РІШЕННЯ № ІІІ-015/2019 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 106 від 25 січня 2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІІІ – 015/2019

29 березня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 106 від 25 січня 2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 106 від 25 січня 2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Скаржник не погоджується з прийнятим дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва рішенням від 25.01.2019 року, вважає його незаконним, необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню.

На засідання ВКДКА 29.03.2019 року зꞌявився адвокат Особа_1, який підтримав доводи своєї скарги в повному обсязі та просив скаргу задовольнити.

На засідання ВКДКА 29.03.2019 року також зꞌявилася представник Особа_2 – адвокат Особа_3., яка заперечила проти доводів скарги в повному обсязі.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, дослідивши доводи Скаржника, матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1, заслухавши доповідь заступника голови ВКДКА Місяця А.П., встановила наступне.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 65 від 17.09.2018 року адвоката Особа_1 притягнуто до дисциплінарної відповідальності і застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Не погодившись з таким рішенням, адвокат Особа_1 оскаржив його до ВКДКА.

Рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № ХІ-009/2018 від 29.11.2018 року скасовано Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 65 від 17.09.2018 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, з мотивів порушення права на захист. Матеріали дисциплінарної справи направлено до КДКА м. Києва на стадію розгляду дисциплінарної справи.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва № 106 від 25.01.2019 року адвоката Особа_1 притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

В поданій скарзі адвокатом Особа_1 зазначається про порушення кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури м. Києва процедурних питань притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Скаржник стверджує, що дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва порушено порядок виклику особи для участі у розгляді дисциплінарної справи та стверджує про невідповідність висновків КДКА м. Києва про повідомлення адвоката фактичним обставинам справи.

Також, на обґрунтування вимог скарги, Скаржник зазначає, що при прийнятті рішення дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва порушено його право на участь у засіданні, право на надання пояснень, а також передбачене ст. 59 Конституції України та ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – право на захист.

Окрім того, Скаржник вказує, що у його діях відсутні ознаки дисциплінарного проступку, відсутні порушення п. 1 ч. 2 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 3 ч. 2. ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. ст. 8, 18, 41 Правил адвокатської етики.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури м. Києва в оскаржуваному рішенні зазначає, що адвокат Особа_1 належним чином та у спосіб, передбачений положеннями Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» тричі викликався на засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва для участі у розгляді дисциплінарної справи, порушеної відносно нього, разом з вирішенням питання щодо забезпечення професійної правової допомоги на захист своїх інтересів.

Окрім того, в рішенні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 106 від 25.01.2019 року зазначено, що адвокат Особа_1 письмовими заявами від 15.01.2019 року та 25.01.2019 року повідомив кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури м. Києва про причини, які унеможливлюють його участь у засіданні дисциплінарної палати КДКА м. Києва.

Листом КДКА м. Києва від 11 січня 2019 року за вих. № 2/698-229с-18 адвоката Особа_1 запрошено на розгляд дисциплінарної справи стосовно нього на 16 січня 2019 року.

Відповідно до п. 6.1.2. Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджено рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 268, про місце, день, час та перелік питань порядку денного засідання КДКА (палати КДКА), члени КДКА (палати КДКА) та інші особи, які мають право брати участь у засіданнях, повідомляються не пізніше як за п’ять днів до дня проведення засідання.

При повідомленні адвоката Особа_1 про засідання КДКА м. Києва, призначеного на 16 січня 2019 року, КДКА м. Києва не було дотримано вимог п. 6.1.2. Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону. Адвокат Особа_1 не був завчасно належним чином повідомлений про місце, день і час засідання КДКА м. Києва.

Відповідно до абз. 4 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» неявка адвоката чи особи, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності адвоката, на засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без поважних причин за умови наявності доказів завчасного повідомлення зазначених осіб про місце, день і час засідання не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи. У разі повторної неявки зазначених осіб на засідання палати розгляд справи здійснюється за їх відсутності незалежно від причин неявки.

Листом КДКА м. Києва від 16 січня 2019 року за вих. № 2/708-229с-18 адвоката Особа_1 запрошено на розгляд дисциплінарної справи стосовно нього на 25 січня 2019 року.

При цьому, КДКА м. Києва не взяла до уваги заяву адвоката Особа_1 від 15 січня 2019 року (а.с.28 том 2), зареєстровану за вхід. № 1/610-229-с-18, в якій адвокат просив повідомити його про засідання дисциплінарної палати КДКА м. Києва, зазначивши, що у зв’язку із хворобою не матиме змоги взяти участь у засіданні протягом 20 днів, що підтверджується медичною довідкою від 15.01.2019 року (а.с.29, том 2).

Окрім того, 25.01.2019 року до КДКА м. Києва, за вхід. № 1/629 надійшла заява адвоката Особа_1, в якій він просить завчасно повідомити його про місце, день і час засідання КДКА м. Києва та повідомляє, що продовжує лікування на підставі відкритого листка непрацездатності, що унеможливлює його участь у засіданні дисциплінарної палати під час проходження лікування.

25 січня 2019 року КДКА м. Києва розглянула дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_1 за відсутності адвоката.

Згідно з абз. 1 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. Під час розгляду справи дисциплінарна палата заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку, про результати перевірки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, та пояснення інших заінтересованих осіб.

Згідно абз. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, мають право надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, подавати докази на підтвердження своїх доводів, заявляти клопотання і відводи, користуватися правовою допомогою адвоката.

З матеріалів дисциплінарної справи (а.с. 16, 19, 41 том 2) вбачається, що 26.12.2018 року, 11.01.2019 та 16.01.2019 року Особа_1 надсилались рекомендовані листи. Водночас, в матеріалах справи відсутні документи, які б свідчили про вміст таких поштових відправлень та про документи, що ними відправлялись. Окрім того, відсутні докази отримання Особа_1им таких листів, що не може свідчити про належне його повідомлення про час та місце розгляду дисциплінарної справи відносно нього.

Також в матеріалах справи (а.с. 20-27, том 2) наявні докази надіслання листів-повідомлень про розгляд дисциплінарної справи відносно Особа_1 на електронну адресу «Інформація_2» та за допомогою телефонного месенджера «Viber» на ім’я «Інформація_3». Проте, доказ надіслання на офіційну електронну адресу Особа_1 інформації щодо розгляду дисциплінарної справи не є належним, адже неможливо встановити факт отримання Особа_1 такого електронного листа. Окрім того не є підтвердженням належного повідомлення Особа_1 про час та місце розгляду дисциплінарної справи наявний скріншот сторінки бесіди в телефонному месенджері «Viber» на ім’я «Інформація_3», оскільки з неї не вбачається, на який саме телефонний номер надсилалось таке повідомлення.

Отже, враховуючи вищевикладене, з врахуванням наявних в матеріалах справи доказів, ВКДКА приходить до висновку, що Особа_1 не був належним чином повідомлений про дату, час та місце засідання дисциплінарної палати КДКА м. Києва щодо розгляду дисциплінарної справи відносно нього, у звꞌязку з чим розгляд дисциплінарної справи здійснено з порушенням засад змагальності.

Виходячи з наведеного, рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва № 106 від 25.01.2019 року не відповідає вимогам законності, що є підставою для його скасування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 106 від 25 січня 2019 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України – скасувати.
  3. Направити дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_1 на новий розгляд до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва на стадію розгляду дисциплінарної справи.

Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   К.В. Котелевська