РІШЕННЯ №II-011/2016 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 28.07.2015 року про притягнення його до  дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ №II-011/2016

25 лютого 2016 року 
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Грабовського Ю.Л., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Борсука П.Й., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Жукова С.В., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Масяк Н.С., Мельченка В.І., Місяця А.П., Мягкого А.В., Одновола В.К., Піх І.Б., Подольної Т.А., Петренка В.М., Пшеничного О.Л., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 28.07.2015 року про притягнення його до  дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці, –

ВСТАНОВИЛА:

03.09.2015 року (вх. № 5042) до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката ОСОБА_.

Адвокат ОСОБА_ вважає прийняте рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності неправомірним, оскільки в порушення частини 1 статті 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна справа відносно адвоката розглядається дисциплінарною палатою КДКА протягом 30 днів з дня її порушення, і, оскільки порушена справа була 23.06.2015 року, а рішення за вказаною справою було прийнято 28.07.2015 року, 30 денний термін сплив. Також скаржник вважає своє право на захист порушеним, оскільки його не запрошували ні на засідання, призначене на 14.07.2015 року, ні на засідання 28.07.2015 року. Крім того, скаржник зазначає своє нерозуміння, яким чином дисциплінарна палата могла прийняти рішення про зупинення його права на заняття адвокатською діяльністю 28.07.2015 року, коли ним 22.07.2015 року подана заява до Ради адвокатів Харківської області про зупинення адвокатської діяльності на підставі пункту 1 частини 1 статті 31 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

Скаржник просить рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 28.07.2015 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності скасувати, а дисциплінарну справу відносно нього направити на новий розгляд до КДКА Харківської області.

Як вбачається з профайлу адвоката, сформованого 20.02.2015 року Національною асоціацією адвокатів України в Єдиному реєстрі адвокатів України (а.с. 2) адвокат ОСОБА_ ______.2008 року отримав в Харківській обласній КДКА свідоцтво № ____ про право на заняття адвокатською діяльністю на підставі рішення № ___ від _____ року. Вказана адреса робочого місця адвоката: _____________________.

Тобто дисциплінарне провадження здійснено належною КДКА, за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в ЄРАУ, відповідно до частини 3 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Терміни оскарження рішення, передбачені частиною 1 статтею 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржником дотримані.

З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що 03.03.2015 року на адресу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області надійшло подання № 587 від 18.02.2015 року голови Ради адвокатів Харківської області ОСОБА_ (а.с. 1).

Членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області ОСОБА_ на підставі доручення голови дисциплінарної палати № 1132/15 від 11.03.2015 року проведено перевірку відомостей, викладених в зазначеному поданні, за результатами якої складено довідку з висновком про невиконання адвокатом ОСОБА_ своїх професійних обов’язків, передбачених підпунктами 2.1, 2.2, 2.5 пункту 2 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (нова редакція), затвердженого рішенням Ради адвокатів України №72 від 16.02.2013 року, та пунктом 5 частини 1 статті 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що виразилося у несплаті впродовж тривалого часу щорічних внесків на забезпечення реалізації повноважень органу адвокатського самоврядування за 2015 рік (а.с. 16-17).

07.04.2015 року адвокатом ОСОБА_ було надано пояснення (а.с. 6-7), в яких зазначено, що на теперішній час він не здійснює адвокатську діяльність, а також ним 20.10.2014 року до Ради адвокатів Харківської області була подана заява про зупинення адвокатської діяльності (а.с. 9-11).

Згідно з інформацією, яка міститься в профайлі адвоката, адвокатську діяльність ним зупинено згідно заяви від 22.07.2015 року, тобто, станом на 01.02.2015 року він був діючим адвокатом.

