РІШЕННЯ № ІІ – 004/2019 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №___ від 08 серпня 2018 р. про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 5 (п’ять) місяців

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІІ – 004/2019

01 лютого 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прокопчука О.М., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №___ від 08 серпня 2018 р. про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 5 (п’ять) місяців, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №___ від 08 серпня 2018 р. про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 5 (п’ять) місяців.

В поданій скарзі адвокат ОСОБА_ просить рішення ДП КДКА Запорізької області від 08.08.2018 р. змінити та за вчинення дисциплінарного проступку застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

В обґрунтування своєї скарги адвокат ОСОБА_ вказує на те, рішення ДП КДКА Запорізької області є необґрунтованим в частині визначення стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 5 (п’ять) місяців.

Зазначає, що з 01.09.2017 р. по 31.03.2018 р. працював за трудовим договором №___ від 01.09.2017 р. на посаді юрисконсульта в ТОВ «_____». У зв’язку з тим, що на час дії трудового договору він фактично не мав можливості займатися адвокатською діяльністю та в п.12.2 трудового договору було передбачено, що сплата щорічного внеску на забезпечення адвокатського самоврядування покладається на роботодавця, шляхом безготівкового перерахування на актуальні реквізити до 31 січня кожного календарного року. Контроль за виконанням вказаного пункту договору здійснювала головний бухгалтер товариства, яка померла в грудні 2017 р. Директор товариства – ОСОБА_ в усній формі завірив його про те, що вказаний внесок буде своєчасно сплачений.

Також адвокат зазначає, що його не було повідомлено про порушення дисциплінарної справи та не було повідомлено про час та місце розгляду дисциплінарної справи.

На час подання скарги до ВКДКА адвокатом сплачений внесок на забезпечення адвокатського самоврядування.

Терміни оскарження рішення, передбачені статтею 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржником порушені, оскільки скарга належним чином оформлена подана тільки 31.10.2018 р. Скаржник просить поновити строк, оскільки отримав повідомлення ВКДКА про виправлення недоліків та виправив недоліки. При цьому скаржник зазначає, що первинна скарга була подана ним вчасно.

За таких умов Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія вважає за можливе розглянути скаргу.

Розглянувши, доводи скарги та перевіривши їх матеріалами провадження, які надійшли з КДКА Запорізької області, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Чундак М.В., комісія встановила наступне. Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат ОСОБА_ отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за №___, видане ____ року Запорізькою обласною КДКА, його робоче місце знаходиться за адресою: ____________.

Відповідно дисциплінарне провадження здійснено належною КДКА регіону.

Адвокат у поданій скарзі зазначає, що не був повідомлений про прийняття рішення про порушення щодо нього дисциплінарної справи. З матеріалів дисциплінарної справи, які надійшли з ДП КДКА Запорізької області прошитими та пронумерованими не вбачається, що таке рішення приймалось. В матеріалах дисциплінарної справи (а.с.4) міститься довідка за результатами перевірки подання Ради адвокатів Запорізької області №____ від 12.06.2018 р. про притягнення адвоката ОСОБА_., складена членом ДП КДКА регіону ОСОБА_ 05.08.2018 р. (доручення про проведення перевірки – відсутнє).

У вказаній довідці член ДП КДКА регіону пропонує порушити дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_.

На а.с. 5 міститься витяг з протоколу №8 від 08.08.2018 р. засідання дисциплінарної палати КДКА Запорізької області під час якого член дисциплінарної палати ОСОБА_ запропонувала за скоєння дисциплінарного проступку застосувати до ОСОБА_. дисциплінарне стягнення у виді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на п’ять місяців. Тобто, через три дні після складення довідки про доцільність порушення дисциплінарної справи, ДП КДКА регіону вирішило прийняти рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Згідно ч.1 ст.37 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій:

1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката;

2) порушення дисциплінарної справи;

3) розгляд дисциплінарної справи;

4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Дану норму було порушено так як розглянуто дисциплінарну справу без прийняття рішення про порушення дисциплінарної справи.

ВКДКА вважає також обґрунтованими посилання адвоката на те, що він не повідомлявся про час та місце розгляду дисциплінарної справи, так як в матеріалах дисциплінарної справи відсутні докази надсилання адвокату повідомлення про проведення засідання, що є порушенням ст.40 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Згідно ч.2 ст.40 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. Під час розгляду справи дисциплінарна палата заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку, про результати перевірки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, та пояснення інших заінтересованих осіб.

Неявка адвоката чи особи, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності адвоката, на засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без поважних причин за умови наявності доказів завчасного повідомлення зазначених осіб про місце, день і час засідання не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи.

В даному випадку адвокат про проведення засідання не повідомлявся. Згідно п.44 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від «30» серпня 2014 року № 120 (з подальшими змінами та доповненнями) адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, повідомляються про проведення засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше як за п’ять днів до дня його проведення, та мають право брати участь у засіданні, надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, подавати докази на підтвердження своїх доводів, заявляти клопотання і відводи, користуватися правовою допомогою адвоката.

Щодо посилання адвоката на те, що він уклав трудовий договір і обов’язок зі сплати щорічного внеску покладався на роботодавця, то ВКДКА зазначає, що сплата щорічного внеску на забезпечення адвокатського самоврядування є, перш за все, обов’язком адвоката і перекладання даного обов’язку на іншу особу не може звільнити адвоката від відповідальності за його невиконання.

Відповідно до ч.1 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_, – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №____ від 08 серпня 2018 р. про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 5 (п’ять) місяців, – скасувати.
  3. Направити матеріали дисциплінарної справи до КДКА Запорізької області на новий розгляд на стадію розгляду дисциплінарної справи.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури
          О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури
          К.В. Котелевська