РІШЕННЯ № ІІІ-009/2018 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 09.11.2017 про зупинення перевірки відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІІІ-009/2018

29 березня 2018 року м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 09.11.2017 про зупинення перевірки відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 09.11.2017 про зупинення перевірки відносно адвоката ОСОБА_.

Скаржник вважає рішення є незаконним та таким, що підлягає скасуванню, оскільки Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не передбачено повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону в частині зупинення розгляду звернення щодо поведінки адвоката. На його думку, дисциплінарною палатою КДКА регіону порушено вимоги статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Просить скасувати рішення, як незаконне і необґрунтоване, направити матеріали за його заявою про дисциплінарний проступок адвоката ОСОБА_ для розгляду до дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.

Також скаржником одночасно ставиться питання про поновлення строку на оскарження рішення, визнавши причину пропуску строку поважною, оскільки первинну скаргу до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було направлено своєчасно, проте йому її було повернуто із зазначенням недоліків, які ним були виправлені, після чого ним повторно було направлено скаргу. ОСОБА_ просить поновити строк на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 09.11.2017 про зупинення перевірки відносно поведінки адвоката ОСОБА_.

Виходячи із матеріалів перевірки, які свідчать про повернення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури скарги ОСОБА_, у зв’язку з недотриманням приписів статей 37 та 15 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Радою адвокатів України від 30 серпня 2014 року №120 (із наступними змінами) (далі – Положення), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає за можливе розглянути скаргу.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши надані матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно витягу із Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за № ___, видане Донецькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури ______ року. Адреса робочого місця адвоката є наступною: _____________________.

Отже, скаргу на поведінку адвоката ОСОБА_ розглянуто належною КДКА регіону за адресою робочого місця адвоката, тобто у відповідності зі ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до вимог частини 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісіє адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Встановлено, що 19.10.2017 ОСОБА_ звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області із заявою про дисциплінарний проступок адвоката ОСОБА_ (зареєстровано заяву за вх. №405). В подальшому, 25.10.2017 відповідно до вимог частини 2 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» головою дисциплінарної палати КДКА Донецької області ОСОБА_ доручено члену дисциплінарної палати ОСОБА_ провести перевірку відомостей, викладених у зверненні.

Адвокатом ОСОБА_ до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області було надано пояснення щодо обставин, викладених у заяві ОСОБА_, судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, щодо поведінки адвоката. Довідка члена дисциплінарної палати КДКА регіону ОСОБА_ про перевірку відомостей, викладених у заяві ОСОБА_, в матеріалах перевірки відсутня.

Протокольним рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 09.11.2017, прийнятим на підставі статтей 39, 40 Положення, зупинено розгляд звернення ОСОБА_ відносно адвоката ОСОБА_ до розгляду судом і постановлення рішення обвинувального акту та матеріалів кримінального провадження №52017000000000614, набрання законної сили цим рішенням. Листом від імені члена дисциплінарної палати ОСОБА_ від 09.11.2017 повідомлено ОСОБА_, суддю Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, про те, що проведення перевірки за його зверненням відносно адвоката ОСОБА_ «призупинено до набрання законної сили вироком суду за кримінальним провадженням №52017000000000614 від 12.09.2017», з проханням про негайне повідомлення дисциплінарної палати КДКА Донецької області про ухвалене за розглядом данного кримінального провадження рішення суду, після чого перевірку буде поновлено, про що його буде повідомлено».

Відповідно до вимог статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи, прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Стаття 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за результатами перевірки складається довідка, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.

Відповідно до частини 3 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Згідно з протоколом засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 09 листопада 2017 року на розгляд палати було поставлено питання розгляду матеріалів перевірки за зверненням судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_ відносно адвоката ОСОБА_ без наявності довідки про проведення перевірки.

Член дисциплінарної палати КДКА регіону ОСОБА_ в усній формі доповів зміст скарги та зазначив, що проведення перевірки неможливе, так як суддя, тобто заявник, у кримінальному провадженні №52017000000000614 має статус підозрюваного, а сам адвокат у цьому провадженні проходить як свідок, а тому необхідно рішення суду, що набрало законної сили.

Крім того, висновок, викладений у протоколі засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 09 листопада 2017 року, щодо зупинення розгляду звернення відносно адвоката ОСОБА_, має протиріччя із повідомленням заявника про зупинення перевірки: у протокольному рішенні зазначено щодо зупинення розгляду звернення, а у повідомленні скаржника – про зупинення проведення перевірки.

У протокольному рішенні дисциплінарної палати КДКА Донецької області не вказано, на якій стадії перебуває розгляд скарги. Пунктом 7.7 Регламенту КДКА регіону передбачено зупинення розгляду скарги, проте повинно бути зазначено, з якого питання зупиняється розгляд справи, необхідність та обґрунтування такого зупинення, а посилання на наявність кримінального провадження не є підставою для зупинення перевірки обставин, викладених у скарзі.

Таким чином, матеріалами перевірки, наданими Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, встановлено, що обставини, викладені у заяві ОСОБА_ щодо поведінки адвоката ОСОБА_ дисциплінарною палатою не перевірено, у зв’язку з чим рішення повинно бути скасовано, а матеріали підлягають поверненню для проведення перевірки обставин, викладених у заяві ОСОБА_.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 09.11.2017 про зупинення перевірки відносно адвоката ОСОБА_, – скасувати.
  3. Матеріали перевірки повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська