РІШЕННЯ №II-046/2016 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати    кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області  від 28.04.2015 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ №II-046/2016

26 лютого 2016 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Грабовського Ю.Л. та Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Борсука П.Й., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Жукова С.В., Котелевської К.В., Крупнової Л.В., Левчук Т.В., Масяк Н.С., Мельченка В.І., Місяця А.П., Мягкого А.В., Одновола В.К., Піх І.Б., Подольної Т.А., Петренка В.М., Пшеничного О.Л., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Таргонія В.О., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати    кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області  від 28.04.2015 року про притягнення адвоката ОСОБА_до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, –

ВСТАНОВИЛА:

21.08.2015 року (вх. № 5000) до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури   надійшла скарга адвоката ОСОБА_від  17.08.2015 року на рішення дисциплінарної палати    кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області  від 28.04.2015 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за несплату щорічних внесків на утримання органів адвокатського самоврядування за 2012-2014 роки.

Адвокат ОСОБА_, не погоджуючись із зазначеним рішенням, просить його скасувати та направити дисциплінарну справу до дисциплінарної палати КДКА Запорізької області для нового розгляду. У скарзі адвокат ОСОБА_також зазначає, що дізнався про  постановлення рішення дисциплінарної палати КДКА Запорізької області від 28.04.2015 року стосовно себе  лише 14.08.2015 року, звернувшись в органи адвокатського самоврядування для отримання Витягу з ЄРАУ стосовно себе у зв’язку із професійною діяльністю і виниклою в ході її здійснення необхідністю, і терміново оскаржив зазначене рішення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а відтак строк на подання скарги можливо вважати не пропущеним, а скаргу від 17.08.2015  поданою в межах строку на  оскарження.

За даними, внесеними до Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат ОСОБА_має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ___, видане Запорізькою обласною КДКА ______ року, його робоче місце знаходиться за адресою: _______________________.

Тобто дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснено належною КДКА, відповідно до частини 3 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Терміни оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області, визначені частиною 1 статті 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржником порушені, проте, зважаючи на те, що в матеріалах дисциплінарної справи відсутні відомості про вручення під розписку адвокатові або надіслання рекомендованим листом копії рішення ДП КДКА Запорізької області  від 28.04.2015 року, а адвокат ОСОБА_вказує, що дізнався про постановлення цього рішення лише 14.08.2015 року, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає можливим розглянути скаргу по суті.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Левчук Т.В., перевіривши доводи скарги, вивчивши матеріали дисциплінарної справи, що надійшли з КДКА Запорізької області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приходить до висновку, що скарга  адвоката ОСОБА_ підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.

До КДКА Запорізької області надійшло подання  Ради адвокатів Запорізької області від 19.03.2015 року про притягнення адвоката ОСОБА_до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю за несплату щорічних внесків на утримання органів адвокатського самоврядування за 2012-2014 роки.

З матеріалів дисциплінарної справи  вбачається, що адвокат ОСОБА_має заборгованість по сплаті щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за період 2012-2014 років.

За вчинення дисциплінарного проступку, який полягає у невиконанні рішень органів адвокатського самоврядування по оплаті у встановлені строки щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2012, 2013 та 2014 роки адвоката ОСОБА_ рішенням дисциплінарної палати КДКА Запорізької області від 20.01.2014 року № 18-25/2014  притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 3 (три) місяці.

Щорічний внесок адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за  2015 рік адвокатом ОСОБА_сплачено. Однак, щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2012, 2013 та 2014 роки адвокатом ОСОБА_сплачено не було.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області  від 28.04.2015 року на підставі статей 32, 33, 34, 35, 40-42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» притягнуто адвоката ОСОБА_до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за  несплату щорічних внесків на утримання органів адвокатського самоврядування за 2012-2014 роки. Рішення обґрунтовано пунктами Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 із змінами та  доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 75 від 04-05.07.2014, які визначають поняття повторності порушення строків сплати щорічних внесків і вид дисциплінарного стягнення, який може бути застосовано у випадку встановлення повторності  порушення строків сплати щорічних внесків, а саме: позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а також частиною 2 статті 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якою встановлено перелік виключних випадків застосування виду дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, приймаючи рішення, виходить з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 57 Закону Рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами.

На підставі  статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 17.12.2012 року Установчий З’їзд адвокатів України встановив сплату обов’язкових щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Рішеннями З’їзду адвокатів України від 17.12.2012 року та від 20.11.2014 року встановлено обов’язок всіх адвокатів сплачувати щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та відповідальність за несплату внесків з визначенням видів дисциплінарних стягнень. Встановлено вважати загальні види дисциплінарних стягнень, передбачені статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» такими, що застосовуються до адвокатів, які не виконують рішення вищих органів адвокатського самоврядування щодо сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, в тому числі можуть розцінюватися як грубе порушення Правил адвокатської етики.

На виконання рішення Установчого З’їзду адвокатів України від 17.12.2012 року, рішенням №72 Радою адвокатів України від 16.02.2013 року затверджено Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Відповідно до пункту 2.1. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 року, із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 75 від «4-5» липня 2014 року (надалі – Положення), сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з‘їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ, є професійним обов‘язком кожного адвоката.

Пунктом 2.5. Положення визначені строки сплати адвокатами щорічного внеску.

Відповідно до пункту  2.16.  Положення порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

Згідно з пунктом  2.18. Положення у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

Відповідно до  пункту 2.21. Положення притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення порядку та строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не звільняє його від сплати такого внеску.

Відповідно до пункту 2.20. Положення, якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом протягом одного року буде вчинено повторно порушення строків та/чи порядку сплати щорічних внесків, до такого адвоката може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат зобов’язаний дотримуватися Присяги адвоката України та Правил адвокатської етики, виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

Тому у адвоката, який вказаний внесок не сплатив, або порушив строк сплати такого внеску, виникають обставини, що свідчать про вчинення ним дисциплінарного проступку у вигляді невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, порушення Правил адвокатської етики.

Одночасно обов’язок адвоката щодо виконання рішень органів адвокатського самоврядування прямо передбачений статтею 62 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.2012 року, відповідно до якої адвокат зобов’язаний дотримуватись загальнообов’язкових рішень органів адвокатського самоврядування, прийнятих в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Отже, несплата адвокатом ОСОБА_щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2012-2014 роки є одночасно невиконанням рішень органів адвокатського самоврядування,  обов’язкових для виконання всіма адвокатами, та порушенням статті 57, 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та статті 62 ПАЕ, та відповідно до пунктів 3, 6 частини 2 статті 34 Закону є дисциплінарним проступком.

Під час перевірки встановлено, що дисциплінарною палатою КДКА Запорізької області було враховано, що  адвокат ОСОБА_ вже притягувався рішенням ДП  КДКА Запорізької області від 20.01.2014 № 18-25/2014 до дисциплінарної відповідальності та до нього було застосовано дисциплінарне стягнення  у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 3 ( три) місяці за невиконання  рішень органів адвокатського самоврядування. Адвокатом було знову здійснено  порушення статей 21, 57 Закону та статті 62 ПАЕ, Положення, що свідчить про вчинення ним дисциплінарного проступку у вигляді невиконання рішень органу адвокатського самоврядування, систематичне порушення вимог Правил адвокатської етики.

У свою чергу статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено види дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарного проступку адвокатом, а саме: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

За таких обставин, виходячи з положень частини 1 статті 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», без накладення до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю дисциплінарна палата КДКА Запорізької області не мала підстав для припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Разом з цим, пунктом 2 частини 1 статті 35 Закону передбачено такий вид дисциплінарної відповідальності як зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

Підстави застосування даного виду дисциплінарного стягнення визначені статтею 31 Закону. Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 31 Закону накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики.

Під час перевірки встановлено, що адвокатом було знову здійснено  порушення статей 57, 21 Закону  України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та статті 62 ПАЕ, Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 року, із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 75 від «4-5» липня 2014 року, що свідчить про вчинення ним дисциплінарного проступку у вигляді невиконання рішень органу адвокатського самоврядування, порушенні Правил адвокатської етики, систематичного порушення вимог Правил адвокатської етики, що відповідно до пункту 3 частини 2 статті 31 Закону є підставою для накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що наявні підстави для зміни оскаржуваного ОСОБА_рішення дисциплінарної палати  КДКА Запорізької області від 28.04.2015 року в частині накладення на адвоката дисциплінарного стягнення за вчинений дисциплінарний проступок та застосування до адвоката ОСОБА_ дисциплінарного стягнення у вигляді  зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк 1 (один) рік.

На підставі викладеного, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,  керуючись  пунктом 2 частини 5 статті 52 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктами 6.2.2 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури,  –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області  від 28.04.2015  про притягнення   адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю змінити, застосувавши відносно адвоката ОСОБА_ дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 ( один) рік.
  3. Матеріали справи повернути до КДКА Запорізької області.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

 

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                                        О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                              Т.О. Дроботущенко