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: попередження; зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить з таких міркувань.
 2. Конфіденційна співпраця адвоката Особа_1 з органами НАБУ не може не ставити під сумнів його незалежність при вчиненні процесуальних дій у провадженні. Своє конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами адвокат Особа_1 визнав та наголосив, що зробив це свідомо. Погодився, що допустив при цьому порушення норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики.
 3. Проте, адвокат Особа_1 вважає, що вчинив правильно та у майбутньому за схожих обставин вчинив би так само. Про таке ставлення до вчинених діянь свідчить витяг з протоколу №55 засідання дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 25.05.2021 року.
 4. Відповідно до рішення Ради адвокатів України від 15.11.2019 №123 погодження адвоката на конфіденційне співробітництво під час оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій є порушенням закону та, відповідно, може тягнути за собою дисциплінарну відповідальність.
 5. Згідно з рішенням ВКДКА № V-011/2017 від 30.05.2017 року адвокат має усвідомлювати, що не може умисно вчиняти чи сприяти скоєнню його клієнтом або іншими особами правопорушень, а отже, не має права вдаватись до незаконних засобів досягнення бажаного результату по судовій справі, а зобов’язаний відмовитись від такого вирішення навіть у разі надходження такої пропозиції від інших осіб. Систематичні провокаційні дії адвоката пов’язані з протизаконним впливом на окремих осіб щодо схиляння їх до отримання хабарів та прикриття співпраці з правоохоронними органами є незаконними та підривають авторитет адвокатури України, грубо порушують Присягу адвоката України та Правила адвокатської етики.
 6. Відповідно до рішення ВКДКА № VII-011/2020 від 25.07.2020 року недодержання етичних аспектів відносин адвоката з правоохоронними органами, є грубим порушенням Правил адвокатської етики, що часто підриває авторитет адвокатури України, оскільки воно пов’язане з посяганням на принципи здійснення адвокатської діяльності. Виконуючи доручення клієнта, адвокат не вправі виходити за межі професійних прав і обов’язків, використовувати незаконні або неетичні засоби, використовувати статус адвоката не для провадження незалежної професійної діяльності.
 7. Отже, Особа_1 як адвокат не мав погоджуватися на конфіденційне співробітництво, чим порушив ч. 2 ст. 275 КПК України, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 21, п. 8 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 6, 7, 8 Правил адвокатської етики.
 8. Як встановлено, Особа_1 звернувся із заявою до СБУ 20.01.2020 року, де зазначає про необхідність захисту його прав та інтересів від можливого незаконного впливу судді Особа_5.
 9. Не заперечуючи наявності у кожної особи права на повідомлення про вчинення злочину, ВКДА вважає, що адвокат має довести відовідність цього способу захисту обставинам, що виникли. Однак, викликає сумнів вибір правоохоронного органу, оскільки згідно з ч. 2 ст. 216 КПК України підслідність СБУ не поширюється на розслідування зазначеного у заяві кримінального правопорушення. Крім того, адвокат Особа_1, звертаючись із заявою до СБУ, не додав доказів можливого вчинення суддею Особа_5 протиправних дій у майбутньому.
 10. Здійснення представництва клієнта Особа_7 без наявних на те повноважень, ВКДКА вважає встановленим та належно вмотивованим у рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 25.05.2021 року.
 11. Факт конфіденційного співробітництва адвоката з органами досудового розслідування сам по собі ставить під питання незалежність інституту адвокатури та підриває довіру до нього у суспільстві.
 12. Про це свідчать, зокрема, копія письмової згоди на конфіденційне співробітництво від 21.01.2021 та копії протоколів допиту від 21.01.2020, 30.01.2020, 05.02.2020, 21.05.2020, 27.05.2020.
 13. Крім того, пояснення Особа_1 на засіданні дисциплінарної палати вказують на те, що сам Скаржник факт конфіденційного співробітництва визнає.
 14. Як вказувалося вище, статус адвоката покладає на особу обов’язок не розголошувати адвокатську таємницю. Згідно з ст. 10 Правил адвокатської етики дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту та представництв. Адвокат має створити належні умови зберігання документів та інформації, переданих йому клієнтом, адвокатських досьє та інших матеріалів, що знаходяться в його розпорядженні і містять адвокатську таємницю.
 15. Натомість факт залучення Особа_1 до конфіденційного співробітництва у рамках розгляду справи №Інформація_2 робить ймовірним її розкриття, оскільки на Скаржнику під час проведення негласних (слідчих) розшукових були закріплені технічні засоби аудіо- та відеофіксації. Це також було здійснено під час розмов з клієнтом та участі в судових засіданнях.
 16. Визначений законом строк притягнення до дисциплінарної відповідальності становить один рік з моменту вчинення дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 17. Водночас конфіденційна співпраця з органами досудового розслідування Особа_1 не завершилася на етапі подання заяви до СБУ про можливе вчинення суддею Особа_5 від 20.01.2020 та надання згоди на участь у такому співробітництві від 21.01.2020 року. Натомість, згідно з матеріалами дисциплінарного провадження, вона становила систематичні, цілеспрямовані дії, в яких є ознаки триваючого правопорушення.
 18. Відповідно до постанови ВС від 11.05.2018 у справі № 804/401/17 триваючим правопорушенням є проступок, пов’язаний з тривалим, неперервним невиконанням обов’язків, передбачених законом. Тобто, триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності). Ці дії безперервно порушують закон протягом якогось часу. Іноді такий стан продовжується значний час і увесь час винний безперервно вчиняє правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього обов’язків.
 19. Такі позиції підтримуються ВС і в подальших рішеннях, зокрема у постанові від 23. 05. 2018 року у справі № 490/8624/15-а, постанові від 25.03.2020 року у справі №175/3995/17-ц тощо.
 20. У п. 52 постанови ВС у справі №1540/4358/18 суд зазначає, що дійсно Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не містить поняття «триваюче правопорушення» проте триваючими визначаються правопорушення, які, почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обовꞌязку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обовꞌязок, або виконує його неповністю чи неналежним чином. Відсутність у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» поняття «триваюче правопорушення» не може бути підставою для звільнення від відповідальності.
 21. Аналіз матеріалів дисциплінарного провадження, зокрема копій протоколів допиту та копій протоколів за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, дає підстави для висновку, що остання участь у конфіденційному співробітництві з органами досудового розслідування відбулася 27.05.2020 року.
 22. Крім того, в обвинувальному акті щодо висунення обвинувачення Особа_5 від 27.01.2021 року у кримінальному провадженні №Інформація_8 від 23.01.2020 Особа_1 фігурує як викривач та залучений до подальшого судового провадження.
 23. Отже, строк притягнення Особа_1 до дисциплінарної відповідальності не минув.
 24. Дисциплінарна палата КДКА Донецької області вірно дійшла висновку про вчинення адвокатом Особа_1 дисциплінарного проступку.
 25. Як вбачається з матеріалів дисциплінарного провадження, допущене адвокатом порушення було правильно кваліфіковане ДП КДКА як грубе одноразове порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України, що одночасно порушує Присягу адвоката України (п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 26. Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін.
 27. З огляду на наведене та керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 25.05.2021 року про притягнення Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю із наступним виключенням відомостей з Єдиного реєстру адвокатів України, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            А.П. Місяць

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури            К.В. Котелевська