Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІ-003/2020

01 лютого 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області № 46/310-2.18 від 01.11.2019 року про результати складення письмового іспиту, на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області № 46/310-3.19 від 01.11.2019 року про підсумкові результати складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю та на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області № 77-19/19 від 08.11.2019 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області № 46/310-2.18 від 01.11.2019 року про результати складення письмового іспиту, на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області № 46/310-3.19 від 01.11.2019 року про підсумкові результати складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю та на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області № 77-19/19 від 08.11.2019 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Строк на оскарження рішення КДКА Одеської області, встановлений ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Особа_1 не порушений.

Скаржник просить скасувати оскаржувані рішення та зобов’язати КДКА регіону провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

В обґрунтування скарги до ВКДКА Скаржник зазначає, що оскаржуване рішення не відповідає вимогам Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методиці оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, із змінами (далі – Порядок), оскільки не є вмотивованим та обгрунтованим.

Вказує, що оцінка у «0» балів, яку він отримав за перше завдання білету № 15, є несправедливою, необґрунтованою, упередженою, а тому оскаржуване рішення суперечить п. 15 Розділу 4 Порядку;

Зазначає, що в оскаржуваному рішенні не зазначені мотиви, підстави та суттєві недоліки за виконані ним інші письмові завдання білету № 15, що свідчить про неналежну його вмотивованість та занижену палатою оцінку.

Вивчивши матеріали справи, розглянувши доводи скарги, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Соботника В.Й., Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Рішенням КДКА Одеської області від 12.11.2018 р. № 50-1.26/18 Особа_1 було допущено до складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю (а.с.33).

Письмовий кваліфікаційний іспит для здобуття права на заняття адвокатською діяльністю скаржником складався 31.10.2019 року. Перед початком іспиту Особа_1 не було заявлено відводів голові та членам кваліфікаційної палати.

Особа_1 підготував відповіді на три завдання з різних галузей права та письмовий висновок щодо правової позиції з надання правової допомоги по фабулі справи з обраного ним білету № 15 (а.с.44-49).

Відповідно до відомості з оцінювання результатів складення письмового кваліфікаційного іспиту від 31.10.2019 року по білету № 15 (а.с. 50-55), Особа_1 отримав 0 балів за відповідь на питання № 1, по 20 балів за відповіді на питання № 2-4. Оцінка (середній бал) за результатами письмового іспиту склала 60 балів.

Письмовий іспит перевірявся двома членами атестаційної палати – адвокатами Особа_2 та Особа_3, які виставили Особа_1 однакову кількість балів: 0 балів за відповідь на питання № 1, по 20 балів за відповіді на питання № 2-4 білету № 15.

Рішенням кваліфікаційної палати КДКА Одеської області № 46/310-2.18 від 01.11.2019 року про результати складення письмового іспиту вирішено вважати Особа_1 таким, що за результатами атестування не склав письмовий іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю та відмовлено Особа_1 в допуску до складення усного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні (а.с.59-60).

Рішенням кваліфікаційної палати КДКА Одеської області № 46/310-3.19 від 01.11.2019 року про підсумкові результати складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю вирішено вважати Особа_1 таким, що за результатами складення кваліфікаційного іспиту (атестування) не склав кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні (а.с.61-62).

Рішенням КДКА Одеської області від 08.11.2019 р. № 77-19/19 затверджено підсумкові результати складення Особа_1 кваліфікаційного іспиту та відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту ( а.с.65-66).

За наслідками розгляду скарги ВКДКА приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджується Радою адвокатів України.

Допуск особи до складання кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, станом на момент прийняття оскаржуваного рішення, здійснювались у відповідності до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, зі змінами (далі – Положення).

Згідно п.13.9 Розділу 4 Порядку, оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.

Особа, яка за результатами складання письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит (п.13.12. Розділу 4 Порядку).

До складення усного іспиту допускаються особи, які успішно склали письмовий іспит (п.14.1. Розділу 4 Порядку).

Критерії оцінювання визначені у п.15 Розділу 4 Порядку: відмінний рівень – 26-30 балів; добрий рівень – 21-25 балів; задовільний рівень – 20 балів; незадовільний рівень – 0 балів.

