Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІI-012/2021

20 лютого 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на дії Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо повернення його скарги від 28.09.2020 року відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура, що передувала розгляду скарги

 1. 24.09.2020 року Особа_1 (далі – Скаржник) подав до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва скаргу на неправомірні дії адвоката Особа_2 з проханням притягнути її до дисциплінарної відповідальності.
 2. 16.11.2020 року у зв’язку з невнесенням Особа_1 плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду справи, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури м. Києва відмовила у розгляді скарги відносно адвоката Особа_2.
 3. 25.11.2020 року Особа_1 звернуся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із скаргою на дії Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо повернення його скарги від 28.09.2020 року відносно адвоката Особа_2.
 4. 18.12.2020 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшов лист від Голови КДКА м. Києва про направлення матеріалів звернення громадянина Особа_1 та відповіді КДКА м. Києва.
 5. 31.12.2020 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1 на дії Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо повернення його скарги від 28.09.2020 року відносно адвоката Особа_2.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. У своїй скарзі Скаржник зазначає, що у вересні 2020 року він звернувся до КДКА м. Києва зі скаргою на адвоката Особа_2. 16 листопада 2020 року КДКА м. Києва було відмовлено в розгляді його скарги у зв’язку з несплатою збору за організаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
 2. Скаржник вказує, що скарга містила клопотання про звільнення його від сплати збору, яке комісія ніяк не прокоментувала.
 3. У клопотанні Скаржника були зазначені наступні підстави для звільнення від сплати збору за організаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
 4. Скаржник не працює внаслідок втрати роботи через незадовільний стан психічного здоров’я. Зазначає, що на даний час він взагалі не має постійного джерела доходу, а той дохід якій він отримує від приватних уроків іноземної мови є значно меншим за прожитковий мінімум.
 5. На думку Скаржника відмова розглянути скаргу є порушенням рішення Ради адвокатів України, згідно якого від плати за розгляд скарги звільняються заявники (скаржники), які мають відповідні пільги щодо звільнення від сплати судового збору та визначені Законом України «Про судовий збір».
 6. Відповідно до ч. 1, 2 ст. 8 Закону України «Про судовий збір», суд може звільнити від сплати судового збору, враховуючи майновий стан сторони, якщо розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу фізичної особи за попередній календарний рік.
 7. Також від сплати звільняються особи, які страждають на психічні розлади (ч.1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»).
 8. У своїй скарзі Скаржник зазначає, що його психічний розлад загострився через поведінку адвоката, яка припинила ходити на засідання, не повернула сплачені за засідання кошти і документи.
 9. Крім того, вважає, що відмова розглянути його скаргу є дискримінацією за майнової ознакою. Згідно ст. 14 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.
 10. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 року №5207-Ⅵ, дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі.
 11. У в’язку з вищевказаним, Скаржник просить скасувати рішення КДКА м. Києва про відмову розглядати скаргу на адвоката Особа_2 та зобов’язати КДКА м. Києва розглянути його скаргу на адвоката Особа_2.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Відмовляючи у розгляді скарги КДКА м. Києва зазначило, що у відповідності до ч. 1 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон) визначено, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів.
 2. Як прямо вказано ч. 1, 2 ст. 34 Закону, адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом. Дисциплінарне провадження це процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 3. Виключні підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності викладені у ст. 34 Закону.
 4. Згідно ч. 1 ст. 36 Закону, право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 5. Крім того, відповідно до ст. 10-11 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність», затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 р. №120, зі змінами та доповненнями (далі – Положення) до заяв (скарг) щодо поведінки адвоката (далі узагальнено – заяви (скарги)) слід відносити: заяви (скарги) громадян; рішення, ухвали, постанови, звернення суддів; заяви (скарги), постанови, подання слідчих органів; заяви (скарги), подання голів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій або її членів, голів рад адвокатів регіону або її членів; заяви (скарги) адвокатів, адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, об’єднань адвокатів, підприємств, установ, організацій та інших осіб, поданих на дії адвокатів. Заява (скарга) адресується до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.
