РІШЕННЯ № IV-002/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № IV-002/2013

19 квітня 2013 року                                                                                                        м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступників голови  Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Макарова О.А. та Бєляєва О.А., секретаря   Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Борсука П.Й., Вагіної Н.А., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Котелевської К.В., Кравченка П.А., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Одновола В.К., Петренка В.М., Подольної Т.А.,  Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Шестака В.С., Яценка О.А. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 та за скаргою заступника голови ЮРИДИЧНА ОСОБА_1 ОСОБА_2 на рішення №6 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернівецької області від 24 вересня 2012 року щодо дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_3, –

 

ВСТАНОВИЛА:

 

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга гр. ОСОБА_1, у якій він просить прийняти його скаргу до провадження Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і розгляду у відповідності до вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернівецької області від 24 вересня 2012 року. Також на адресу ВКДКА від скаржника надійшли пояснення по скарзі від 18.01.2013 року з додатками, заява по скарзі від 14.02.2013 року з додатками, заява по скарзі від 22.02.2013 року з додатками, заява по скарзі від 07.03.2013 року з додатками, заява від 12.03.2013 року з додатками, заява від 18.04.2013 року з додатками. Скаржник стверджує, що оскаржуване рішення суперечить нормам «Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури» (затвердженого Указом Президента України” № 155/93 від 5.05.1993 року), судовим рішенням, копії яких додані до скарги та до заяв. На думку скаржника, рішення Чернівецької КДКА не містить належної оцінки фактам недотримання адвокатом діючого законодавства. Також скаржник зазначає, що його не було повідомлено про об’єднання в одне провадження дисциплінарних справ за його скаргами, і за таких обставин він не знав за якою з його скарг розглядається дисциплінарна справа. Мотивувальна частина рішення в дисциплінарній справі містить посилання на документи, які взагалі не існують.

 

Також, до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга заступника голови ЮРИДИЧНА ОСОБА_1 ОСОБА_2, у якій він просить прийняти його скаргу до провадження Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і розгляду у відповідності з вимогами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернівецької області від 24 вересня 2012 року. Додатково, 07.03.2013 року, скаржником на адресу ВКДКА направлено заяву по скарзі з додатками. Скаржник стверджує, що оскаржуване рішення суперечить нормам Конституції України, «Положенню про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури» (затвердженого Указом Президента України № 155/93 від 5.05.1993 року), судовим рішенням, які знаходяться в матеріалах дисциплінарного провадження. На думку скаржника рішення Чернівецької КДКА не містить належної оцінки фактам недотримання адвокатом діючого законодавства.

 

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_4, пояснення та клопотання представника скаржників ОСОБА_5, перевіривши матеріали дисциплінарної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарги ОСОБА_1 та заступника голови ЮРИДИЧНА ОСОБА_1 ОСОБА_2 підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

 

Як убачається з матеріалів дисциплінарного провадження, 06.09.2012 року головою дисциплінарної палати Чернівецької обласної КДКА прийнято рішення про об’єднання дисциплінарних справ, порушених відносно адвоката ОСОБА_3 в одне провадження, згідно якого об’єднано в одне провадження матеріали дисциплінарних справ порушених:

 

головою дисциплінарної палати Донецької обласної КДКА 10.01.2012 року стосовно адвоката ОСОБА_3 за скаргою ОСОБА_1 від 05.12.2011 року;

 

головою дисциплінарної палати Луганської обласної КДКА 10.01.2012 року стосовно адвоката ОСОБА_3 за скаргою ЮРИДИЧНА ОСОБА_1 від 18.12.2012 року;

 

головою дисциплінарної палати Луганської обласної КДКА 23.05.2012 року стосовно адвоката ОСОБА_3 за скаргою ОСОБА_1 від 12.05.2012 року;

 

головою дисциплінарної палати Луганської обласної КДКА 25.06.2012 року стосовно адвоката ОСОБА_3 за скаргою Голови ЮРИДИЧНА ОСОБА_1 ОСОБА_5 від 11.06.2012 року;

 

головою Дисциплінарної палати Луганської обласної КДКА 06.07.2012 року стосовно адвоката ОСОБА_3 за скаргою ОСОБА_1 від 13.06.2012 року;

 

головою дисциплінарної палати Луганської обласної КДКА 06.07.2012 року стосовно адвоката ОСОБА_3 за скаргою ОСОБА_1 від 08.06.2012 року;

 

головою Дисциплінарної палати Чернівецької обласної КДКА 06.09.2012 року стосовно адвоката ОСОБА_3 за скаргою ОСОБА_1 від 02.07.2012 року;

 

головою дисциплінарної палати Чернівецької обласної КДКА 06.09.2012 року стосовно адвоката ОСОБА_3 за скаргою головного редактора ЮРИДИЧНА ОСОБА_2 ОСОБА_6 від 04.07.2012 року.

 

Враховуючи, що рішенням № 6 дисциплінарної палати Чернівецької обласної КДКА від 24 вересня 2012 року, крім скарг ОСОБА_1 та ЮРИДИЧНА ОСОБА_1 вирішено питання і щодо скарг інших осіб, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури розглядає скарги на рішення в частині вимог скаржника – ОСОБА_1 та  ЮРИДИЧНА ОСОБА_1.

