РІШЕННЯ № ІХ-010/2018 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 15 від 18.05.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІХ-010/2018

27 вересня 2018 року
м. Мукачево

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 15 від 18.05.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга голови ОСОБА_ (далі – скаржник) на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 15 від 18.05.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.

Скаржник посилається на те, що рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області № 15 від 18.05.2018 в частині застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження не є законом та обґрунтованим.

В обґрунтування скарги вказує на те, що при виборі виду стягнення дисциплінарна палата КДКА Миколаївської області не застосувала роз’яснень та вимог Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури, що призвело до неправильного застосування норм законодавства України. Скаржник звертає увагу на порушення дисциплінарною палатою КДКА Миколаївської області вимог статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_. з визначенням місця, дня і часу розгляду та довідки, складеної за результатами перевірки, скаржникові не було надано.

У зв’язку з цим скаржник просить скасувати рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області № 15 від 18.05.2018 про притягнення адвоката ОСОБА_. за вчинення дисциплінарного проступку до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, та прийняти нове рішення, яким притягнути адвоката ОСОБА_ за вчинення дисциплінарного поступку до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

Оскільки скаргу було подано з порушенням строків оскарження, скаржник листом від 03.07.2018 № 150 (вх. 97 від 03.07.2018) порушив питання про поновлення строків на оскарження рішення, посилаючись на повернення його скарги та усунення виявлених ВКДКА недоліків, в порядку приписів статей 37 та 15 Положення про прийняття та розгляду скарг щодо поведінки неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08.2014 (зі змінами) (далі – Положення).

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Мельченка В.І., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали справи, які надійшли з КДКА Миколаївської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_ здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № _ від _, виданого Миколаївською обласною КДКА. Адреса робочого місця є наступною: м. _______________________.

Таким чином, розгляд скарги відносно адвоката ОСОБА_ здійснено належною КДКА за адресою робочого місця адвоката, відповідно до частини третьої статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

До кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області надійшло подання з Ради адвокатів Миколаївської області про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності за несплату щорічних обов’язкових внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Подання обґрунтоване тим, що станом на 01.03.2018 адвокат ОСОБА_. не провів оплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014 рік в сумі _ грн., за 2015 рік в сумі _ грн., за 2016 рік в сумі _ грн., та за 2017 рік в сумі _грн., загальна сума заборгованості становить_ грн.

Адвокат ОСОБА_ не звертався до Ради адвокатів Миколаївської області з заявою про надання розстрочки сплати щорічних внесків. Адвокат письмово запрошувався до Ради адвокатів Миколаївської області для дачі пояснень з приводу несплати щорічного внеску, але своїм правом не скористався.

Адвокат ОСОБА_ надав пояснення дисциплінарній палаті КДКА Миколаївської області, з яких вбачається те, що він з 2014 року адвокатською діяльністю не займається, переважний час знаходиться за межами Миколаївської області та за межами України та не має можливості сплатити наявну заборгованість зі сплати щорічних внесків. Але має намір повністю сплатити існуючу заборгованість зі сплати щорічних внесків до кінця 2018 року.

Дисциплінарна палата КДКА Миколаївської області мотивувала рішення № 15 від 18.05.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження тим, що відповідно до статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон) підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є невиконання рішення органів адвокатського самоврядування.

Згідно з положеннями ст. 35 Закону за вчинення дисциплінарного проступку може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: попередження; зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

КДКА регіону прийшла до висновку, що за невиконання рішення органів адвокатського самоврядування у даному випадку при розгляді подання, виходячи з обставин справи, доводів викладених в поданні, та враховуючи проступок та його наслідки, особу адвоката, не можна накласти на адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення або позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю.

Дисциплінарна палата КДКА регіону більшістю голосів палати прийшла до висновку, що в поведінці адвоката ОСОБА_ відсутні ознаки грубого одноразового порушення Правил адвокатської етики, а також інші обставини, передбачені частиною 2 статті 31 Закону, для накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення або позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю.

З матеріалів дисциплінарного провадження вбачається проведення КДКА регіону перевірки у відповідності до вимог статі 38 Закону, за результатами якої складено довідку з викладенням обставин справи від 19.04.2018, протокол засідання дисциплінарної палати № 4 від 20.04.2018 та прийнято рішення № 15 від 20.04.2018 про порушення відносно адвоката ОСОБА_ дисциплінарної справи.

Поряд з цим, в матеріалах справи всупереч ч. 2 ст. 39 Закону відсутні відомості стосовно надсилання або вручення під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність, рішення дисциплінарної палати КДКА регіону про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 41 Закону рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим.

Відповідно до статті 54 Закону з’їзд адвокатів може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Рішенням Установчого з’їзду від 17.12.2012 було прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 затверджено Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за № 72 (зі змінами) (далі – Положення), яке базується на статті 58 Закону.

Згідно статті 58 Закону Радою адвокатів України встановлюється розмір щорічних внесків, який не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року.

Стаття 57 Закону передбачає обов’язковість виконання рішення органів адвокатського самоврядування всіма адвокатами.

Відповідно до пункту 1.1.1 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії регіону мета, завдання та порядок діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатури відповідно в Автономній республіці Крим, області, місці Києві, місці Севастополі визначаються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію, рішеннями з’їзду адвокатів України, Статутом національної асоціації адвокатів України, Правилами адвокатської етики, рішеннями Ради адвокатів України, рішеннями Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, цим Регламентом та мають відповідати Конституції України, що регулюють адвокатську діяльність.

При виборі виду стягнення відносно адвоката ОСОБА_. дисциплінарна палата КДКА Миколаївської області не враховано роз’яснень Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Відповідно до пункту 5.2 Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01.03.2018 «Про практику застосування кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю» що грубим одноразовим порушенням Правил адвокатської етики, з урахуванням обставин справи, може бути невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, що є окремою підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, передбаченою статтею 34 частиною 6 Закону.

Зокрема, порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування відповідно до п.2.2 Положення вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування. При цьому, відповідно до Правил адвокатської етики адвокат також зобов’язаний дотримуватись загальнообов’язкових рішень органів адвокатського самоврядування.

Відповідно до пп. 2.16, 2.17 Положення порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком. У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або Ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

У свою чергу, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики.

Так, згідно з ст. 12 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції.

Відповідно до ст. 65 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Таким чином, враховуючи дії адвоката та обставини справи описанні вище, в діях адвоката наявне грубе одноразове порушення Правил адвокатської етики, у вигляді невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, , –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_ – задовольнити частково.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області №15 від 18.05.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, – скасувати.
  3. Ухвалити нове рішення, яким притягнути адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.
  4. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА регіону.
  5. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська