РІШЕННЯ № ІII-008/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № ІII-008/2013

 

15 березня 2013 року                                                                                              м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Макарова О.А. та Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Бірюкової А.М., Борсука П.Й., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Котелевської К.В., Кравченка П.А., Міняйла В.О., Ноцького О.В., Одновола В.К., Петренка В.М.,  Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Шестака В.С., Яценка О.А. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою заступника начальника Стаханівської ДГТІ нагляду у вугільній промисловості ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури Луганської області від 26 листопада 2012 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2, –

 

ВСТАНОВИЛА:

 

1 лютого 2013 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга заступника начальника Стаханівської ДГТІ нагляду у вугільній промисловості ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури  Луганської області від 26 листопада 2012 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2.

В скарзі йдеться про непрофесійне, на думку скаржника, ставлення адвоката ОСОБА_2 до своїх обов’язків під час представництва інтересів гр. ОСОБА_3 при проведенні повторного спеціального розслідування нещасного випадку, що стався з прохідником ЮРИДИЧНА ОСОБА_1 ОСОБА_3.

Скаржник  посилається на незаконні дії адвоката ОСОБА_2 під час проведення повторного спеціального розслідування, які не відповідають ви­могам ст. 61 Правил адвокатської етики в частині порушення нею відносин з державним органом, який призначив повторне спеціальне розслідування нещас­ного випадку з тяжкими наслідками, з приводу виконання доручення потерпі­лого ОСОБА_3, у частині здійснення протизаконного тиску на скаржника, як на посадову особу під час проведення опитувань потерпілого ОСОБА_3 02.10.2012 року та 24.10.2012 року.

Скаржник вважає рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури  Луганської області від 26 листопада 2012 року необ’єктивним.

Скаржник у скарзі посилається на те, що кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Лугансь­кої області не були навіть опитані всі члени спеціальної комісії (5 осіб), присутні при опитуванні потерпілого ОСОБА_3 02.10.2012 року та 24.10.2012 року, а також кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Луганської області взагалі не були розглянуті питання, вказані у скарзі про:

– несвоєчасне надання адвокатом ОСОБА_2 угоди між ОСОБА_3 та нею про надання правової допомоги при опитуванні у якості заявника під час проведення повторного спеціального розслідування нещасного ви­падку, угода була надана 24.10.2012 року, а укладена 02.10.2012 року;

– незаконне втручання адвоката ОСОБА_2 під час проведення опиту­вань 02.10.2012 року та 24.10.2012 року, а саме – адвокат намагалася зміню­вати формулювання питань, які були задані потерпілому ОСОБА_3, вказувала Голові комісії, які саме питання він повинен задавати потерпі­лому при опитуванні, та вказувала ОСОБА_3, як він повинен відповідати на задані питання;

– незаконне прийняття рішення про відмову у подальшому проведенні опи­тування та участі у подальшому проведенні розслідування від імені потер­пілого ОСОБА_3 під час проведення опитування 24.10.2012 року.

Також, скаржник зазначає, що у рішенні кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Луганської області від 26.11.2012 невірно був зроблений висновок, що його скарга на незаконні дії адвоката ОСОБА_2 була надана лише з ме­тою захисту від скарги, що надійшла до начальника територіального управління Держгірпромнагляду у Луганській області.

Скаржник у своїй скарзі просить розглянути неправомірні дії адвоката ОСОБА_2 під час проведення повторного спеціального розслідування не­щасного випадку з тяжкими наслідками, що стався з прохідником ЮРИДИЧНА ОСОБА_1 ОСОБА_3, та висновки рішення кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Луганської області від 26.11.2012 року по його скарзі, та прийняти відповідні заходи реагування згідно чинному законодавству.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_4, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга заступника начальника Стаханівської ДГТІ нагляду у вугільній промисловості ОСОБА_1 не підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Як вказано у ст. 67 Правил адвокатської етики, при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення цих Правил, дисциплінарні органи адвокатури мають виходити  із загальних засад  юридичної  відповідальності, зокрема, повинні застосовувати  заходи   дисциплінарної    відповідальності   лише  за  винні   порушення.

В своєму письмовому поясненні  адвокат ОСОБА_2  вказала, що виконувала свої професійні обов’язки належним чином, що нею з ОСОБА_3 було укладено дві угоди про надання правової допомоги: від 22.09.2012 року – для надання правової допомоги та представництво інтересів ОСОБА_3 при розслідуванні кримінальної справи, порушеної за фактом отримання ОСОБА_3 тілесних ушкоджень, та 02.10.2012 року – для надання правової допомоги під час опитування ОСОБА_3 при розслідуванні обставин нещасного випадку на виробництві.

Діючи в рамках укладених угод, адвокат захищала інтереси свого клієнта, слідкувала за дотриманням прав клієнта, у тому числі, посадовими особами, які проводили розслідування нещасного випадку, діяла в рамках, передбачених законом.

В своїх письмових поясненнях, ОСОБА_3 підтвердив пояснення адвоката ОСОБА_2, наголосивши, що завдяки діям адвоката він зміг захистити свої інтереси, порушені в результаті отримання травми на виробництві, вказав, що у зв’язку з незаконними діями посадових осіб при розслідуванні нещасного випадку він був вимушений звернутись зі скаргою на їх дії до начальника Територіального управління Госгорпромнагляду у Луганській області, копія якої знаходиться в матеріалах перевірки.

Вивчивши зібрані по справі докази, зважаючи на відсутність  в матеріалах дисциплінарної справи фактів винного порушення адвокатом під час виконання професійних обов’язків вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської  етики, керуючись ст. 38, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області дійшла вірного висновку про відсутність в діях адвоката ОСОБА_2  ознак дисциплінарного проступку.

Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачений перелік підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, а ст. 39 даного Закону врегульовано порядок та суб’єктний склад уповноважених осіб щодо порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката. Відповідно до зазначених норм Закону до повноважень Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не відноситься питання про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката та прийняття до адвоката будь яких заходів.

Згідно ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про ознаки дисциплінарного проступку адвоката. Як вбачається із матеріалів перевірки, в скарзі заступника начальника Стаханівської ДГТІ нагляду у вугільній промисловості ОСОБА_1 не містяться такі відомості відносно адвоката ОСОБА_2.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що рішення  дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури  кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Луганської області від 26.11.2012 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2 не підлягає скасуванню, а скарга – задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись п.1 ч.5 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» п.6.2.1 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.3.6.5. (1) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії,  Вища  кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,-

ВИРІШИЛА:

 

1. Скаргу заступника начальника Стаханівської ДГТІ нагляду у вугільній промисловості ОСОБА_1 залишити без задоволення.

2. Рішення  дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури  Луганської області від 26.11.2012 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2 залишити без змін.

3.  Матеріали перевірки повернути до регіональної КДКА.

4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.

5. Рішення може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                      В.М. Загарія

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                   І.Б. Піх