 6. Заява (скарга), оформлена без дотримання вимог, зазначених у відповідних пунктах Положення, або така, що не містить відомостей про зміст дисциплінарного проступку адвоката, без викладу обставин, якими обґрунтовуються вимоги заявника (скаржника) та зазначення доказів (належним чином засвідчені), що підтверджують кожну обставину, повертається заявникові (скаржникові) з відповідними роз’ясненнями.
 7. Відповідно до п. 4 ст. 14 Положення, до скарги додається копія платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційно-технічне забезпечення її розгляду.
 8. Згідно п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 п.3 рішення РАУ від 18.06.2020 р. №37 «Про встановлення плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури», звільняються від плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури наступні категорії осіб: особи, які мають відповідні пільги щодо сплати судового збору та визначені Законом України «Про судовий збір», а саме: особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники; особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю; громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори під час виконання службових обов’язків; учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України; органи адвокатського самоврядування, їх робочі групи (комітети, центри, комісії та ін.); суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, що звертаються із заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, в рамках наданих їм повноважень процесуальним законодавством України; особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга) подається через установу, в якій перебуває особа.
 9. КДКА м. Києва зазначає, що враховуючи зміст скарги Особа_1 та відсутність у ній доказів внесення плати за організаційно-технічне забезпечення, унеможливлює розгляд поданої скарги та можливість притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності.
 10. Виходячи з вищевикладеного, КДКА м. Києва, не вбачає підстав розглядати скаргу Особа_1 у контексті вимог і процедур, визначених положеннями Закону та повертає її на адресу Скаржника.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1, 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом. Дисциплінарне провадження це процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 2. Згідно ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 3. Згідно п.1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність», затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 р. №120, зі змінами та доповненнями (далі – Положення), заява (скарга) подається в письмовій формі особисто заявником (скаржником) або його представником.
 4. Пункт 4 ст. 14 Положення визначає, що до заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга), а також копія платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційне забезпечення її розгляду.
 5. Пунктом 2 Рішення Ради адвокатів України від 18.06.2020 р. № 37 «Про встановлення плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури» встановлено, що розмір плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) складає один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на день подання заяви (скарги).
 6. Статтею 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб в розмірі: з 1 січня – 2270 гривень, з 1 липня – 2379 гривень, з 1 грудня – 2481 гривня;
 7. Відповідно до п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 п.3 Рішення РАУ № 37, звільняються від плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури наступні категорії осіб: особи, які мають відповідні пільги щодо сплати судового збору та визначені Законом України «Про судовий збір», а саме: особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники; особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю; громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори під час виконання службових обов’язків; учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України; органи адвокатського самоврядування, їх робочі групи (комітети, центри, комісії та ін.); суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, що звертаються із заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, в рамках наданих їм повноважень процесуальним законодавством України; особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга) подається через установу, в якій перебуває особа.
 8. Згідно з п. 4 Рішення РАУ № 37, враховуючи майновий стан заявника (скаржника) Голова КДКА/Голова ВКДКА відповідно може зменшити розмір плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) або звільнити від її сплати.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги та матеріали, що надійшли з КДКА м. Києва, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приходить до наступних висновків.
 2. Як вбачається з витягу з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків від 06.09.2020 р. за період з 2018 року по 2020 рік доходи у Скаржника відсутні.
 3. Проте, ВКДКА звертає увагу, що звільнення від сплати або зменшення розміру плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг), відповідно до п. 4 Рішення Ради адвокатів України № 37 від 18.06.2020, є правом, а не обов’язком Голови КДКА.
 4. При цьому, відповідно до консультаційного висновку психіатра, Скаржник страждає на психічний розлад, а саме «Депресивний розлад з психотичними включеннями».
 5. Згідно з п. 3.1. Рішення РАУ №37, від сплати за організаційне забезпечення розгляду скарг до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звільняються особи, які страждають на психічні розлади.
 6. Таким чином, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що підстави відмови КДКА м. Києва у прийнятті скарги Особа_1 від 28.09.2020 року відносно адвоката Особа_2, в частині зазначеній в даному рішенні, не відповідають вимогам діючого законодавства.
 7. Враховуючи наведене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 на дії Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо повернення його скарги від 28.09.2020 року відносно адвоката Особа_2, – задовольнити частково.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            К.В. Котелевська