Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № IX-009/2016

28 вересня 2016 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Таргонія В.О., Жукова С.В., Масяк Н.С., Котелевської К.В., Мягкого А.В., Піх І.Б., Кітесова А.Я., Одновола В.К., Борсук П.Й., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Удовиченка С.В., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Ноцького О.В., Петренка В.М., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської  області від 21 квітня  2016 року про відмову в порушенні  дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_,-

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга  ОСОБА_на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 21 квітня  2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно  адвоката ОСОБА_.

Скаржник ОСОБА_ вважає, що оскаржуване рішення винесено  за відсутністю підстав, просить його переглянути та притягнути адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності. Скаржник зазначає, що адвокат ОСОБА_неналежним чином та не професійно виконував свої професійні обов’язки, що потягло негативні наслідки для підзахисного ОСОБА_ Так,  в наслідок приєднання до скарги від 29.09.2014 року  на постанову старшого слідчого прокуратури ОСОБА_ про закриття кримінального провадження про застосування незаконних методів досудового розслідування ордера на захист іншої особи, скарга була повернута, а адвокат не виконав дії для усунення свого порушення. Також, до початку слухання справи за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_ на ухвалу слідчого  судді Октябрського районного суду м. Полтави про продовження строку тримання під вартою та відмовою зміни запобіжного заходу на інший, не пов’язаний з утриманням під вартою сина скаржника ОСОБА_, адвокат, без погодження з підзахисним, надав суду відмову від апеляції, внаслідок чого,  апеляційне провадження було закрите, а підзахисний залишився під вартою. Крім того, в порушення вимог частини 2 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до рішення, що оскаржується,  не направлено довідку члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку. Скаржник стверджує, що дисциплінарна палата Полтавської області не мала підстав для відмови в порушенні дисциплінарної скарги з підстав перебігу строків для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності тому, що дії адвоката, що містили ознаки дисциплінарного проступку, носили тривалий характер та тільки в липні 2015 року захиснику ОСОБА_ в судовому засіданні Ленінського районного суду м. Полтави було заявлено відвід. Про недобросовісну поведінку адвоката, з яким вона уклала угоду стало відомо тільки після розірвання стосунків.

Відповідно до листа заступника голови ВКДКА Бєляєва О.А., скаргу було повернуто ОСОБА_ як таку, що не відповідає   вимогам  ст.ст. 37, 15 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого  Рішенням Ради адвокатів України №120 від 30.08.2014 року, зі змінами, затвердженими Рішенням Ради адвокатів №143 від 13.11.2015 року ( далі – Положення ).

Доповнення до скарги ОСОБА_ з виконанням вимог Положення надійшло до ВКДКА 21.06.2016 року.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії адвокатури Тарасову А.М. та скаржника ОСОБА_, розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали дисциплінарного провадження, що надійшли з КДКА Полтавської області,  Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури  вважає, що скарга ОСОБА_  підлягає задоволенню частково.

З матеріалів дисциплінарного провадження вбачається, що до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області  надійшла скарга ОСОБА_ від 22 березня 2016 року,  яка уклала з адвокатом ОСОБА_ договір про надання правової допомоги її сину ОСОБА_. Скаржник вважає, що адвокат ОСОБА_ неодноразово порушував Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правила адвокатської етики  ( далі – Правила ) неякісно та не професійно виконував свої обов’язки, що потягнуло вкрай негативні наслідки для підзахисного. Так, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було повернуто скаргу захисника ОСОБА_  в інтересах ОСОБА_ на постанову старшого слідчого прокуратури Полтавської області про закриття кримінального провадження з причин недодержання строків на оскарження постанови (питання про поновлення строку не ставилось) та захисник надав неналежний ордер на захист, складений на іншу особу. Після повернення скарги ніяких дій захисник не виконав. Крім того, з причин односторонньої, непогодженої з підзахисним, відмови захисником ОСОБА_ від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави про продовження строку тримання під вартою до початку розгляду 26.06.2013 року, було закрито апеляційне провадження. Це значно погіршило положення підзахисного та лишило його можливості отримати інший вид запобіжного заходу.  Стосунки з адвокатом ОСОБА_ та його підзахисним були  розірвані у липні 2015 року в Ленінському районному суді м. Полтави в формі заявленого клопотання про відвід. До скарги надано копії письмових доказів доводів, викладених скаржником.

Відповідно до вимог пункту 2 статті 38 Закону головою дисциплінарної палати було видане доручення про проведення перевірки відомостей, викладених у скарзі,  члену дисциплінарної палати КДКА Полтавської області ОСОБА_ без дати. Адвокату ОСОБА_. 22.03.2016 року було запропоновано  надати письмове пояснення.  Однак, адвокат ОСОБА_ пояснень не надав.

За результатами перевірки відомостей, викладених в скарзі  про наявність в діях адвоката ОСОБА_ дисциплінарного проступку,  членом дисциплінарної палати КДКА Полтавської області було складено довідку без дати.

Відповідно до витягу з протоколу засідання дисциплінарної палати КДКА Полтавської області від 21 квітня 2016 року дисциплінарна палата дійшла висновку про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката ОСОБА_ Однак, враховуючи, що з моменту вчинення дисциплінарного проступку пройшло понад рік, дисциплінарна палата прийшла до висновку про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

21 квітня  2016 року дисциплінарною палатою КДКА Полтавської області винесено рішення про  відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

Дисциплінарна палата ухвалене рішення мотивувала наступним. До професійних обов’язків адвоката, відповідно до ч.6 ст.21 Закону віднесено виконання обов’язків, передбачених законодавством та договором про надання правової допомоги. Одним з видів адвокатської діяльності, зазначених в ст.19 Закону є складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, представництво інтересів фізичних осіб у судах під час здійснення цивільного та кримінального процесу, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами.  У відповідності до п.3 ч.2 ст.34 Закону порушення Правил адвокатської етики є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Згідно з ч.3 ст. 34 Закону не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта. За вимогами ст.35 Закону України адвокат може бути притягнутий до відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку. Разом з тим, дисциплінарна палата дійшла висновку про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях  адвоката ОСОБА_.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури доходить висновку про наявність підстав для  скасування рішення дисциплінарної палати КДКА Полтавської області від 21.04.2016 року  стосовно адвоката ОСОБА_.

Відповідно до вимог статті 34 Закону підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності   є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Згідно статті 21 частини 1 пункту 1 Закону, під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний  дотримуватися присяги адвоката України та Правил адвокатської етики.

Відповідно до вимог статті 26 Закону, адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Стаття 29 Закону регламентує припинення, розірвання договору про надання правової  допомоги. В разі розірвання договору адвокат зобов’язаний виконати дії, передбачені статтею 36 Правил.

Перевірка відомостей, викладених в скарзі ОСОБА_, відповідно до вимог ч.2 статті 38 Закону, проведена не в повному обсязі. Не витребувані у сторін договір про надання правової допомоги, укладений скаржником ОСОБА_ та адвокатом ОСОБА_, не встановлено строки дії договору, на якій підставі він розірваний та чи виконані вимоги статті 36 Правил. Не витребуваний  документ з Ленінського районного суду м. Полтави, на який посилається в скарзі заявник ОСОБА_, відповідно до якого в липні 2015 року заявлено відвід захиснику ОСОБА_. Бо саме вищевказані  документи  впливають на встановлення строків  притягнення адвоката  ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності, в тому числі в межах дії договору про надання правової допомоги.

Стаття 37 Закону визначає стадії дисциплінарного провадження, а саме, проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок (стаття 38 Закону); порушення дисциплінарної справи (стаття 39 Закону); розгляд дисциплінарної справи (стаття 40 Закону); прийняття рішення у дисциплінарній справі (стаття 41 Закону).

Відповідно до вимог ч.1 статті 39 Закону дисциплінарна палата перевіряє наявність ознак дисциплінарного проступку та за результатами розгляду вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи. Тільки після виконання вимог статті 40 Закону, відповідно до статті 41 Закону дисциплінарна палата приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вбачає наявність ознак дисциплінарного проступку, а саме, ч.1 статті 21 Закону, статей 11, 18, 27 Правил.

На підставі викладеного, керуючись статтею 52 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,   –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 21 квітня  2016 року про  відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ скасувати. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ та направити матеріали дисциплінарної справи на стадію розгляду до КДКА Полтавської області.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.
  4. Матеріали дисциплінарного провадження повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М.Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Т.О.Дроботущенко