РІШЕННЯ № V-010/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № V-010/2013

 

 

  21 червня 2013 року                                                                                                        м. Київ

            Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Боброва П.М., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Кравченка П.А., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Петренка В.М., Яценка О.А., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 21.03.2013 року  про відмову у відкритті дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2,-

ВСТАНОВИЛА:

05.04.2013 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга громадянина ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 21.03.2013 року про відмову у відкритті дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2. Скаржник вважає  рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 21.03.2013 р. необ’єктивним. Скаржник посилається на те, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатури Черкаської області уважно не вислухала його та не заслухала свідків, які приїхали з ним. Скаржник просить розглянути неправомірні дії адвоката ОСОБА_2, які мали місце під час складання акту опису та арешту майна 25.07.2012 року державним виконавцем ОСОБА_3 Також скаржник просить ініціювати відновлення кримінальної справи щодо причетності ОСОБА_2 до кримінальної діяльності, а також просить позбавити адвоката ОСОБА_2 свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

 

Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_4, перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга громадянина ОСОБА_1 не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із письмових пояснень адвоката ОСОБА_2, наданих відносно скарги ОСОБА_1, убачається, що 25.07.2012 року він був присутній при проведенні виконавчих дій державним виконавцем ОСОБА_3 як представник ЮРИДИЧНА ОСОБА_5, діяв згідно довіреності директора цього товариства і жодних дій, які б суперечили вимогам Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» не вчиняв,  не здійснював особистих дій по вилученню комбайна, на який накладався арешт. Пояснення адвоката має підтвердження у тексті постанови від 17 вересня 2012 року прокурора Уманського району Черкаської області  про відмову в порушенні кримінальної справи  відносно державного виконавця ОСОБА_3

 

Вивчивши матеріали скарги, зважаючи на відсутність у матеріалах дисциплінарного провадження фактів винного порушення адвокатом вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики під час виконання ним професійних обов’язків, керуючись статтями 38, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області дійшла вірного висновку про відсутність у діях адвоката ОСОБА_2, ознак дисциплінарного проступку.

 

Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачений перелік підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, а стаття 39 даного Закону регулює порядок та суб’єктний склад уповноважених осіб щодо порушення дисциплінарної справи відносно адвоката. Відповідно до зазначених норм закону до повноважень Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не відносить питання про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката.

 

Згідно ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей, які не мають ознак дисциплінарного проступку. Як убачається із матеріалів перевірки, у скарзі громадянина ОСОБА_1 не містяться такі відомості відносно адвоката ОСОБА_2

 

Враховуючи викладене, керуючись п.1 ч.5 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.6.2.1 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.3.6.5.(1) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,-

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Скаргу громадянина ОСОБА_1 залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 21.03.2013 року про відмову у порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2 залишити без змін.
  3. Секретарю          Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.
  4. Матеріали скарги повернути до регіональної КДКА.

 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                        В.М. Загарія

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                І.Б. Піх