РІШЕННЯ № ІІІ-012/2017 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 25.08.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІІІ-012/2017

29 березня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступника Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А. секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Дроботущенко Т.О., Вишаровської В.К., Жукова С.В., Мельченко В.І., Левчук Т.В., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Борсука П.Й., Волчо В.В., Подольної Т.А., Удовиченка С.В., Кравченко П.А., Стройванса В.Л., Дімчогло М.І., Місяця А.П., Ноцького О.В., Петренка В.М., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 25.08.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

31.10.2016 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 25.08.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

У скарзі ОСОБА_, не погоджуючись з вищевказаним рішенням, просить: поновити строк на оскарження рішення КДКА Львівської області від 25.08.2016 р. № 8, з урахуванням усунутих недоліків, що містилися у скарзі від 22.09.2016 року, та розглянути скаргу по суті; провести перевірку наявності інформації про адвоката ОСОБА_ в Єдиному реєстрі адвокатів України, перевірити сплату членських внесків адвокатом ОСОБА_ з 2012 року та з’ясувати, чи взагалі був адвокатом ОСОБА_ до 25.08.2016 року; провести перевірку щодо причин нереагування Ради адвокатів Львівської області на несплату або несвоєчасну сплату ОСОБА_ щорічних членських внесків та вжити заходів; провести перевірку по викладеним у скарзі доводам щодо того, чи не приховував ОСОБА_ від оподаткування суми доходів, отримані від ведення адвокатської діяльності з 2012 по 2016 роки; звернутися з заявою про перевірку таких відомостей до Вищої ради юстиції; звернутися до Президента України з заявою про врахування обставин, викладених у скарзі ОСОБА_ ; скасувати рішення КДКА Львівської області від 25.08.2016 року № 8 стосовно адвоката ОСОБА_ та ухвалити нове рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності із наступним позбавленням заняття адвокатською діяльністю та виключенням із Єдиного реєстру адвокатів України.

Розглянувши доводи скарги, поданої ОСОБА_ до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, матеріали справи, що надійшли з КДКА Львівської області, заслухавши доповідь члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Жукова С.В. та інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга підлягає залишенню без задоволення, виходячи з наступного.

До дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області 06.07.2016 року надійшла скарга ОСОБА_ на дії адвоката ОСОБА_ в порядку ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

У своїй скарзі до КДКА Львівської області ОСОБА_ просила притягнути адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права займатися адвокатською діяльністю.

Вимоги скаржниці обґрунтовувалися тим, що 31.05.2016 року адвокат ОСОБА_ брав участь у судовому засіданні колегії суддів цивільної палати Апеляційного суду Львівської області як представник позивача на підставі договору про надання правової допомоги та свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № ____. На час розгляду справи відомості про адвоката ОСОБА_ у Єдиному реєстрі адвокатів України були відсутні. За таких обставин у скаржниці виникли сумніви щодо статусу ОСОБА_ та можливості його участі у розгляді справи.

Незважаючи на повідомлення суддям колегії цивільної палати Апеляційного суду Львівської області про відсутність даних про адвоката ОСОБА_ у Єдиному реєстрі адвокатів України, адвокат був допущений до участі у справі, чим, на думку скаржниці, було порушено принципи законності, рівноправності та поставлено під сумнів основні засади правосуддя.

Статтею 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на адвоката покладено професійний обов’язок дотримуватися присяги адвоката України, щодо принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України. А статтею 23 зазначеного Закону професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема забороняються будь-які втручання і перешкода здійсненню адвокатської діяльності (пп. 1). Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги; адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій (ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

25 серпня 2016 року матеріали перевірки скарги розглянуто на засіданні дисциплінарної палати КДКА Львівської області, за результатами якого палата прийняла рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи.

Перевіркою матеріалів скарги КДКА Львівської області встановлено, що свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю видано адвокату ОСОБА_ ____ року на підставі рішення Львівської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № _.

Зупинення дії чи анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю не здійснювалось.

На час розгляду скарги КДКА Львівської області адвокат ОСОБА_ повністю сплатив щорічний членський внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та інформація про нього наявна в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Подання Ради адвокатів Львівської області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ за несплату чи несвоєчасну сплату ним щорічних членських внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування до КДКА Львівської області не надходило.

Таким чином, перевіркою матеріалів скарги ОСОБА_, КДКА Львівської області встановлено факт сплати щорічних членських внесків адвокатом ОСОБА_ та наявність даних адвоката ОСОБА_ в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Припущення скаржниці щодо приховування від оподаткування адвокатом ОСОБА_ доходів не ґрунтуються на фактах та не підтверджені жодними доказами.

У відповідності з п. 7 Положення про порядок розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120 зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 30 липня 2015 року № 86 та від 13 листопада 2015 року № 143, адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

Відповідно до частини 4 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури:

 • розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
 • узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
 • виконує інші функції відповідно до цього Закону.

Зважаючи на вищевказане, перевірка податкової звітності адвоката ОСОБА_ не віднесена до компетенції ВКДКА.

Крім того, ВКДКА не може бути проведено перевірку діяльності чи бездіяльності Ради адвокатів Львівської області в межах оскарження рішення КДКА Львівської області, яким розглядалось питання притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_, оскільки дане питання не належить до повноважень ВКДКА.

Статтею 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Виключний перелік дисциплінарних проступків визначено в ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Водночас в скарзі не наведено ознак вчинення адвокатом дисциплінарного проступку, а наведені не ґрунтуються на законі.

Частиною 5 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право:

 • залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;
 • змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
 • скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;
 • направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Згідно з ст. 67 Правил адвокатської етики, щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості. При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики та/або Професійних етичних (деонтологічних) норм поведінки адвокатів іноземної держави (у випадках, передбачених цими Правилами), що діють в країнах в яких такі адвокати мають право здійснювати адвокатську діяльність дисциплінарні органи адвокатури України мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення.

З огляду на вищевказане, дисциплінарною палатою КДКА Львівської області вірно встановлено, що на час розгляду матеріалів скарги, адвокат ОСОБА_ повністю сплатив щорічний членський внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та інформація про нього наявна в Єдиному реєстрі адвокатів України, встановлено також відсутність подання Ради адвокатів Львівської області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_.

ВКДКА вважає, що ухвалюючи рішення про відмову у порушенні дисциплінарної справи, дисциплінарною палатою КДКА Львівської області обґрунтовано взято до уваги визнання адвокатом ОСОБА_ свого проступку щодо несвоєчасної оплати членських внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, добровільне усунення адвокатом ОСОБА_ наслідків проступку – повну оплату внесків, враховано, що раніше адвокат ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності не притягався.

На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 25.08.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 25.08.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
 3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
 4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В.Котелевська