РІШЕННЯ № IV-007/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № IV-007/2013

19 квітня 2013 року                                                                                                          м. Київ

 

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступників голови  Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Макарова О.А. та Бєляєва О.А., секретаря   Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів  Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Борсука П.Й., Вагіної Н.А., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Котелевської К.В., Кравченка П.А., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Одновола В.К., Петренка В.М., Подольної Т.А.,  Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Шестака В.С., Яценка О.А. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на неправомірні дії заступника голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  АР Крим, –

 

ВСТАНОВИЛА:

 

            18 березня 2013 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України звернувся громадянин ОСОБА_1 із скаргою на неправомірні дії заступника голови дисциплінарної палати КДКА АР Крим.

Як вбачається із тексту поданої скарги, скаржник просить прийняти і розглянути по суті його скаргу на неправомірні дії особи, яка проводила перевірку викладених ним фактів про порушення адвокатської етики ОСОБА_2, дати оцінку доданим документам, та вирішити питання про можливість порушення дисциплінарного провадження відносно вищезазначеного адвоката.

 

Скаржник вказує, що в червні 2011 року він звернувся до Голови КДКА АР Крим стосовно питання порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2. Проте, на його думку, в порушення вимог ст. 14 Закону України «Про звернення громадян», голова КДКА АР Крим доручила провести перевірку фактів, викладених у скарзі, адвокату ОСОБА_3, який своєю постановою від 2011 року (номер та дата не зазначені) відмовив у порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2.

 

Із даною постановою скаржник не згідний, і на обґрунтування своєї позиції зазначає наступне.  Протягом 1998-2010 років адвокат ОСОБА_2 надавала правову допомогу ЮРИДИЧНА ОСОБА_1, яке ОСОБА_1 очолював в якості директора. У 2010 році вищевказаний адвокат припинила договірні відносини із ЮРИДИЧНА ОСОБА_1, і почала надавати її іншим юридичним та фізичним особам, інтереси яких, на думку скаржника, суперечать інтересам ЮРИДИЧНА ОСОБА_1, і своїми діями порушила положення ст. 21 ч. 2 п. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 

Зокрема, за інформацією скаржника, адвокат ОСОБА_2 приймає участь в якості представника громадянина ОСОБА_4 в цивільній справі № 22ц-0190/8984/12 в апеляційному суді АР Крим, що підтверджується відповідною судовою повісткою. ОСОБА_1 зазначає, що особливістю спірних відносин є те, що адвокат ОСОБА_2 у 2004 році представляла інтереси скаржника в даній справі, що підтверджується, на думку скаржника, копією запиту адвоката від 03.03.2004 року № 214 та відповіддю БТІ № 647 від 10.03.2004 року.

 

В подальшому скаржник вказує на неповноту та однобічний підхід проведеної заступником голови дисциплінарної палати КДКА АР Крим, адвокатом ОСОБА_3, перевірки. Просить звернути увагу на те, що у бесіді із ОСОБА_3 він офіційно заявив про те, що адвокат ОСОБА_2 неодноразово займалася справою ОСОБА_4 на захист інтересів ОСОБА_1, відвідувала виконавчу службу району, що можуть підтвердити свідки. Вважає, що в порушення його прав під час проведення перевірки не було опитано вказаних ним свідків та не ознайомлено його з матеріалами справи.

 

Скаржник на доказ викладених ним фактичних обставин подав копію ухвали Сімферопольського районного суду АР Крим від 17.05.2011 року по цивільній справі № 6-28/11. Вважає, що даним судовим рішенням підтверджується факт надання адвокатом ОСОБА_2 адвокатських послуг громадянину ОСОБА_4, що суперечить інтересам ЮРИДИЧНА ОСОБА_1, в якому вона пропрацювала 12 років, і до комерційної таємниці якого мала допуск.

 

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України ОСОБА_5, перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури України вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню із наступних підстав.

 

Як вбачається з матеріалів перевірки, які надійшли на адресу ВКДКА України відповідно до супровідного листа Голови КДКА АР Крим від 29.03.2013 за № 154/01-1, в них наявна постанова заступника голови дисциплінарної палати КДКА АР Крим про відмову в порушенні дисциплінарної справи від 23.06.2011 року, та листи Голови КДКА АР Крим, направлені на адресу скаржника 23.06.2011 року за № 101/01-6 та 08.09.2011 року за № 160/016 із повідомленням про результати розгляду його скарги та направленням копії відповідної постанови.

 

Також у вказаних матеріалах міститься заява скаржника OСОБА_1 від 29.08.2011 року, з якої вбачається, що на момент подання даного документу скаржнику вже було відомо про існування постанови про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката OСОБА_2, про яку йдеться у його скарзі до ВКДКА.

