РІШЕННЯ № IV-017/2016 у справі за скаргою Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України на рішення №12 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 18 січня 2016 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № IV-017/2016

21 квітня 2016 р.
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Борсука П.Й., Волчо В.В., Жукова С.В., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Масяк Н.С., Місяця А.П., Мягкого А.В., Одновола В.К., Петренко В.М., Піх І.Б., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Таргонія В.О., Кітесова А.Я., Удовиченко С.В., Кравченко П.А., Тарасової А.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України на рішення №12 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 18 січня 2016 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, –

ВСТАНОВИЛА:

18.02.2016 року (вхідний номер 5973) до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернулася Національна асоціація адвокатів України, Рада адвокатів України зі скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 18 січня 2016 року № 12 про притягнення адвоката ОСОБА_до дисциплінарної відповідальності у вигляді у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Національна асоціація адвокатів України, Рада адвокатів України не згодні з прийнятим відносно адвоката ОСОБА_рішенням, вважають його таким, що винесено передчасно, постановленим без повного дослідження доказів, що відображаються у описовій та мотивувальній частині прийнятого рішення, так як розглядаючи дисциплінарну справу КДКА Хмельницької області у прийнятому рішенні взяла за основу обставини несплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатом ОСОБА_лише за 2015 рік, проте адвокатом невиконання рішень органів адвокатського самоврядування та несплата щорічного внеску, яка є професійним обов’язком адвоката, має ознаки дисциплінарного проступку, який вчинений в період з 2012 по 2015р., та є продовжуваним до моменту його виявлення та/або виконання, що підтверджується довідкою головного бухгалтера Національної асоціації адвокатів України від 09.02.2016 року №7, тобто в поведінці адвоката є систематичне порушення Правил адвокатської етики. Крім того, рішення постановлено без з’ясування всіх обставин справи, оскільки відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі адвокатів України, право на заняття адвокатською діяльністю адвокат ОСОБА_зупинив на підставі поданої заяви про зупинення адвокатської діяльності відповідно до пункту 1 частини 1 статті 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішення Ради адвокатів Тернопільської області №11/9 від 04.09.2014 року, копію якого додано до скарги. Національна асоціація адвокатів України, Рада адвокатів України вважають викладені обставини підставою для скасування рішення КДКА Хмельницької області №12 від 18.01.2016 року та направлення справи на новий розгляд до КДКА Хмельницької області. Про прийняте рішення просять повідомити їх, як ініціатора звернення.

Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № __, видане ___ року Тернопільською обласною КДКА. Робоче місце адвоката зазначено: _______________________ (а.с. 6). Адвокат ОСОБА_є членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області.

Розпорядженням Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної палати Дроздовим О.М. від 14 грудня 2015 року (вих. №8498), відповідно до вимог частини 2 статті 63 Правил адвокатської етики, пункту 23 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, подання заступника Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Гвоздія В.А. від 07 грудня 2015 року стосовно неправомірної поведінки адвоката ОСОБА_було перерозподілено та направлено до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури іншого регіону, ніж регіон, в якому зазначений адвокат входить до складу органів адвокатського самоврядування, і розглянуто відповідно дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури прийшла до висновку, що скарга Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України підлягає задоволенню із наступних підстав.

Матеріалами дисциплінарної справи встановлено, що членом дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області проведена перевірка обставин, викладених у поданні заступника Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Гвоздія В.А. від 07 грудня 2015 року стосовно неправомірної поведінки адвоката ОСОБА_ та складена відповідна довідка, яка досліджена на засіданні палати (а.с. 15).

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 11 січня 2016 року № 2 у поведінці адвоката
ОСОБА_ щодо несплати щорічного внеску на утримання органів адвокатського самоврядування за 2015 рік встановлено ознаки дисциплінарного проступку, відповідно до вимог статті 34 частини 2 пункту 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та стосовно адвоката ОСОБА_порушено дисциплінарну справу (а.с.16).

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 18 січня 2016 року № 12 адвоката ОСОБА_притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльностю строком на один рік.

Відповідно до витягу із протоколу засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 18 січня 2016 року (а.с. 23) на розгляд дисциплінарної справи адвокат ОСОБА_ не з’явився, пояснень не надав.