Критеріями оцінки незадовільного рівня знань письмового іспиту, що оцінюється в 0 балів є: письмове завдання не було підготовлене або було підготовлене неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. Не відповідає встановленій законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не погоджується з позицією кваліфікаційної палати КДКА Одеської області про незадовільний рівень знань при виконанні Особа_1 відповіді на питання № 1 білету № 15.

Завданням № 1 білету № 15 було скласти позовну заяву за такою фабулою.

Кормич С.Д. і Кормич А.Д – учасники спільної часткової власності на житловий будинок з надвірними спорудами, розташований на земельній ділянці площею 0,25 га за адресою: Одеська область, Ширяєвський район, с. Зелене, вул. Святкова,15, наданій у користування у встановленому законом порядку спадкодавцю. Частки спадкоємців у домоволодінні є рівними і становлять по ½ частині домоволодіння.

Отримавши у 2014 р. житловий будинок з надвірними спорудами у спадщину після смерті батька, Кормич С.Д. і Кормич А.Д. спільно користувалися вказаною земельною ділянкою до березня 2015 р. В березні 2015 р. Кормич С.Д. встановив на земельній ділянці огорожу, відгородивши 0,15 га земельної ділянки для власного користування.

Добровільно вирішити спір щодо користування земельною ділянкою сторонам не вдалося.

Кормич А.Д. вважає, що Кормич С.Д. порушив його право на користування земельною ділянкою і має намір звернутися до суду.

Скаржником підготовлено позовну заяву до суду про усунення перешкод у праві користування майном від імені Кормича А.Д. При цьому позовна заява не містить грубих змістовних помилок щодо принципових аспектів поставленого питання, що є критерієм оцінки незадовільного рівня знань, що оцінюється в 0 балів.

Скаржник обґрунтував позовні вимоги позивача про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою шляхом знесення огорожі, якою Кормич С.Д. відгородив 0,15 га земельної ділянки нормами статті 41 Конституції України, нормами ст.ст. 356, 358, 377, 391 ЦК України, що регулюють ці правовідносини (а.с.44-45).

Такий спосіб захисту прав позивача є дієвим та практичним, про її застосування у таких правовідносинах свідчить судова практика: постанова Верховного Суду від 26.11.2018 р. у справі № 583/3749/15-ц, постанова Верховного Суду від 19.06.2019 р. у справі 3 521/14305/15-ц, постанова Верховного Суду від 17.04.2019 р. у справі № 758/13090/13-ц.

Так, в останньому судовому рішенні зазначено, що «відповідно до положень статей 391, 396 ЦК України позов про усунення порушень права, не пов’язаних із позбавленням права володіння, підлягає задоволенню у разі, якщо позивач доведе, що він є власником або особою, яка володіє майном (має речове право) з підстави, передбаченої законом або договором, що діями відповідача, не пов’язаними з позбавленням володіння, порушується його право власності чи законного володіння».

Тому доводи Скаржника про необґрунтованість та невмотивованість оцінки регіональної КДКА рівня знань в 0 балів при виконанні Особа_1 відповіді на питання № 1 білету № 15 заслуговують на увагу, оскільки ним, на думку ВКДКА, вірно були визначені спірні правовідносини, а обраний спосіб захисту прав клієнта відповідав би його інтересам.

Скаржник отримав по 20 балів за відповіді на питання № 2-4 білету № 15, що є задовільним рівнем знань відповідно до п.15 Розділу 4 Порядку. Як видно з оскаржуваного рішення, «зміст виконаних Особа_1 процесуальних документів свідчить про прогалини у знаннях з питань поставлених на вирішення в цих завданнях».

ВКДКА звертає увагу, що всупереч вимогам п. 4 Розділу 5 Порядку, оскаржуване рішення в цій частині не можна визнати належно вмотивованим та обґрунтованим, оскільки регіональною КДКА не зазначено конкретні недоліки по кожному з завдань.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області № 46/310-2.18 від 01.11.2019 року про результати складення письмового іспиту, рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області № 46/310-3.19 від 01.11.2019 року про підсумкові результати складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю та рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області № 77-19/19 від 08.11.2019 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
  3. Зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Одеської області провести для Особа_1 повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська