Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІХ-009/2019

04 вересня 2019 року
с. Залізний Порт

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Інформація_1» на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва при розгляді його скарги від 08.04.2019 року відносно адвоката Особа_1, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Інформація_1» на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва при розгляді його скарги від 08.04.2019 року відносно адвоката Особа_1.

В обгрунтування скарги Скаржник зазначає, що 08.04.2019 року до КДКА м. Києва подана скарга щодо вчинення адвокатом Особа_1 дисциплінарного проступку. ДПЗД «Інформація_1», в обґрунтування наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку, додано запис неналежної поведінки на прес-конференції в студії інформаційного агентства «Інформація_2» на диску DVD.

Проте станом на 10.06.2019 року, тобто по проходженню більше двох місяців, не вирішено питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. З телефонної розмови Скаржнику відомо, що скарга перебуває на стадії перевірки відомостей.

Скаржник зазначає, що розгляд скарги не відповідає вимозі «розумного строку» в розумінні ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Бездіяльність КДКА м. Києва щодо вирішення питання про порушення або відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката в розумні строки призводить до неефективності розгляду скарг на рівні КДКА як юридичного захисту.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Василевської О.А., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, які надійшли з КДКА м. Києва, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Статтею 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначені стадії дисциплінарного провадження, а саме: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Відповідно до ч. 1 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати.

Відповідно до ч. 2 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.

За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.

Частина 3 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Вищезазначені положення Закону України також закріплені у Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із наступними змінами та доповненнями, (далі – Положення).

Зокрема, відповідно до вимог ст. 24 Положення, голова дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше трьох днів з дня надходження заяви (скарги) на дії адвоката, доручає одному із членів дисциплінарної палати провести перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі).

Відповідно до ст. 25 Положення, член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та за результатами перевірки складає довідку, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, з урахуванням, зокрема тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, наслідків для клієнта тощо, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.

Згідно ст. 26 Положення, член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводить перевірку, протягом трьох днів з дати отримання ним доручення голови палати, звертається до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката по суті порушених питань із зазначенням строку його надання. До повідомлення додається копія заяви (скарги) та копії всіх документів, приєднаних до неї. Належним повідомленням адвоката є надіслання листа поштою рекомендованим відправленням за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України. Адвокат має право ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарного провадження та отримувати копії його документів. У разі ненадання адвокатом пояснення по суті порушених питань на запит члена дисциплінарної палати, який проводить перевірку, в межах визначеного строку, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до ст. 30 Положення, заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки не пізніше тридцяти днів з дня початку перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Перевищення зазначеного строку допускається виключно у виняткових випадках.

Згідно ст. 31 Положення, за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше тридцяти днів з дня отримання матеріалів перевірки більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. Перевищення зазначеного строку допускається виключно у виняткових випадках.

З матеріалів перевірки вбачається, що скарга ДПЗД «Інформація_1» надійшла до КДКА м. Києва 08.04.2019 року, а тому не пізніше 11.04.2019 року повинна була бути передана до дисциплінарної палати КДКА м. Києва.

Голова дисциплінарної палати КДКА м. Києва не пізніше 3 (трьох) днів повинен був доручити члену дисциплінарної палати провести перевірку відомостей, викладених у скарзі.

З інформації, наданої КДКА м. Києва листом №______ від 26.07.2019 р. на запит Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 19.06.2019 року №____ щодо дій, які були здійсненні КДКА м. Києва в межах розгляду зазначеної скарги, зазначено, що відповідно до доручення голови дисциплінарної палати КДКА м. Києва №_ від 16 квітня 2019 року за період часу із травня по червень 2019 року виконувались заходи щодо перевірки відомостей, які містяться у скарзі. Також повідомлено про те, що розгляд матеріалів скарги відносно адвоката Особа_2, на засіданні ДП КДКА м. Києва, яке заплановано на 01 серпня 2019 року.

Як зазначено вище, відповідно до ст. 30 Положення, заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки не пізніше тридцяти днів з дня початку перевірки (перевірка почалася 16.04.2019 р.) подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Перевищення зазначеного строку допускається виключно у виняткових випадках.

З огляду на вищевикладене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва при розгляді скарги Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Інформація_1» на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва при розгляді його скарги від 08.04.2019 року відносно адвоката Особа_1, яка полягає у неподанні скарги про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та всіх матеріалів перевірки не пізніше тридцяти днів з дня початку перевірки (початок – перевірки – 16.04.2019 року) на розгляд дисциплінарної палати КДКА м. Києва, як те передбачено ст. 30 Положення.

На підставі викладеного вище, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Інформація_1» на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва при розгляді його скарги від 08.04.2019 року відносно адвоката Особа_1, – задовольнити.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська