РІШЕННЯ № ІII-002/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № ІII-002/2013

 

15 березня 2013 року                                                                                              м. Київ

  

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Макарова О.А. та Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Бірюкової А.М., Борсука П.Й., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Котелевської К.В., Кравченка П.А., Міняйла В.О., Ноцького О.В., Одновола В.К., Петренка В.М.,  Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Шестака В.С., Яценка О.А. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 (представника ОСОБА_2) на постанову заступника голови дисциплінарної  палати  кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області ОСОБА_3 від 11 жовтня 2012 року щодо відмови в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_4, –

ВСТАНОВИЛА:

 

24 жовтня 2012 року  ОСОБА_1 звернулася зі скаргою на адресу  голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України на постанову заступника голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області  від 11.10.2012 року, якою відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_4.

Скаржниця вимагає розглянути її скаргу та вжити заходів по притягненню до відповідальності адвоката ОСОБА_4.

ОСОБА_1 посилається на те, що по суті її скарга на дії адвоката не розглядалася та вважає, що адвокат ОСОБА_4 стала ватажком організованого угрупування у складі: судді ОСОБА_5, експерта ОСОБА_6 та громадянки ОСОБА_7, перешкоджаючи  суду призначити генетичну експертизу.

Також ОСОБА_1 стверджує, що адвокат ОСОБА_4 причетна до дачі хабарів експерту з метою фальсифікації висновку.

5 листопада 2012 року за вихідним №2650 Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, для розгляду скарги по суті, були витребувані матеріали з Черкаської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

8 січня 2013 року скарга ОСОБА_1, разом з витребуваними матеріалами,  надійшла для розгляду до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (вх.№0105).

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_8, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 (яка діє в інтересах ОСОБА_2) підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Як убачається з матеріалів  дисциплінарної справи за скаргою гр. ОСОБА_1 від 28 вересня 2012 року відносно адвоката ОСОБА_4 (вх. №57), що була предметом розгляду кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області,  скаржниця ставила питання про притягнення адвоката ОСОБА_4 до дисциплінарної відповідальності і застосування дисциплінарного стягнення у виді скасування свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, посилаючись на порушення адвокатом вимог ст. 7 Закону України «Про адвокатуру», ст. 61 КПК України, ст. 53 Правил адвокатської етики.

ОСОБА_1 вказує, що вимушена звернутися зі скаргою на дії некомпетентного адвоката ОСОБА_4, яка протягом 2010-2012 р.р. перешкоджала встановленню істини по справі стосовно її довірительки  ОСОБА_7, сфальсифікувала довідку про адресу проживання ОСОБА_7 з її дітьми та будувала свою аргументацію в суді на основі фальшивих даних і неправильної правової оцінки фактів.

11 жовтня 2012 року заступник голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області ОСОБА_3 виніс постанову про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_4 за скаргою ОСОБА_1, у зв’язку із відсутністю підстав для порушення дисциплінарного провадження. Також зі змісту постанови вбачається, що аналогічна скарга ОСОБА_1 вже була предметом розгляду дисциплінарної палати КДКА Черкаської області, рішення було залишено в силі Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України.

Приймаючи вказану постанову, заступник голови дисциплінарної палати ОСОБА_3 керувався вимогами Закону України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р. №2887-ХІ та Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженим Указом Президента України від 05.05.1993 р. № 155/93.

Однак, станом на 15 серпня 2012 року набув чинності Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яким, зокрема, врегульований порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів і вимогами якого належало керуватись станом на 11 жовтня 2012 року.

Відповідно до п.1 розділу Х Перехідних положень вказаного Закону, рішення, інші акти Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, що не суперечать цьому Закону, чинні до прийняття відповідних актів органами адвокатського самоврядування, сформованих згідно із цим Законом.

Відповідно до п. 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури від 5 травня 1993 р., право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати,  а в разі його відсутності – заступникові голови, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмове пояснення.

Вказаний пункт Положення суперечить вимогам ст.ст. 37-39  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки питання про порушення або відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката має вирішуватися дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, тобто, колегіально, а не одноособово.

Вирішенню вказаного питання обов’язково передує проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, складання довідки.

В матеріалах дисциплінарної справи наявні письмові пояснення адвоката ОСОБА_4від 5 жовтня 2012 року, з яких вбачається,  що нею 23.09.2011 року укладені угоди з гр. ОСОБА_7 на ведення цивільних справ: 1) про перегляд за нововиявленими обставинами рішення про стягнення аліментів з гр. ОСОБА_2 на користь ОСОБА_7 на утримання неповнолітніх дітей та  2) за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_7 про оспорювання батьківства.

Рішення суду стосовно стягнення аліментів з гр. ОСОБА_2 на утримання неповнолітніх дітей залишено в силі. Розгляд справи щодо оспорювання батьківства триває.

Як вказує у своїх поясненнях адвокат ОСОБА_4, жодних претензій стосовно надання правової допомоги зі сторони ОСОБА_7 їй не пред’явлено. Зауважень у суду до неї, як адвоката відповідача, не виникало. Скаржниця ОСОБА_1 представляє інтереси протилежної, стосовно інтересів її клієнта, процесуальної сторони –  свого брата, гр. ОСОБА_2

Перевіркою не встановлено порушень адвокатом ОСОБА_4 Правил адвокатської етики та Законів України «Про адвокатуру», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», отже, не виявлено підстав для порушення відносно адвоката дисциплінарного провадження.

Звинувачення скаржниці щодо вчинення адвокатом  злочинів  не підтверджуються жодними доказами.

У відповідності до ст.44 ЦПК України представник, який має повноваження на ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа. Перевіркою з’ясовано, що адвокат ОСОБА_4 використовує свої повноваження у відповідності до вимог цивільно-процесуального кодексу.

При розгляді кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури  Черкаської  області скарги  ОСОБА_1 (в інтересах ОСОБА_2) на дії адвоката ОСОБА­_4, були  досліджені обставини, відповідно до яких  відсутні підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Однак, розгляд скарги проведено з порушенням процедурного порядку, передбаченого нині діючим законодавством у сфері дисциплінарної відповідальності адвокатів.

На підставі викладеного, керуючись п.4 ч.5 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п .6.2.4. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури”, п.3.6.5. (4) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:

   

1. Скаргу ОСОБА_1 (представника ОСОБА_2) на постанову заступника голови дисциплінарної палати КДКА Черкаської області від 11.10.2012 р. задовольнити частково.

2. Скасувати постанову заступника голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області ОСОБА_3 від 11 жовтня 2012 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_4.

3. Направити матеріали скарги ОСОБА_1 для нового розгляду до КДКА Черкаської області із дотриманням вимог розділу VІ Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії України про прийняте рішення повідомити скаржника.

5. Матеріали скарги повернути до КДКА Черкаської області.

6. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                          В.М. Загарія

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                        І.Б. Піх