РІШЕННЯ № IV– 013/2018 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 19 січня 2018 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № IV013/2018

 26 квітня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Кравченка П.А, Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 19 січня 2018 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 19.01.2018 про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

ОСОБА_ з рішенням дисциплінарної палати не згоден, вважає його необґрунтованим та прийнятим з порушенням норм чинного законодавства. Вказує, що його права були порушені, скаргу, яку подано відносно нього, виконано не у процесуальний спосіб і є тиском на адвоката, а підставою для прийняття оскаржуваного рішення стала відверто упереджена довідка члена дисциплінарної палати КДКА регіону. У зв’язку з чим просить скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 19.01.2018р. №141/ДПП-18/17 про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_, інших учасників засідання, розглянувши доводи скарги, матеріали, що надійшли з КДКА регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №___, виданого Тернопільською обласною КДКА 24.03.2006. Адреса робочого місця адвоката є наступною: _________________________.

Таким чином, скаргу відносно адвоката ОСОБА_, подану відповідно до вимог ст. 33 ч.3 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розглянуто належною КДКА регіону.

Терміни оскарження рішення, визначені ч. 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржником не пропущено.

Встановлено, що до КДКА Дніпропетровської області надійшов лист судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_ зі скаргою на дії адвоката ОСОБА_.

У листі зазначено, що в судовому засіданні 20.10.2017 адвокат ОСОБА_ вів себе зухвало, намагався будь-яким чином зірвати судове засідання, перебивав головуючого по справі, агресивно, на підвищених тонах сперечався з останнім, грубо та некоректно висловлювався на адресу учасників судового провадження, не реагуючи на неодноразові попередження головуючого.

На початку судового розгляду ОСОБА_ з підвищенням голосу вимагав надати йому час для написання заяви про відвід суду, прокурора, секретаря.

Обвинувачений ОСОБА_, захисником якого є ОСОБА_, висловлював свою думку щодо необхідності з’ясування обставин справи та недопущення затягування судового розгляду. При цьому, захисник ОСОБА_ подавав невмотивовані заяви про відвід, зриваючи судовий розгляд.

Після виходу суду з нарадчої кімнати адвокат ОСОБА_ відмовився заходити до зали судового засідання.

В зв’язку із цим судом було ухвалено рішення щодо необхідності призначення обвинуваченому захисника з Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області на окрему процесуальну дію.

Після цього, адвокат ОСОБА_ з’явився до зали судових засідань, а адвокат ОСОБА_ почав ображати адвоката ОСОБА_, суддю та судового розпорядника.

У листі також зазначено, що судовим розпорядником було складено Акти про неодноразову відмову захисника ОСОБА_ заходити до зали судових засідань №2 Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Матеріалами перевірки встановлено, що дисциплінарною палатою КДКА Дніпропетровської області були зроблені спроби отримати від адвоката ОСОБА_ письмові пояснення по суті питань, порушених у повідомленні суду, однак отримати такі пояснення не вдалось.

На поштову адресу адвоката ОСОБА_ було надіслано листа, яким повідомлено про час та місце розгляду відомостей, викладених у повідомленні суду, а також про його право надати письмові пояснення та інші документи. Крім того, на номер мобільного телефону адвоката було направлене СМС-повідомлення, на яке ОСОБА_ також не відреагував.

В своїй скарзі до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвокат ОСОБА_ вказує про те, що до нього ніхто не звертався з приводу надання письмових пояснень, що суперечить загальним вимогам засад змагальності та порушення його прав.

Також зазначає, що підставою для порушення дисциплінарної справи став лист Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, який був виконаний із порушенням процесуальної форми скарги на дії адвоката.

У скарзі адвоката ОСОБА_ містяться посилання на те, що головуючий всупереч ч. 2 ст.330 КПК України не робив захиснику попередження про відповідальність за неповагу до суду у відповідній формі. Він також вказує про те, що при посиланні на ст.ст. 12, 42, 44, 45 Правил адвокатської етики у оскаржуваному рішенні не міститься жодної конкретизації порушення адвокатом ОСОБА_ вищевказаних статей.

За результатом розгляду скарги ОСОБА_ довідки та матеріалів перевірки, дисциплінарна палата КДКА Дніпропетровської області дійшла до висновку про необхідність порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Відповідно до ч. 1 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Згідно з частиною 2 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Як вбачається із частин 1 та 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката, зокрема, є порушення правил адвокатської етики.

Частиною 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Згідно зі ст.12 Правил адвокатської етики всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереження та підвищенню поваги до неї в суспільстві.

Відповідно ст. 42 Правил адвокатської етики, представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватись вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил. Згідно ст. 44 Правил адвокатської етики адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

Відповідно до вимог ч.2 ст.329 КПК України сторони та учасники кримінального провадження, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов’язані додержуватись порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятись відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні.

У даному випадку у діях адвоката ОСОБА_ вбачаються ознаки дисциплінарного проступку визначення у вищезазначених нормах Правил адвокатської етики, а саме вчинення дій, які підривають престиж адвокатури та адвокатської діяльності, недотримання адвокатом принципу законності у відносинах з судом та іншими учасниками судового провадження, та принципів чесності і порядності під час здійснення професійної діяльності в суді, що підтверджується журналом судового засідання від 20.10.2017 та Актами про відмову адвоката від надання пояснень стосовно небажання пройти до зали судового засідання та прийняти участь у розгляді кримінального провадження відносно свого підзахисного ОСОБА_.

З урахуванням викладеного¸ керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 19 січня 2018 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали дисциплінарного провадження повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                        О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                        К.В. Котелевська