РІШЕННЯ № V-011/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № V-011/2013

 

 

21 червня 2013 року                                                                                                        м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Боброва П.М., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Кравченка П.А., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Петренка В.М., Яценка О.А., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою гр. ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області від 20 березня 2013 року відносно адвоката ОСОБА_2, –

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Закарпатської  області б/н від 20.03.2013 року, відмовлено у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката  ОСОБА_2 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №21/51  видане КДКА Закарпатської області) у зв’язку зі спливом строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

Вказане вище рішення КДКА Закарпатської області винесене по матеріалах перевірки за скаргою громадянина ОСОБА_1, жителя смт. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області, яка датована 05.12.2012 року, і надійшла від Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України 11.03.2013 року.

 

В обґрунтування свого рішення дисциплінарна палата КДКА Закарпатської області посилається на п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України  від 05.05.1993 року №155\93, яке діяло на час зазначених у скарзі дій адвоката ОСОБА_2, і полягало в тому, що дисциплінарне  стягнення не могло бути накладено пізніше як через шість місяців з дня вчинення проступку, а також на положення ст. 35 діючого  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до яких: «адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року  з дня вчинення дисциплінарного проступку».

 

Тому враховуючи, що на момент передачі скарги ОСОБА_1 на розгляд,  строк притягнення адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності сплив, дисциплінарна палата КДКА Закарпатської області і винесла рішення про відмову у порушенні дисциплінарної  справи  відносно вказаного адвоката.

 

Перевіривши матеріали дисциплінарного провадження та викладені у скарзі доводи, заслухавши доповідача – члена ВКДКА ОСОБА_3, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга гр.. ОСОБА_1 підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

 

Матеріали, що надійшли на розгляд ВКДКА не містять оригіналу скарги ОСОБА_1 від 05.12.2012 року, яка була предметом перевірки дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області  та покладена в основу винесеного  рішення палати КДКА від 20.03.2013 року.

 

З наявних текстів фотокопії скарги заявника ОСОБА_1 від 03.04.2013 року, поданої до Міністерства юстиції України, переадресованій до Генеральної прокуратури України, а останньою до ВКДКА, а також фотокопії скарги ОСОБА_1 від 02.04.2013 року, адресованої Голові ВКДКА, встановити об’єктивні обставини його звернення та доводи і обґрунтування заявлених ним претензій до діяльності адвоката ОСОБА_2 не є можливим по технічних причинах, оскільки тексти фотокопій є нечіткими.

 

Тому надати об’єктивну оцінку рішенню дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області від 20.03.2013 року, з посиланням на первинний документ перевірки, а це скаргу ОСОБА_1 від 05.12.2013 року, є неможливим. У матеріалах перевірки відсутні і пояснення адвоката ОСОБА_2, що також є перепоною для прийняття ВКДКА остаточного рішення по справі.

 

У рішенні дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області від 20.03.2013 року та у матеріалах перевірки по скарзі ОСОБА_1 відсутні об’єктивно встановлені обставини, які вказують на доведеність фактів порушення адвокатом ОСОБА_2 Правил адвокатської етики чи інших порушень, за які адвокат мав би бути притягненим до дисциплінарної відповідальності як за нормами чинного законодавства, так і за нормами діючого законодавства в попередній період, на який посилається скаржник, та пояснювали необхідність посилання на строки притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

 

Враховуючи, що відсутній оригінал скарги ОСОБА_1, а також, що перевірка по скарзі останнього проведена дисциплінарною палатою КДКА Закарпатської області не повно, зокрема, в частині встановлення чи спростування наявності у діях адвоката ОСОБА_2 порушень, які вказують на наявність ознак дисциплінарного проступку, рішення дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області від 20.03.2013 року підлягає скасуванню, а матеріали поверненню на новий розгляд по суті звернення.

 

При цьому, дисциплінарна палата КДКА Закарпатської області при новому розгляді скарги ОСОБА_1 має надати оцінку і обставинам пропуску строку на притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись п.4 ч.5 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 6.2.4. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.3.6.5.(4) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Скаргу гр. ОСОБА_1 задовольнити частково, рішення дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області від 20.03.2013 року – скасувати.
  2. Справу по скарзі гр. ОСОБА_1 направити на новий розгляд до КДКА Закарпатської області для усунення зазначених недоліків та належної перевірки доводів скаржника.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

 

 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                             В.М. Загарія

 

 

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                          І.Б. Піх