Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № IV– 009/2018

 26 квітня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Кравченка П.А, Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 28 липня 2017 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 28 липня 2017 року про порушення дисциплінарної справи відносно останнього.

Скаржник вважає, що рішенням дисциплінарної палати КДКА Житомирської області від 28.07.2017 незаконно та безпідставно було порушено дисциплінарну справу відносно нього.

У скарзі також міститься вимога про поновлення строку на оскарження рішення КДКА регіону. Скаржник зазначає, що 15 серпня 2017 року ним було направлено на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скаргу на рішення КДКА Житомирської області від 28 липня 2017 року. Листом з ВКДКА від 21.08.2017 йому було повернуто скаргу у зв’язку з недотриманням п. 36.5. ст. 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, а саме, не було надано підтвердження направлення зазначеної скарги до КДКА регіону. Після усунення вказаних недоліків скаржник просить поновити йому строк на подачу скарги та розглянути її.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_, розглянувши доводи скарги та додатки, перевіривши матеріали, що надійшли з дисциплінарної палати КДКА Житомирської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Приймаючи до уваги той факт, що Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом від 21.08.2017 направила Скаржнику скаргу із доданими матеріалами з метою усунення недоліків відповідно до вимог Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №120 від 30.08.2014 (зі змінами) (далі – Положення), то пропущений ним строк із зверненням зі скаргою на рішення є таким, що відбувся за поважних причин, а тому скаргу ОСОБА_ прийнято до розгляду.

Згідно з даними Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ здійснює діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за №___ від ______ року, виданого Житомирською обласною КДКА. Адреса робочого місця адвоката є наступною: ________________________.

Таким чином, скаргу відносно адвоката ОСОБА_, подану відповідно до вимог ст. 33 ч.3 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розглянуто належною КДКА регіону.

Встановлено, що до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області надійшла скарга від 12 червня 2017 року за вх. № 472/д від прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_, в якій міститься вимога про притягнення адвоката ОСОБА_ до відповідальності та накладення стягнення на останнього у вигляді зупинення дії свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік.

У скарзі зазначено, що адвокат ОСОБА_ на підставі Угоди про надання правової допомоги від 30.05.2016 здійснює захист громадянки ОСОБА_. За твердженням скаржниці адвокат в порушення ч.9 ст.290 КПК України відмовився поставити підпис в протоколі про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та зазначив, що він та клієнтка поставлять власні підписи лише після того, як йому нададуть особистий ключ доступу слідчого до ЄРДР. Також зазначається про те, що адвокату та його підзахисній кілька разів надавались копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, проте останні відмовились від їх отримання, чим позбавили прокурора можливості виконати свій обов’язок згідно вимог процесуального законодавства. Згідно зі скаргою адвокат ОСОБА_ в службовому кабінеті місцевої прокуратури насміхався з старшого слідчого Коростенського відділу поліції ОСОБА_, вказуючи при цьому на його некомпетентність, смикав за одяг понятого ОСОБА_, тим самим намагаючись відтворити дії старшого слідчого ОСОБА_ по відношенню до нього, які нібито мали місце напередодні в приміщенні Коростенського відділу поліції.

Адвокат ОСОБА_ надав пояснення щодо скарги, в яких зазначив, що матеріали провадження, які надавались для ознайомлення, були не прошитими всупереч посадовим інструкціям, в усному порядку адвокат просив надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щоб побачити рух кримінального провадження, з метою з’ясування можливого пропуску строків досудового розслідування. Слідча повідомила про те, що такий витяг є таємним, та вона його не надасть, на що адвокат вказав, що він це розцінює як відмову у відкритті усіх матеріалів провадження, а тому він та його підзахисна в свою чергу також відмовляються від таких умов знайомлення. Зазначив, що слідчий ОСОБА_ перешкоджав їм покинути кабінет, та що електронного ключа від реєстру він не вимагав, а лише просив надати витяг з ЄРДР.

28 липня 2017 року дисциплінарною палатою КДКА в Житомирській області було прийнято рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_. Відповідно до ч.1 ст.34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката (ч.3 ст.36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Дисциплінарним проступком адвоката є: порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом ч.2 ст.35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Разом з тим, при прийнятті рішення дисциплінарна палата КДКА в Житомирській області жодним чином не мотивувала, які саме дії чи бездіяльність адвоката містять ознаки дисциплінарного проступку з його сторони.

Відповідно до статей 38, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарну справу відносно адвоката може бути порушено за наявності підстав для порушення дисциплінарної справи. Підставою для порушення дисциплінарної справи є наявність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

В наявних матеріалах дисциплінарної справи відсутні будь-які докази, які б вказували на ознаки дисциплінарного проступку в діях адвоката ОСОБА_. Скаржник в поданій скарзі зобов`язаний був надати законні, обґрунтовані та належні докази наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

До матеріалів скарги було долучено лише ксерокопії пояснення громадянина ОСОБА_ та громадянина ОСОБА_, які належним чином не засвідчені. Окрім того, сама скарга не містить посилання, що такі пояснення додаються до скарги. За таких обставин вказані ксерокопії не можуть бути покладені в основу обґрунтування наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Інші докази до скарги не долучалися.

З приводу матеріалів дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, то до них не вшито протоколу засідання КДКА регіону з даного приводу, а наявна лише копія вказаного протоколу, яка ніким належним чином не засвідчена. Відтак оцінка вказаному документу за результатами розгляду скарги не надавалася через його відсутність.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,-

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 28 липня 2017 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – скасувати.
  3. Ухвалити нове рішення, яким відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  5. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                        О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                        К.В. Котелевська