 

Розгляд скарг на дії адвокатів здійснювався в період, про який йдеться у скарзі, відповідно до Закону України «Про адвокатуру». Процедура розгляду таких скарг встановлювалася як цим законом, так і іншими нормативно-правовими актами, які були видані на його виконання. Відповідно до п. 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05 травня 1993 року № 155/93, які діяли на момент розгляду скарги у КДКА АР Крим, право порушення дисциплінарного провадження належало голові дисциплінарної палати, а в разі його відсутності – заступнику голови, який попередньо розглядав інформацію, що стосувалася підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомив його із цією інформацією, і вимагав від нього письмового пояснення.

 

Як вбачається із матеріалів, що надійшли на адресу ВКДКА, заступник голови дисциплінарної палати КДКА АР Крим виконав вимоги вищезазначеного нормативно-правового акту, розглянув інформацію, що надійшла від скаржників, і отримав письмове пояснення від адвоката. Крім цього, як вбачається із змісту скарги, заступник голови дисциплінарної палати КДКА АР Крим, мав безпосередню зустріч із скаржником і отримав його усні пояснення. Тобто, голова КДКА АР Крим, направляючи скаргу для розгляду до дисциплінарної палати даної КДКА, діяла згідно вимог діючого спеціального законодавства, яким встановлений відповідний порядок розгляду таких скарг, а заступник голови дисциплінарної палати КДКА АР Крим, розглянувши вищевказану скаргу, діяв в межах повноважень, передбачених цим же спеціальним законодавством.

 

Тому твердження скаржника про те, що голова КДКА АР Крим OСОБА_6, не особисто розглянувши його скаргу, порушила вимоги Закону України «Про звернення громадян», є безпідставними.

 

Такими ж безпідставними є посилання скаржника на ту обставину, що заступник голови дисциплінарної палати КДКА АР Крим адвокат OСОБА_3, при проведенні перевірки за його скаргою, не розглянув належні документи, був однобічним, не провів перевірку у повному обсязі та був зацікавленою особою. Дані твердження скаржника не знайшли свого підтвердження при перевірці скарги, а жодних доказів на підтвердження викладеного, скаржник до ВКДКА не надав.

 

Як вбачається із змісту скарги, додатків до неї та матеріалів перевірки скарги, в період з 1998 року по 2010 рік адвокат OСОБА_2 неодноразово представляла інтереси ЮРИДИЧНА OСОБА_1. Проте, дана обставина жодним чином не перешкоджала їй представляти у подальшому інтереси інших осіб у спорах із скаржником, так як останній не може ототожнюватися із вищевказаним підприємством.

 

Крім цього, як зазначає у своїх поясненнях адвокат OСОБА_2, вона ніколи не подавала запит, який приєднаний до скарги, і вказує, що ЮРИДИЧНА ОСОБА_2, від імені якої ніби-то було подано даний документ у 2004 році, припинила своє існування ще у 1997 році, на доказ чого нею подано відповідний витяг з ЄДРПОУ від 25.05.2011 року № 05.3-8.1/1457.

 

Таким чином, обставини, що викладені у скарзі OСОБА_1, не отримали свого підтвердження як на момент здійснення перевірки заступником голови дисциплінарної палати КДКА АР Крим, так і на даний час.

 

Крім вищезазначеного, необхідно звернути увагу на те, що скаржником пропущено тримісячний строк для подання скарги на рішення КДКА, передбачений п. 26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05 травня 1993 року №с 155/93, яке діяло на момент розгляду скарги у КДКА АР Крим. Даний строк необхідно застосувати до даних правовідносин виходячи з правила аналогії закону, так як вищезазначеним Положенням не передбачений окремий строк подання скарги на постанову про відмову в порушенні дисциплінарного провадження. Також в даній ситуації, навіть у випадку вчинення адвокатом OСОБА_2 дисциплінарного проступку, неможливо порушити дисциплінарне провадження у зв’язку із спливом строку притягнення до дисциплінарної відповідальності, який встановлений п. 34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05 травня 1993 року №с 155/93, які діяли на момент розгляду скарги у КДКА АР Крим.

 

Стосовно висловленого скаржником прохання, ВКДКА звертає увагу, що статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачений перелік підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, а статтею 39 даного Закону врегульовано порядок та суб’єктний склад уповноважених осіб щодо порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката. Відповідно до вказаних норм Закону до повноважень ВКДКА України не відноситься вирішення питання про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката.

 

Згідно ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей та ознак дисциплінарного проступку адвоката. Як вбачається із матеріалів дисциплінарної справи, у скаргах, поданих громадянином OСОБА_1, не містяться такі відомості відносно адвоката OСОБА_2.

 

Враховуючи вищевикладене, керуючись п.1 ч.5 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.6.2.1. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, 3.6.5.(1) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури України

ВИРІШИЛА:

1. Скаргу OСОБА_1 – залишити без задоволення.

2. Постанову заступника голови дисциплінарної палати КДКА АР Крим від 23.06.2011 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката OСОБА_2 – залишити без змін.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України повідомити зацікавлених осіб про прийняте рішення.

4. Матеріали скарги направити до КДКА АР Крим.

5. Рішення ВКДКА може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                             В.М. Загарія

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                           І.Б. Піх