Згідно з матеріалами дисциплінарної справи, адвокат ОСОБА_ рекомендовані поштові відправлення про направлення йому рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 11 січня 2016 року № 2 про порушення дисциплінарної справи та рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 18 січня 2016 року № 12 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік не отримував (а. с. 18-22) та не звертався до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про оскарження зазначених рішень.

Ознайомившись із матеріалами дисциплінарної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія вважає, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 18 січня 2016 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльностю строком на один рік не відповідає вимогам статті 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не є вмотивованим, обгрунтованим, постановлено без повного з’ясування всіх обставин справи, у зв’язку з чим підлягає скасуванню з направленням дисциплінарної справи на новий розгляд.

Як вбачається із матеріалів справи, в скарзі Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України містяться підстави для скасування рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 18 січня 2016 року про притягнення адвоката ОСОБА_до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, тобто для задоволення скарги.

Перевірка обставин, викладених у поданні Заступника Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Гвоздія В.А. від 07 грудня 2015 року дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області зроблена поверхнево. Так, членом дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області, який проводив перевірку, від Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України та Ради адвокатів Тернопільської області не витребувано інформацію про те, за який період, включаючи 2012-2015 роки, не було сплачено адвокатом ОСОБА_щорічні внески, відповідно до пункту 2.2 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, двома платежами згідно наступного розподілу:

  • -шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону;
  • -шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Із профайлу адвоката ОСОБА_ (а.с. 6) встановлено, що адвокатом зупинено право на заняття адвокатською діяльністю на підставі поданої ним заяви про зупинення адвокатської діяльності відповідно до пункту 1 частини 1 статті 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішення Ради адвокатів Тернопільської області №_ від ____ року, проте ця обставина дисциплінарною палатою не була досліджена. Дисциплінарною палатою не отримана інформація щодо адвоката ОСОБА_із Єдиного реєстру адвокатів України, а також від Ради адвокатів Тернопільської області та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області щодо перебування адвоката ОСОБА_у складі дисциплінарної палати КДКА Тернопільської області.

У зв’язку з викладеними обставинами, враховуючи положення Закону Украни «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та прийняті рішення Радою адвокатів України, невиконання рішення органу адвокатського самоврядування та несплата щорічного внеску є дисциплінарним проступком, який вчинений в період з 2012 по 2015 р., та є продовжуваним до моменту його виявлення та/або виконання, тобто систематичним порушенням правил адвокатської етики. Відповідно до наданої Національною асоціацією адвокатів України інформаційної довідки від 09 лютого 2016р. № 7, за результатами перевірки даних щодо оплати коштів ОСОБА_у вигляді щорічного внеску на зебезпечення реалізації адвоктського самоврядування безпосередньо на розрахунковий рахунок НААУ, адвокатом у 2012-2014 роках не сплачено на рахунок НААУ 30% щорічного внеску.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 18 січня 2016 року № 12 про притягнення адвоката ОСОБА_до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, підлягає скасуванню із підстав відсутності обґрунтування дисциплінарною палатою дисциплінарного проступку адвоката відповідно до вимог статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відсутності обґрунтування рішення про застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю відповідно до вимог статті 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у зв’язку з чим справа підлягає направленню до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області для нового розгляду.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія вважає, що при новому розгляді справи КДКА Хмельницької області необхідно зобов’язати провести перевірку викладених у скарзі до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії обставин та наданих додаткових доказів, на які посилається Національна асоціація адвокатів України, Рада адвокатів України, розглянути справу у відповідності до вимог статей 31, 34, 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,        викласти, у чому саме дисциплінарна палата вбачає наявність чи відсутність у поведінці адвоката дисциплінарного проступку та відповідно обґрунтувати, у випадку виявлення дисциплінарного проступку, застосувати відповідне дисциплінарне стягнення.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 3 частини 5 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 6.2.4 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п. п. 3.6.5 (4) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,-

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати від 18 січня 2016 року про притягнення адвоката ОСОБА_до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік скасувати та направити справу для нового розгляду до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.
  5. Направити рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.04.2016 року про скасування рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 18 січня 2016 року про притягнення адвоката ОСОБА_до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік та направлення справи для нового розгляду в Раду адвокатів Тернопільської області для скасування у Єдиному реєстрі адвокатів України відомостей про зупинення права на заняття адвокатською діяльностю строком на один рік ОСОБА_ (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ___, видано _____року Тернопільською обласною КДКА).

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М.Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Т.О.Дроботущенко