 

Із тексту оскаржуваного рішення убачається, що при його прийняті дисциплінарна палата Чернівецької обласної КДКА керувалась положеннями статті 16 Закону України «Про адвокатуру».

 

Проте, 15 серпня 2012 року набув чинності Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яким регламентовані стадії і процедура дисциплінарного провадження, порядок голосування при прийнятті рішень дисциплінарними палатами КДКА, порядок оскарження рішень.

 

Розгляд дисциплінарної справи має відбуватися за правилами, визначеними статтею 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Під час розгляду справи дисциплінарна палата заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку, про результати перевірки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, та пояснення інших заінтересованих осіб.  Зі змісту протоколу № 6 від 24 вересня 2012 року засідання дисциплінарної палати Чернівецької обласної КДКА та рішення № 6 дисциплінарної палати Чернівецької обласної КДКА від 24 вересня 2012 року не вбачається те, що було заслухане повідомлення члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку за скаргами ОСОБА_1 та ЮРИДИЧНА ОСОБА_1. Відповідно до протоколу, головою дисциплінарної палати було оголошено про наявні у справі документи, пояснення адвоката, зміст скарг. Згідно матеріалів дисциплінарного провадження, перевірка скарг членом дисциплінарної палати взагалі не проводилась, що засвідчує недотримання вимог ст.40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 

Стаття 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» містить стадії дисциплінарного провадження. Дисциплінарне провадження складається з таких стадій:1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі. Відповідно до статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» порушення дисциплінарної справи відбувається за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки. Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. Всупереч вказаним нормам закону, без дотримання стадій дисциплінарного провадження, голова дисциплінарної палати Чернівецької обласної КДКА ОСОБА_7 одноособово виніс постанову про порушення дисциплінарного провадження від 06 вересня 2012 року за скаргою ОСОБА_1 від 02.07.2012 року.

Також слід зазначити, що у порушення вимог статті 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна справа розглянута без участі адвоката ОСОБА_3. Матеріали дисциплінарної справи не містять відомостей про направлення повідомлень ОСОБА_3 про місце, день і час засідання дисциплінарної палати, відсутні заяви адвоката про розгляд дисциплінарної справи без її участі.

Вимоги скаржників в частині прийняття їхніх скарг до провадження Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і розгляду їх у відповідності з Законом України «Про адвокатуру» не підлягають задоволенню, оскільки, згідно з положеннями статей 42, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до компетенції Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не належить питання розгляду скарг щодо поведінки адвоката. Розгляд скарг щодо поведінки адвоката відповідно до вимог статті 33, 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» належить виключно до компетенції кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури за адресою робочого місця адвоката. У даному випадку Вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури у відповідності зі статтею 42, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» має право лише розглянути скаргу на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та прийняти відповідне рішення.

Відповідно до статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України. Згідно даних  Єдиного державного реєстру адвокатів України адреса робочого місця адвоката ОСОБА_3 АДРЕСА_1.

Згідно матеріалів дисциплінарного провадження, скаржниками та адвокатом ОСОБА_3 заявлено відводи членам дисциплінарної палати Луганської обласної КДКА, які задоволено. Також задоволено самовідводи членів дисциплінарної палати Луганської обласної КДКА. Направлено скарги ОСОБА_1 та ЮРИДИЧНА ОСОБА_1 до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України для вирішення питання про місце розгляду скарг в іншому регіоні України. Рішення про розгляд скарг ОСОБА_1 та ЮРИДИЧНА ОСОБА_1  в іншому регіоні України було прийнято Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України.

З метою об’єктивного розгляду скарг, враховуючи клопотання ОСОБА_1 від 18.04.2013 року та клопотання заступника голови ЮРИДИЧНА ОСОБА_1 ОСОБА_2 від 18.04.2013 року, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає рішення про направлення скарг ОСОБА_1 та ЮРИДИЧНА ОСОБА_1 на розгляд до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області.

На підставі викладеного, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись п.4 ч.5 ст.52 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.62.4. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.3.6.5. (4) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, –

ВИРІШИЛА:

     1. Скарги ОСОБА_1 та заступника голови ЮРИДИЧНА ОСОБА_1 ОСОБА_2 – задовольнити частково.

2. Скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернівецької області від 24 вересня 2012 року стосовно адвоката ОСОБА_3 в частині закриття в зв’язку з відсутністю підстав для притягнення її до дисциплінарної відповідальності та неможливістю накладення дисциплінарного стягнення в зв’язку із збігом строку для притягнення до дисциплінарної відповідальності за скаргами ОСОБА_1 від 05.12.2011 року; від 12.05.2012 року; від 13.06.2012 року; від 08.06.2012 року; від 02.07.2012 року; та за скаргами голови та заступника голови ЮРИДИЧНА ОСОБА_1 від 11.06.2012 року; від 18.05.2012 року і направити справу в цій частині для нового розгляду до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області для організації їхнього розгляду у порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

3. Скасувати постанову голови дисциплінарної палати Чернівецької обласної КДКА ОСОБА_7 про порушення дисциплінарного провадження від 06 вересня 2012 року за скаргою ОСОБА_1, направити справу в цій частині для нового розгляду до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області для організації розгляду скарги у порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

5. Матеріали скарги направити до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області.

6. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                              В.М. Загарія

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                          І.Б. Піх