На запит від 22.04.2015 року (а.с. 12) Голова ради адвокатів Харківської області ОСОБА_ 27.04.2015 року листом № 903 (а.с. 13) та 18.05.2015 року листом № 959 (а.с. 15) повідомила члена ДП КДКА Харківської області ОСОБА_ про відмову в задоволенні заяви адвоката ОСОБА_ про зупинення адвокатської діяльності у зв’язку із тим, що надіслана поштою заява не була нотаріально посвідчена, що унеможливило її розгляд та внесення відповідних даних до ЄРАУ.

23.06.2015 року дисциплінарною палатою КДКА Харківської області було прийнято рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, розгляд справи призначено на 14.07.2015року (а.с. 19), про що був повідомлений адвокат належним чином, а саме листом № 2040/15 від 24.06.2015 р. (а.с. 21) згідно зворотного поштового повідомлення (а.с. 36), яке адвокатом отримане 11.07.2015 року.

14.07.2015 року адвокат ОСОБА_ на засідання дисциплінарної палати не з’явився. Того ж дня винесено рішення про відкладення розгляду справи (а.с. 24-25).

Листом № 2237/15 від 15.07.15 року (а.с. 27) адвоката ОСОБА_ повідомлено про перенесення розгляду справи, який адвокат ОСОБА_ на пошті не отримав і лист повернувся у зв’язку із спливом терміну зберігання (а.с. 37).

28.07.2015 року на засідання дисциплінарної палати КДКА Харківської області адвокат ОСОБА_ не з’явився.

Під час розгляду дисциплінарної справи також було з’ясовано, що рішенням дисциплінарної палати КДКА Харківської області адвоката ОСОБА_ притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження за порушення порядку та строків сплати щорічних внесків на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування за 2014 рік.

Дисциплінарна палата КДКА Харківської області прийшла до висновку про наявність передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підстав для притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці за несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації органів адвокатського самоврядування за 2015 рік.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Грабовського Ю.Л., перевіривши матеріали дисциплінарної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скаргу адвоката ОСОБА_ варто залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 28.07.2015 року залишити без змін.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури погоджується з висновками дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області.

Посилання скаржника в своїх поясненнях, наданих ДП КДКА Харківської області про те, що з моменту отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю він такою діяльністю взагалі не займався, а також посилання на те, що про необхідність та порядок сплати щорічних внесків він дізнався лише 04.09.2014 року, коли Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» діяв вже майже два роки, а також те, що персонально йому на електронну поштову скриньку не надсилалася інформація про затвердження Порядку сплати щорічних внесків, а також те, що він офіційними сайтами Ради адвокатів Харківської області та НААУ не користується, в заходах підвищення кваліфікації участі не бере, свідчать про вияв неповаги до адвокатської професії, а також про невиконання не лише обов’язку по сплаті щорічних внесків, але і ухилення від обов’язку, передбаченого Законом та Правилами адвокатської етики, щодо підвищення кваліфікації адвокатів.

Посилання скаржника на те, що він не був належним чином повідомлений про порушення відносно нього дисциплінарної справи та призначення засідань ДП КДКА спростовуються наявними матеріалами справи, а саме листами та зворотними поштовими повідомленнями. Необґрунтованим є і посилання скаржника на припинення адвокатської діяльності із жовтня 2014 року, оскільки подана ним зава не відповідала встановленим вимогам, отже і не була розглянута та задоволена Радою адвокатів Харківської області. Аналогічно необґрунтованим є посилання скаржника на неможливість притягнення його до дисциплінарної відповідальності після 22.07.2015 року, з моменту внесення до ЄРАУ даних щодо зупинення його діяльності за власним бажанням.

Так, відповідно до частини 7 статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» З’їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків.

Отже, даною статтею встановлено три основних права З’їзду адвокатів України, а саме:

  • прийняття рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;
  • визначення напряму їх використання;
  • визначення відповідальності за несплату внесків.

