РІШЕННЯ № IV-009/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № IV-009/2013

 

19 квітня 2013 року                                                                                                          м. Київ

 

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступників голови  Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Макарова О.А. та Бєляєва О.А., секретаря   Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів  Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Борсука П.Й., Вагіної Н.А., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Котелевської К.В., Кравченка П.А., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Одновола В.К., Петренка В.М., Подольної Т.А.,  Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Шестака В.С., Яценка О.А. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянки OСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 30 серпня 2012 року відносно адвоката OСОБА_2, –

 

      ВСТАНОВИЛА:

 

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Київської області б/н від 30.08.2012 року адвоката OСОБА_2 (свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю №2733 від 30.12.2004 року, видане КДКА Київської області) притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

 

Скаржниця OСОБА_1 просить рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 30.08.2012 року скасувати та притягнути адвоката OСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності, оскільки дисциплінарна палата КДКА Київської області залишила без уваги доводи її скарги стосовно вчинення адвокатом OСОБА_2 протиправних дій та порушень Правил адвокатської етики.

 

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури OСОБА_3, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга гр. OСОБА_1 підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступних підстав.

 

Дисциплінарне провадження відносно адвоката OСОБА_2 було порушено 02.08.2012 року постановою голови дисциплінарної палати КДКА Київської області OСОБА_4 на підставі скарги гр. OСОБА_1 від 28.05.2012 року, яка надійшла до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінету Міністрів України, та листом голови ВККА Висоцького В.І. 26.06.2012 року за №1546 була направлена для розгляду по суті до КДКА Київської області. Розгляд скарги призначався дисциплінарною палатою КДКА Київської області на 11 липня 2012 року об 11:00 год. та на 30 серпня 2012 року о 16:00 год., про що адвокат OСОБА_2 повідомлявся рекомендованими листами.

Адвокат OСОБА_2 пояснень комісії не подавав та участі у засіданні дисциплінарної палати КДКА Київської області 30 серпня 2012 року не брав. Заявниця OСОБА_1 у засіданні дисциплінарної палати КДКА Київської області участі також не брала, і у матеріалах дисциплінарного провадження відсутні дані стосовно повідомлення OСОБА_1 про час та місце проведення засідань по скарзі.

 

Як убачається з мотивувальної частини рішення, адвокат OСОБА_2 притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення п.12 Правил адвокатської етики та ст.15 ЗУ «Про адвокатуру» у зв’язку із недотриманням присяги адвоката України.

 

Рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області вмотивоване тим, що адвокат OСОБА_2 викликався для участі у засіданні дисциплінарної палати на 04 липня та 13 серпня 2012 року і жодного разу на засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив. Проте, у матеріалах дисциплінарної справи відсутні дані про призначення розгляду скарги OСОБА_2 на вказані дати. Як зазначено вище, є відомості про призначення слухання дисциплінарної справи на 11 липня та 30 серпня 2012 року.

 

Отже, текст рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 30.08.2012 року засвідчує, що притягнення адвоката OСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності сталося не в результаті дослідження обставин, викладених у скарзі OСОБА_1, а у зв’язку із неодноразовими неявками адвоката до дисциплінарної палати КДКА Київської області. За таких обставин твердження гр. OСОБА_1 про те, що її скарга не перевірялась і конкретного рішення по її скарзі не приймалось, є обґрунтованим.

 

Також належить дійти висновку, що адвоката OСОБА_2 притягнуто до дисциплінарної відповідальності з недотриманням порядку порушення дисциплінарної справи. Ініціювання та порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката до 15 серпня 2012 року повинно було відповідати п.15, п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року №155/93, а після цієї дати – розділу VI Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». У матеріалах перевірки відсутні належні звернення до КДКА Київської області стосовно недотримання адвокатом OСОБА_2 п.12 Правил адвокатської етики та присяги адвоката України, а також відсутні рішення про порушення дисциплінарного провадження саме з цих підстав.

 

За наведених вище обставин оскаржуване рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 30.08.2012 року підлягає скасуванню та направленню на новий розгляд для належного дослідження скарги гр. OСОБА_1 по суті.

 

Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись п.4 ч.5 ст.52 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.6.2.4. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.3.6.5. (4) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, –

 

ВИРІШИЛА:

1. Скаргу OСОБА_1 – задовольнити частково, рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 30.08.2012 року – скасувати, направити дисциплінарну справу адвоката OСОБА_2 на новий розгляд до КДКА Київської області для перевірки фактів викладених у скарзі OСОБА_1 та прийняття рішення по суті.

2. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

3. Матеріали скарги повернути до регіональної КДКА.

4. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                              В.М. Загарія

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                          І.Б. Піх