РІШЕННЯ № ІІІ-018/2016 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  Київської області від 19.11.2015 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІІІ-018/2016

24 березня 2016 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Борсука П.Й., Вишаровської В.К., Котелевської К.В., Жукова С.В., Кравченко П.А., Крупнової Л.В., Масяк Н.С., Мельченко В.І., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Одновола В.К., Піх І.Б., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Стройванса В.Л., Соботника В.Й., Таргонія В.О., Удовиченко С.В. ,розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  Київської області від 19.11.2015 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

19.11.2015 року рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  Київської області  за результатами розгляду скарги ОСОБА_  відмовлено в порушенні   дисциплінарної справи відносно  ОСОБА_ у зв’язку з відсутністю в його діях ознак дисциплінарного проступку.

Не погодившись з вказаним рішенням, ОСОБА_оскаржила його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Скарга  надійшла 23.12.2015 року, вхідний № 5652.  Матеріали дисциплінарного провадження відносно  адвоката ОСОБА_до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли 22.01.2016 року, вхідний № 5787.

Скаржниця не згодна з рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури   Київської області  від 19.11.2015 року  у зв’язку з тим, що вона не була повідомлена про дату, час та місце проведення відкритого засідання,  на котрому вирішувалось питання про порушення  чи відмову в порушенні дисциплінарної справи, також вказує на те, що  на протягом всього судового розгляду її справи, адвокат ОСОБА_ свої професійні  обов’язки виконував неякісно, неналежним чином,  не написав заяву до Верховного Суду України на ухвалу Вищого спеціалізованого суду України від 26.12.2013 року. При прийнятті  свого рішення,  дисциплінарна палата  цим обставинам не надала  належної оцінки,  прийшла до необґрунтованого висновку про відсутність в поведінці адвоката ознак дисциплінарного проступку.  Просить справу направити на новий розгляд до дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури   Київської області, котру зобов’язати порушити дисциплінарну справу  відносно адвоката ОСОБА_

Скаржником  строки на оскарження та вимоги до складання скарги не порушені.

Інформації про оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури   Київської області  від  19.11.2015 року про відмову в  порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_в судовому порядку не надходило.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України,  адвокат ОСОБА_має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від ____________ року № ______,  видане  Київською обласною КДКА. Займається індивідуальною адвокатською діяльністю за адресою: ______________.

Отже, скарга розглянута належною КДКА, відповідно до ч. 3 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одновола В.К., перевіривши матеріали дисциплінарного провадження, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_, не підлягає задоволенню із наступних підстав.

Перевірка відомостей про наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку відносно  адвоката ОСОБА_проведена членом   дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області ОСОБА_із дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», про що складена довідка (а.с. 15).

Адвокат ОСОБА_надав  письмові пояснення,  котрі  повністю спростовують твердження  скаржника,  що ним нібито порушено діюче законодавство в частині  неналежного  виконання  договору  про надання правової допомоги. Він не написав заяву до Верховного Суду України на ухвалу Вищого спеціалізованого суду України від 26.12.2013 року, оскільки згідно з договором про надання правової допомоги від 21.05.2012 року, укладеним між адвокатом та заявником,  адвокат мав право оскаржувати судові рішення (ухвали) до апеляційних та касаційних судових інстанцій (п.1.4, а.с.2-4). Обов’язків адвоката та права звернення  до Верховного Суду України  на перегляд судових рішень  правовідносинами укладеним договором  не передбачено. До справи додані судові рішення, що  підтверджують правомірність  поведінки ОСОБА_ як  адвоката.

За результатами розгляду скарги, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата КДКА Київської області  19.11.2015 року прийняла одноголосно рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_за відсутністю в його поведінці  ознак дисциплінарного проступку.  Зацікавленим  особам рішення вручені під розписку. (а.с.20).

Засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області  від 19.11.2015 року  проведено з дотримання діючого законодавства.

Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області дала привільну оцінку встановленим обставинам і прийшла до об’єктивного  висновку про відсутність ознак дисциплінарного проступку в поведінці адвоката ОСОБА_

 

Оцінюючи в цілому  всі докази по справі, як з боку скаржника,  так і з боку адвоката,  Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатури вважає, що скаржником  не  наведені обставини, котрі могли би свідчить про наявність ознак дисциплінарного  проступку  в поведінці адвоката ОСОБА_

При таких обставинах, рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 19.11.2015 року про відмову в порушенні  дисциплінарної  справи  відносно  адвоката ОСОБА_за  скаргою ОСОБА_є мотивованим, обґрунтованим та законним. Скарга задоволенню не підлягає.  Порядок розгляду скарги не порушено.

Також,   Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатури зазначає, що дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області правильно виконала вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на стадіях проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката і вирішення питання про порушення чи про відмову у порушенні дисциплінарної справи. Тому, скарга в частині того, що скаржницю не повідомлено про дату, час та місце проведення засідання, на котрому вирішувалось  питання про порушення чи відмову в порушенні дисциплінарної справи,   не є підставою для  скасування рішення.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Згідно із статтею 67 Правил адвокатської етики, при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення.

На підставі викладеного, керуючись статтею 52  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатура, -,

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 19.11.2015 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.
  4. Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М.Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            Т.О.Дроботущенко