РІШЕННЯ № V-007/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № V-007/2013

 

 

21 червня 2013 року                                                                                                        м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарної комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Боброва П.М., Вишаровської В.К., Вагіної Н.А., Волчо В.В., Кравченка П.А., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Пшеничного О.Л., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Петренка В.М., Яценка О.А., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргами адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області №7 від 01.03.2013 року про відкриття дисциплінарної справи відносно нього та на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області №13 від 06.03.2013 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження,-

ВСТАНОВИЛА:

 

03 квітня 2013 року на ім’я голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла перша скарга адвоката ОСОБА_1 (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю №188 від 13.05.2002 року, видане Черкаською обласною КДКА) на дії членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області при відкритті відносно нього дисциплінарної справи та на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області №7 від 01.03.2013 року про порушення дисциплінарної справи. 09.04.2013 року надійшла друга скарга на дії членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області при вирішенні питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності і застосуванні до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області №13 від 06.03.2013 року у яких, із наведенням обґрунтувань, поставлені питання про скасування вказаних рішень, прийнятих, на думку скаржника, з порушенням Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», норм матеріального та процесуального права, чинних нормативно-правових актів України. Як вказує скаржник, 06 лютого 2013 року генеральним директором ЮРИДИЧНА ОСОБА_2 ОСОБА_3, у скарзі до дисциплінарної палати КДКА Черкаської області, було поширено недостовірну інформацію та розголошено адвокатську таємницю – конфіденційну інформацію без згоди адвоката, у вигляді копії договору про надання правової допомоги між адвокатом ОСОБА_1, та клієнтом, фізичною особою ОСОБА_4, без їхньої згоди, вочевидь з метою дискредитувати адвоката перед Черкаською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури із заздалегідь зробленими та нічим не підтвердженими висновками про вчинення проступку, з метою позбавити адвоката свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА ОСОБА_5, представника ЮРИДИЧНА ОСОБА_2 ОСОБА_6, яка наполягала на необхідності притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, адвоката ОСОБА_1, який наголошував на неправильності оскаржуваних рішень та додатково пояснив, що він з власної ініціативи, у зв’язку із переходом на іншу роботу, зупинив адвокатську діяльність у лютому 2013 року, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія вважає, що скарга адвоката ОСОБА_1 підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів перевірки убачається, що у скарзі ЮРИДИЧНА ОСОБА_2 до дисциплінарної палати КДКА Черкаської області ставилось питання про застосування до адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю за порушення вимог ст.28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки  адвокат ОСОБА_1 протягом 18 місяців надавав адвокатські послуги ЮРИДИЧНА ОСОБА_2 на підставі довіреностей і договорів/угод про надання правової допомоги та у подальшому надавав правову допомогу особі, інтереси якої суперечили інтересам товариства.

 

Так, у 2011 році адвокат ОСОБА_1 був захисником засудженого ОСОБА_4, працівника ЮРИДИЧНА ОСОБА_2, під час розгляду у Вищому спеціалізованому суді України кримінальної справи по обвинуваченню останнього у вчинені злочину, передбаченого ч.І ст. 286 КК України. Потерпілим у вказаній кримінальній справі був визнаний ОСОБА_6, який в порядку кримінального провадження цивільний позов не заявляв.

 

У подальшому, в порядку цивільного провадження, ОСОБА_6 звернувся з позовом до Броварського міськрайонного суду Київської області про відшкодування шкоди з ЮРИДИЧНА ОСОБА_2, третьою особою у справі на стороні відповідача був визнаний колишній працівник ЮРИДИЧНА ОСОБА_2 ОСОБА_4

На підставі наданої ЮРИДИЧНА ОСОБА_2 довіреності № 440 від 29.11.2011 року, адвокату ОСОБА_1 було доручено представляти та захищати інтереси відповідача ЮРИДИЧНА ОСОБА_2 у Броварському міськрайонному суді Київської області у цивільній справі (№ 2-357/11) за позовом ОСОБА_6 до ЮРИДИЧНА ОСОБА_2 щодо відшкодування шкоди. При цьому адвокату ОСОБА_1 були надані усі необхідні документи та інформація, що стосувалась справи.

У березні 2012 року адвокат ОСОБА_1 перестав з’являтись в судові засідання та без будь-яких пояснень відмовився від подальшого виконання обов’язків представника ЮРИДИЧНА ОСОБА_2 у цивільній справі, у зв’язку з чим підприємство було змушене заявити клопотання в суді про відкликання виданої ним довіреності ОСОБА_1 щодо представлення інтересів товариства в суді.

У липні 2012 року керівництву ЮРИДИЧНА ОСОБА_2 стало відомо, що ОСОБА_6 03.07.2012 року  видав довіреність адвокату ОСОБА_1 на представлення його інтересів в органах державної влади, на підприємствах, в організаціях та установах та захист його прав під час розгляду справ у судах.

Представник ЮРИДИЧНА ОСОБА_2 стверджує, що адвокатом у незаконний спосіб використані матеріали адвокатської таємниці і таке становище триває станом на червень 2013 року, оскільки ОСОБА_1 надає до суду документи про те, що він є адвокатом і виконує представницькі функції сторони, яка має конфлікт інтересів з ЮРИДИЧНА ОСОБА_2.

Оцінивши матеріали перевірки, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить з того, що у відповідності до ст.28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів. Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, у разі, якщо адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правої допомоги. Аналогічного змісту вимоги до адвокатської діяльності існували у Законі України «Про адвокатуру», чинному станом на липень 2012 року, а саме, ч.2 ст.7 зазначеного Закону передбачалось, що адвокат не має права прийняти доручення про надання юридичної допомоги у випадках, коли він у даній справі подає або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи. У відповідності до ч.1 ст. 23 Правил адвокатської етики, схвалених ВККА при Кабінеті Міністрів України 01.10.1999 року та ч.1 ст.20 чинних Правил адвокатської етики, затверджених Установчим з’їздом адвокатів України 17.11.2012 року адвокат не має права прийняти доручення, якщо інтереси клієнта об’єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, з яким адвокат зв’язаний угодою про надання правової допомоги. Правилами адвокатської етики визначено, що на відносини щодо надання правової допомоги клієнту – юридичній особі, у повному обсязі поширюються норми Правил, що регламентують поведінку адвоката в ситуаціях наявності або наступного виникнення конфлікту інтересів (ч.1 ст.40 Правил 2013 року та ч. 1 ст.48 Правил 1999 року). За таких обставин Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що КДКА Черкаської області дійшла правильного висновку про вчинення адвокатом ОСОБА_1 дисциплінарного проступку. Водночас, враховуючи недотримання адвокатом ОСОБА_1 засадницьких положень до діяльності адвоката, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що такі дії адвоката належить розцінювати як грубе одноразове порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України і за вчинення такого дисциплінарного проступку має бути застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 32, 35, п.3 ч.5 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.6.2.3 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури України, п. п. 3.6.5.(3) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури України, –

ВИРІШИЛА:

  1. Скаргу адвоката ОСОБА_1 задовольнити частково.
  2. Рішення КДКА Черкаської області №7 від 01.03.2013 р. про відкриття дисциплінарної справи залишити без змін.
  3. Скасувати рішення КДКА Черкаської області №13 від 06.03.2013 року про притягнення його до дисциплінарного стягнення у вигляді попередження та ухвалити нове рішення про притягнення адвоката ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності за вчинення грубого одноразового порушення правил адвокатської етики і застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням із Єдиного реєстру адвокатів України.
  4. Матеріали дисциплінарної справи адвоката ОСОБА_1 повернути до КДКА Черкаської області для виконання вимог ст.32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – прийняття рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката ОСОБА_1 у зв’язку із накладенням на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю із подальшим повідомленням про прийняте рішення Ради адвокатів Черкаської області.
  5. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України повідомити зацікавлених осіб про прийняте рішення.

 

 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                               В.М. Загарія

 

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                            І.Б. Піх