Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № IV007/2018

 26 квітня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Кравченка П.А, Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області №2 від 25.11.2017 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області № 2 від 25.11.2017 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі їй свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржниця не погоджується з оскаржуваним рішенням. Вважає, що при складенні кваліфікаційного іспиту неправильно було оцінено надані нею відповіді, внаслідок чого їй неправомірно відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту. Просить зобов’язати КДКА Вінницької області провести повторний письмовий кваліфікаційний іспит найближчим часом.

Також скарга містить клопотання про поновлення строків подання скарги на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області № 2 від 25.11.2017.

У відповідності до ч. 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може протягом тридцяти днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Зважаючи на поважність причин пропуску строку, а саме не направлення тривалий час КДКА регіону копії рішення та клопотання скаржниці про поновлення строку на оскарження, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила за можливе розглянути скаргу на рішення кваліфікаційної палати КДКА Вінницької області № 2 від 25.11.2017 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_, перевіривши матеріали кваліфікаційної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

ОСОБА_ рішенням КДКА Вінницької області від 29.04.2017 № 9-д було допущено до складення кваліфікаційного іспиту.

Оскаржуваним рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області № 2 від 25.11.2017 скаржниці було затверджено результати письмового іспиту у 0 залікових балів, у зв’язку з чим останню визнано такою, що не склала кваліфікаційний іспит та в подальшому відмовлено у допуску до складення усного іспиту та у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту адвоката.

Оцінюванню підлягали підготовлені скаржницею документи, які містяться в матеріалах кваліфікаційної справи.

Дослідивши проекти процесуальних документів Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не знаходить підтвердження доводам скаржниці про неповне, занижене оцінювання роботи останньої. В даному випадку, проаналізувавши проекти процесуальних документів, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в повній мірі погоджується із зауваженнями членів КДКА Вінницької області, а також визначеною оцінкою у 0 балів.

Відповідно до п.15 розділу 4 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 №270 із наступними змінами та доповненнями (далі — Порядок) завдання письмового іспиту оцінюються в нуль балів у випадку, якщо: письмове завдання не було підготовлене або було підготовлене неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання; аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною; відповідь не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

При вирішенні першого питання скаржницею складено заяву про забезпечення позову, в той час як відповідно до першого питання білету № 2 необхідно було скласти цивільний позов зі спору, щодо забезпечення виконання зобов’язань, тобто завдання було підготовлене неправильно.

Водночас, при вирішенні другого питання ОСОБА_ було складено позовну заяву про захист прав на знак для товарів і послуг, в якій прохальна частина містить одну з вимог, яка не відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки суд не може стягнути штраф, який накладений іншим органом, на що КДКА Вінницької області обґрунтовано звертає увагу.

При вирішенні третього питання скаржницею було складено клопотання про визнання доказу недопустимим, при цьому, як вірно вказано КДКА Вінницької області, скаржницею не вказано процесуальний статус особи, в інтересах якої подається клопотання, не враховано, що слідчий не є учасником судового процесу і не може надавати докази суду, протокол допиту на досудовому розслідуванні не приймається в якості доказу, а суд досліджує докази безпосередньо в суді, отже завдання містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання, відповідно також підготовлено неправильно.

При оцінюванні відповіді на четверте питання КДКА Вінницької області було враховано всі обставини наданої ОСОБА_ відповіді, а саме правильно вказано, що нею неповно визначено норми матеріального права, які підлягають застосуванню – відсутнє посилання на ст. 365 ЦК України, яка регулює припинення права власності у спільному майні за вимогою інших співвласників; прохальна частина позову не відповідає вимогам чинного законодавства – взагалі відсутня вимога визнати право власності за відповідачами, після припинення права власності на частку позивача; звернути рішення про зобов’язання відповідачів солідарно виплатити позивачу вартість частки нерухомого майна до примусового виконання буде неможливим.

Разом з тим, відповідно до п. 13.5. Порядку, для виконання трьох завдань із різних галузей права особі, яка складає письмовий іспит, надаються підготовлені кваліфікаційною палатою КДКА фабули справ з зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені цією особою, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань. Фабули і комплекти матеріалів затверджуються рішенням КДКА. Процесуальні документи, складені особою, мають відповідати вимогам процесуального права та містити правове обґрунтування.

Проте, як вбачається з матеріалів кваліфікаційної справи, скаржниці ОСОБА_ було надано білет, у якому по питаннях 1 – 3 не було наведено конкретних фабул справ або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання трьох завдань із різних галузей права, чим порушено пункт 13.5. Порядку.

Таким чином, зазначені порушення з боку кваліфікаційної палати КДКА Вінницької області вищезазначеного Порядку могли вплинути на якість виконання скаржницею завдань обраного білету письмового кваліфікаційного іспиту. Враховуючи, що максимальна оцінка за одне виконане завдання письмового іспиту у відповідності до п. 13.9 Порядку складає 30 балів, а мінімальною кількістю балів, яка дозволяє ухвалити рішення про допуск до складання усного іспиту є 80 балів, то відмінне виконання навіть трьох завдань могло дозволити скаржниці набрати необхідну кількість балів для її подальшого допуску до складання усного іспиту.

Також, згідно п. 13.9. Порядку, оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.

Відповідно до п. 16 Порядку, відомість з оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту особи повинна містити наступну інформацію, зокрема, номер екзаменаційного білету для складення письмового іспиту; прізвище, ім’я та по-батькові членів кваліфікаційної палати, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, які перевіряли та оцінювали письмові завдання; кількість балів, виставлених кожним з двох членів кваліфікаційної палати, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, за кожне з трьох письмових завдань та однієї фабули справи; середньоарифметичний бал (оцінку кваліфікаційної палати) за результатами письмового іспиту; підписи членів кваліфікаційної палати, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, які перевіряли письмові завдання.

Як вбачається з матеріалів кваліфікаційної справи у засіданні кваліфікаційної палати КДКА Вінницької області 11 листопада 2017 року по прийняттю кваліфікаційних іспитів у осіб, які виявили бажання стати адвокатом, приймав участь голова КДКА Вінницької області, проте в порушення наведених норм Порядку, головою КДКА регіону не було здійснено оцінку письмових завдань ОСОБА_, а також відсутній його підпис під відомістю з оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту ОСОБА_.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 9 та ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області № 2 від 25.11.2017 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту ОСОБА_, – скасувати.
  3. Зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Вінницької області провести повторний кваліфікаційний іспит у ОСОБА_, у найближчий час проведення такого іспиту.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                        О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                        К.В. Котелевська