РІШЕННЯ № IV-005/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № IV-005/2013

19 квітня 2013 року                                                                                                          м. Київ

 

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступників голови  Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Макарова О.А. та Бєляєва О.А., секретаря   Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів  Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Борсука П.Й., Вагіної Н.А., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Котелевської К.В., Кравченка П.А., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Одновола В.К., Петренка В.М., Подольної Т.А.,  Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Шестака В.С., Яценка О.А. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької  області від 18.02.2013 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи по відношенню до адвоката ОСОБА_2 у зв`язку з відсутністю підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, –

ВСТАНОВИЛА:

  До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга громадянина ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 18.02.2013 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи по відношенню до адвоката ОСОБА_2.

 

В своїй скарзі громадянин ОСОБА_1 вказує, що на момент подання скарги  (26.09.2012 р.) адвокат ОСОБА_2 фактично здійснював та здійснює свою адвокатську діяльність на території Рівненської області в м. Кузнецовську, де і прописаний. Чи повідомив адвокат відповідну раду адвокатів регіону – інформація відсутня. Крім того, КДКА Донецької області фактично не перевірено декларування самозайнятою особою ОСОБА_2 своїх доходів та те, що  останній робив свідомо неправдиві заяви стосовно фактичних обставин справи та давав їм свідомо неправильну правову оцінку стосовно того, чи відвідував скаржник своїх дітей в присутності свідків (27.12.2011р., 24.01.2012р., 14.02.2012р.), спростовуючи заяви скаржника висловами на кшталт «лжесвідки» (справа №2-1702/2070/2012, яка розглядалася Володимирецьким районним судом Рівненської області).  В скарзі також зазначається, що адвокат ОСОБА_2 посилався в суді на завідомо неправдиві, або завідомо викривлені фактичні обставини справи (справа №2-1702/2070/2012 Володимирецький районний суд Рівненської області), припускався сперечань та висловлювань, що принижують честь і гідність учасника процесу, зокрема образ скаржника у справі №2-574/11 про усунення перешкод у вихованні дітей (Кузнецовський міський суд Рівненської області) та у справі №8-2/1711/11 (Кузнецовський міський суд Рівненської області). На засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини 15.11.2011р. виконкому Кузнецовської міської ради також вдався до образ скаржника, при допиті свідків у справі №2-1702/2070/2012 (Володимирецький районний суд Рівненської області) не був тактовним, ставив запитання у підвищеному тоні, брутальній, знущальній формі, тобто у формі, що принижує честь та гідність, здійснював протизаконний тиск на посадових осіб та службовців Служби у справах дітей виконкому Кузнецовської міськради.  Просить для достовірної та повної оцінки вищевикладених обставин запросити та прослухати звукозапис судових справ: №2-1702/2070/2012 (Володимирецький районий суд Рівненської області), №2-574/11, №8-2/1711/11, №1711/1753/12 (Кузнецовський міський суд Рівненської області); зробити запит про задекларований ОСОБА_2 дохід та сплачені суми податку з доходів фізичних осіб; зробити запит до Служби у справах дітей виконкому Кузнецовської міськради (34400, Рівненська обл., м.Кузнецовськ, майд.Незалежності, 1) щодо коректності висловлювань 15.11.2011р. та тиску на посадових осіб, представляючи інтереси ОСОБА_3 13.01.2012р., 16.02.2012р. та 31.08.2012р., скасувати рішення дисциплінарної палати КДКА Донецької області від 18.02.2013р., надати належну оцінку викладеним фактам та вжити відповідних заходів щодо дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_2.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_4, ознайомившись з поясненнями адвоката ОСОБА_2, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 задоволенню не підлягає з наступних підстав.

 

Як вбачається з матеріалів перевірки №12 дисциплінарної палати Донецької обласної КДКА, ОСОБА_2, згідно рішення №26 від 16.02.2011 р., було видано свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю №3811. На момент подання заяви в атестаційну палату  та здачі кваліфікаційних іспитів ОСОБА_2 був зареєстрований та проживав у Донецькій області.

 

Відповідно до положення ч.2 ст.17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України вноситься лише одна адреса робочого місця адвоката.

 

Як встановлено, адвокат ОСОБА_2 мав належні повноваження на представництво інтересів свого клієнта. 20.10.2011 р., 10.02.2012 р., 15.02.2012 р. ним були укладені письмові договори на ведення справ. Питання декларування самозайнятою особою ОСОБА_2 доходів відноситься до компетенції податкових органів та до повноважень Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не входить.

 

КДКА Донецької області аналізувались матеріали судових справ, в яких брав участь адвокат ОСОБА_2, представляючи інтереси ОСОБА_3. З відповідей Кузнецовського міського суду Рівненської області від 08.11.2012 р. №1774/12 та Володимирецького районного суду Рівненської області від 10.12.2012 р. №3964 вбачається, що адвокат ОСОБА_2 не порушував порядок, при здійсненні своїх професійних обов’язків адвокат ОСОБА_2 додержувався вимог чинного законодавства, використовував передбачені законом засоби захисту прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.

 

Крім того, виконавчий комітет Кузнецовської міської ради Рівненської області видав ОСОБА_2 довідку від 24.10.2012р. №05/28-М-702 про те, що він в період з 2010 року по 2012 рік участі у засіданні виконавчого комітету (органу опіки і піклування) не брав, жодних заяв чи звернень з приводу незаконного тиску на посадових осіб та служби у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради зі сторони ОСОБА_2 у виконавчому комітеті не зареєстровано.

 

Відповідно до ст.34 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. У відповідності до ст.67 Правил адвокатської етики при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики  дисциплінарні органи адвокатури України мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення. В матеріалах перевірки №12 дисциплінарної палати КДКА Донецької області достатньо доказів, які лягли в основу прийняття даною палатою рішення. Підстав для витребування вказаної ОСОБА_1 додаткової інформації та документів немає.

 

За наведених обставин відсутні порушення адвокатом ОСОБА_2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики.

 

Враховуючи викладене, керуючись п.1 ч.5 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.6.2.1. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.3.6.5.(1) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

 

ВИРІШИЛА:

1. Скаргу громадянина ОСОБА_1 – залишити без задоволення.

2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 18.02.2013 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи по відношенню до адвоката ОСОБА_2 – залишити без змін.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

4. Матеріали скарги повернути до регіональної КДКА.

5. Рішення може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                              В.М. Загарія

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                          І.Б. Піх