РІШЕННЯ № ІII-006/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № ІII-006/2013

 

15 березня 2013 року                                                                                               м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Макарова О.А. та Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Бірюкової А.М., Борсука П.Й., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Котелевської К.В., Кравченка П.А., Міняйла В.О., Ноцького О.В., Одновола В.К., Петренка В.М., Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Шестака В.С., Яценка О.А. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 17 вересня 2012 року про припинення дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_2, –

 

ВСТАНОВИЛА:

 

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга гр. ОСОБА_1, у якій вона просить скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 17 вересня 2012 року, постановити нове рішення про притягнення адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності у виді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю посилаючись на те, що оскаржуване рішення не містить належної оцінки фактам недотримання адвокатом вимог ст. 61 КПК України, не містить з’ясувань та правової оцінки питанню порушення адвокатом її прав та наслідкам, які настали для неї особисто від дій адвоката. Також у скарзі наявний виклад фактичних обставин, які були розглянуті дисциплінарною палатою та наголос на тому, що їй не повідомили про час та місце розгляду її скарги, чим було порушено її право на особисту участь у дисциплінарному провадженні.

Заслухавши доповідача – ОСОБА_3, перевіривши матеріали дисциплінарної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів дисциплінарної справи, 15 серпня 2012 року головою КДКА Донецької області одноособово було прийнято рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2 Проте, 15 серпня 2012 року набув чинності Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яким регламентовані стадії дисциплінарного провадження. Так, порушення дисциплінарної справи має відбуватися за правилами ст. 39 цього Закону, тобто, на засіданні дисциплінарної палати шляхом голосування більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні. Рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи повинно надсилатися або вручатися під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної справи, яке надається або вручається адвокату, додається довідка члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, складена за результатами перевірки. Частиною 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» надана можливість оскарження рішення, прийнятого дисциплінарною палатою на цій стадії. Отже, у даному випадку дисциплінарною палатою КДКА Донецької області не дотримані вимоги ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Розгляд дисциплінарної справи має відбуватися за правилами, визначеними ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема, на засадах змагальності. Розгляд справи у відсутності особи, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності адвоката, можливий у разі її неявки на засідання дисциплінарної палати без поважних причин, за умови наявності доказів завчасного повідомлення про місце, день і час засідання або у разі повторної неявки незалежно від причин. У даному випадку матеріали дисциплінарного провадження не містять відомостей про направлення повідомлень ОСОБА_1 про розгляд 17 вересня 2012 року дисциплінарної справи, порушеної за її скаргою, що становить недотримання вимог ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Слід зауважити, що, вирішуючи питання застосування дисциплінарного стягнення, дисциплінарна палата КДКА Донецької області повинна виходити із загальних засад чинності закону про відповідальність у часі, отже, за умови дотримання інших нормативних вимог до дисциплінарного провадження, мала право застосувати п. 36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року №155/93 щодо закриття дисциплінарної справи у зв’язку із недоцільністю накладення на адвоката дисциплінарного стягнення.

Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 52 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 6.2.4. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п. 3.6.5. (4) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, –

ВИРІШИЛА:

 

1. Скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково. Скасувати постанову голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 15 серпня 2012 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2 та рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 17 вересня 2012 року про припинення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2 і направити скаргу ОСОБА_1 до КДКА Донецької області для організації її розгляду у порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

2.  Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  про прийняте рішення повідомити скаржника.

3.  Матеріали скарги повернути до регіональної КДКА.

4. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                      В.М. Загарія

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                  І.Б. Піх