Щодо першого та другого, слід зазначити, що на підставі  статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 17.12.2012 року Установчий З’їзд адвокатів України встановив сплату обов’язкових щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Також даним З’їздом адвокатів України рекомендовано Раді адвокатів України розробити та затвердити положення про обов’язкові щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

На виконання рішення Установчий З’їзд адвокатів України від 17.12.2012 року, рішенням №72 Радою адвокатів України від 16.02.2013 року затверджено Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Також З’їзд адвокатів України визначив відповідальність за несплату внесків. Рішенням ІІІ З’їзду адвокатів України від 20.11.2014 року встановлено наступне: «Вважати загальні види дисциплінарних стягнень, передбачені статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» такими, що застосовуються до адвокатів, які не виконують рішення вищих органів адвокатського самоврядування щодо сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, в тому числі можуть розцінюватися як грубе порушення Правил адвокатської етики».

У свою чергу статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено види дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарного проступку адвокатом, а саме: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

Таким чином, на виконання частини 7 статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон), саме рішеннями З’їзду адвокатів України від 17.12.2012 року та від 20.11.2014 року встановлено обов’язок всіх адвокатів сплачувати щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та відповідальність за несплату внесків з визначенням видів дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватися відповідно до статті 35 Закону.

Відповідно до частини 1 статті 57 Закону Рішення З’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами.

Одночасно обов’язок адвоката щодо виконання рішень органів адвокатського самоврядування прямо передбачений статтею 62 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.2012 року, відповідно до якої адвокат зобов’язаний дотримуватись загальнообов’язкових рішень органів адвокатського самоврядування, прийнятих в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом.

Отже, несплата адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є одночасно невиконанням рішень органу адвокатського самоврядування та порушенням Правил адвокатської етики (далі – ПАЕ), що є порушенням статті 57 Закону та статті 62 ПАЕ., та відповідно до пунктів 3, 6 частини 2 статті 34 Закону є дисциплінарним проступком.

Так, частиною 2 статті 34 Закону визначено, що дисциплінарним проступком адвоката є:

1) порушення вимог несумісності;

2) порушення присяги адвоката України;

3) порушення правил адвокатської етики;

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;

6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Разом з цим, пунктом 2 частиною 1 статті 35 Закону передбачено такий вид дисциплінарної відповідальності як зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

Підстави застосування даного виду дисциплінарного стягнення визначені статтею 31 Закону. Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 31 Закону накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики.

Під час перевірки встановлено, що рішенням дисциплінарної палати КДКА Харківської області адвоката було притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження за порушення порядку та строків сплати щорічних внесків на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування за 2014 рік. Тобто адвокатом було вчинено порушення статті 57 Закону та статті 62 ПАЕ.

Відповідно до пункту 2.1. Положення про внески сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування відповідно до рішень З‘їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов‘язком кожного адвоката.

Згідно з пунктом 2.5. Положення про внески адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

Тому з 01.02.2015 у адвоката, який вказаний внесок не сплатив, або порушив строк сплати такого внеску, виникають обставини, що свідчать про вчинення ним дисциплінарного проступку у вигляді невиконанням рішень органу адвокатського самоврядування, порушення Правил адвокатської етики.

Як встановлено, станом на 18.02.2015 року, адвокатом ОСОБА_ не було сплачено щорічний внесок на забезпечення реалізації органів адвокатського самоврядування за 2015 рік, який необхідно було сплатити до 31 січня поточного року.

Таким чином, адвокатом знову здійснено порушення статті 62 ПАЕ, а також статті 57 Закону, що свідчить про систематичне порушення вимог Правил адвокатської етики та відповідно до пункту 3 частини 2 статті 31 Закону є підставою для накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Враховуючи вищезазначене, рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 28.07.2015 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці прийняте у відповідності до вимог чинного законодавства.

На підставі викладеного, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись пунктом 1 частини 5 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_ залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 28.07.2015 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці залишити без змін.
  3. Матеріали справи повернути до КДКА Харківської області.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

 

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                                       О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                            Т.О. Дроботущенко