Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІХ-017/2020

30 вересня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Коблик М.І., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 27.08.2020 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців, –

ВСТАНОВИЛА:

Короткий виклад позиції Скаржника та доводів клопотання

 1. До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшло клопотання адвоката Особа_1 про вжиття заходів забезпечення розгляду справи шляхом зупинення дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 27.08.2020 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.
 2. В обґрунтування клопотання про зупинення дії рішення регіональної КДКА адвокат Особа_1 зазначає, що розпочав здійснення адвокатської діяльності у серпні 2017 року і з того часу дохід від адвокатської діяльності є основним доходом його сім’ї.
 3. Також адвокат зазначає, що у нього залишились обов’язки перед довірителями, які уклали з ним договори про надання правової допомоги, а залишення в дії оскаржуваного рішення не дасть йому можливості виконати взяті на себе зобов’язання та відповідно викличе додаткові фінансові витрати з його боку.
 4. Також зазначає, що для довірителів не зупинення вказаного рішення означатиме необхідність залучення іншого адвоката до справи, що потребуватиме не лише додаткових фінансових витрат та часу, але частково і зміни позиції захисту, яка була вибудована на всіх попередніх стадіях розгляду справи та її зміна може негативно вплинути на вирішення справи по суті.
 5. Разом з тим адвокат вказує, що при задоволенні скарги на момент винесення рішення ВКДКА мине чимало часу і фактично винесене стягнення може бути частково чи повністю відбуте, без належних на те підстав. Поновити його права та права довірителів буде неможливо.
 6. Також адвокат зазначає про впевненість у обґрунтованості своєї скарги на рішення регіональної КДКА як на підставу для задоволення клопотання та зупинення дії оскаржуваного рішення.
 7. Вказаним клопотанням адвокат Особа_1 просить Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури зупинити дію рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 27.08.2020 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.
 8. 29 вересня 2020 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у клопотанні.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із змінами та доповненнями, ВКДКА, за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 3. Скарга може бути забезпечена шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.
 4. За результатом розгляду клопотання адвоката про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або за ініціативою Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, остання, приймає рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 5. Згідно із п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами, ВКДКА, за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Проаналізувавши клопотання адвоката Особа_1, ВКДКА приходить до висновку, що воно є необґрунтованим та не містить доказів того, що в даному випадку невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 2. ВКДКА критично оцінює доводи Особа_1 на обґрунтування клопотання про те, що адвокатська діяльність є його єдиними джерелом доходів та вважає за необхідне зазначити, що той факт, що особа на даний час не може здійснювати адвокатську діяльність через наявне обмеження такої діяльності, не позбавляє особу права здійснювати юридичну чи іншу, не заборонену законом діяльність, у передбачених законом формах та допустимих законами способах, оскільки гарантоване ст. 43 Конституцією України право на працю у особи існує, а доказів того, що Особа_1 не має змоги заробляти собі на життя у інші способи, окрім як адвокатською діяльністю, адвокатом не надано.
 3. Не заслуговують на увагу і доводи клопотання про те, що в провадженні адвоката наявні діючі (чинні) договори про надання правової допомоги із клієнтами, а залишення в дії оскаржуваного рішення не дасть йому можливості виконати взяті на себе зобов’язання та відповідно викличе додаткові фінансові затрати та порушить таким чином права клієнтів.
 4. З даного приводу ВКДКА зазначає, що адвокатом Особа_1 не додано до клопотання договорів про надання правової (правничої) допомоги, що є чинними на даний час.
 5. У зв’язку із цим ВКДКА не може дійти висновків про наявність у адвоката клієнтів та, що зупинення права адвоката Особа_1 на заняття адвокатською діяльністю порушує права його клієнтів.
 6. Разом з тим, ВКДКА зазначає, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, і йому таке право гарантується ст. 59 Конституції України. Тому, варто зазначити, що в такому випадку право клієнта на професійну правничу допомогу не порушується, адже останній може залучити до участі у справі за власним вибором іншого адвоката, оскільки адвокат, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на певний строк позбавлений права на здійснення такої діяльності на вказаний строк.
 7. Окрім того, варто зауважити, що захист інтересів клієнта – першочергове завдання адвоката, та те, що притаманне кожному адвокату в загальному. Відповідно, вжиття заходів забезпечення скарги не може відбуватись лише за наявності вказаних заявником обставин.
 8. Разом з цим, ВКДКА критично оцінює і надані адвокатом Особа_1 докази у виді пенсійних посвідчень батьків та копії списків справ та ухвал, призначених з його участю на надання правової допомоги, оскільки такі докази не свідчать про факт укладення із клієнтами договорів про надання правової допомоги та про факт наявності у адвоката діючих справ. Ці докази не свідчать про ймовірність істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 9. Також не заслуговують на увагу доводи заявника про обґрунтованість його скарги на рішення регіональної КДКА, оскільки це є суб’єктивна думка адвоката Особа_1 як скаржника, об’єктивність якої буде встановлена за наслідками розгляду ВКДКА такої скарги, а тому жодного доказового значення такий довод не має.
 10. ВКДКА вважає за необхідне також зазначити, що сам факт застосування до адвоката такого виду дисциплінарного стягнення як зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на певний строк не може свідчити про порушення права адвоката чи його клієнтів. Це зумовлено тим, що застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю є наслідком вчинення ним дисциплінарного проступку, а відтак винної, незаконної поведінки адвоката, що призвела до наслідків у вигляді притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 11. Так, забезпечення заходів розгляду скарги застосовуються для гарантування виконання рішення ВКДКА, тобто недопустимості завдання адвокатові непоправної шкоди, що може призвести до неможливості поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів, в майбутньому. При цьому, саме адвокат повинен навести докази для вжиття заходів забезпечення розгляду скарги.
 12. При розгляді клопотання про забезпечення розгляду скарги ВКДКА враховує, що у кожному випадку необхідно встановити наявність обставин, передбачених Положенням, і провести оцінку доводів, викладених у клопотанні та доказів, доданих до нього.
 13. Дослідивши доводи, викладені в клопотанні адвоката Особа_1 та докази, додані до нього, Вища кваліфікаційно-дисциплінарно комісія адвокатури, керуючись п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,–
ВИРІШИЛА:
 1. Відмовити адвокату Особа_1 у зупиненні дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 27.08.2020 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

Відповідно до ч.7 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури             С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури             Т.О. Дроботущенко