РІШЕННЯ № V-012/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № V-012/2013

 

 

21 червня 2013 року                                                                                                         м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Боброва П.М., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Кравченка П.А., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Петренка В.М., Яценка О.А., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 27 березня 2013 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_1 та на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 17 квітня 2013 року про притягнення адвоката ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли скарги адвоката ОСОБА_1 у яких він просить про скасування рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 27 березня 2013 року про порушення дисциплінарної справи відносно нього, та про скасування рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 17 квітня 2013 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності і застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді призупинення дії свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю № 825, виданого на підставі рішення КДКА в АРК від 25.07.2003 року, строком на шість місяців. Скаржник стверджує, що оскаржуване рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 27 березня 2013 року про порушення дисциплінарної справи не відповідає вимогам статті 23 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, статтям 11, 13 Правил адвокатської етики, дисциплінарна справа порушена без достатніх підстав, а оскаржуване рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 17 квітня 2013 року прийнято без проведення перевірки скарги відносно адвоката, не містить посилань на статті закону та Правил адвокатської етики, які порушені адвокатом.

 

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_2, перевіривши матеріали дисциплінарної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 27 березня 2013 року про порушення дисциплінарної справи не підлягає задоволенню, а скарга адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 17 квітня 2013 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності і застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді призупинення дії свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю № 825, виданого на підставі рішення КДКА в АР Крим від 25.07.2003 року, строком на шість місяців підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

 

Як вбачається з матеріалів дисциплінарного провадження, 11 жовтня 2012 року до кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим звернулась ОСОБА_3 з заявою про неетичну поведінку адвоката ОСОБА_1 під час розгляду кримінальної справи за звинуваченням ОСОБА_4. ОСОБА_3 в своїй заяві зазначала, що адвокат ОСОБА_1 неетично поводив себе в ході судових засідань: переривав виступи інших учасників процесу, дозволяв собі неетичні висловлювання на адресу її загиблого сина.

 

Адвокатом ОСОБА_1 18.10.2012 року до КДКА АР Криму надані письмові пояснення стосовно заяви Єрмилової  Є.В. та копії документів на обґрунтування пояснень.

 

Головою дисциплінарної палати Докучаєвим В.С. було проведено перевірку обставин, викладених в заяві ОСОБА_3, і підготовлено довідку, яка містить висновки про порушення адвокатом ОСОБА_1 ст. 21 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, ст. 13, ст. 19 Правил адвокатської етики та пропозицію розглянути заяву ОСОБА_3 на засіданні дисциплінарної палати КДКА АР Криму.

 

Згідно статті 39 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.

 

Рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної справи, яке надсилається або вручається адвокату, додається довідка члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, складена за результатами перевірки.

 

Рішенням від 27 березня 2013 року дисциплінарна палата КДКА АР Крим вирішила: порушити дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_1 за заявою ОСОБА_3; розглянути дисциплінарну справу 17.04.2013 року о 14.00 за адресою КДКА АР Крим, з викликом адвоката.

 

Таким чином, доводи скаржника про недотримання дисциплінарною палатою КДКА АР Крим вимог Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та Правил адвокатської етики під час прийняття рішення про порушення дисциплінарної справи, спростовуються матеріалами дисциплінарного провадження.

 

 

 

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 17 квітня 2013 року адвоката ОСОБА_1 притягнуто до дисциплінарної відповідальності і застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді призупинення дії свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю № 825, виданого на підставі рішення КДКА в АРК від 25.07.2003 року, строком на шість місяців.

 

Вказане рішення мотивоване тим, що, як вбачається з протоколу судового засідання Ялтинського міського суду, адвокат ОСОБА_1 в ході судового засідання допускав неетичні висловлювання по відношенню до інших учасників процесу, у тому числі матері загиблого, дозволяв собі вислови, які зачіпали почуття учасників судового розгляду справи.

 

Доводи скарги ОСОБА_1 від 26.04.2013 року до ВКДКА зазначеного не спростовують. Не спростовує викладеного в рішенні дисциплінарної палати КДКА АР Крим від 17.04.2013 року і документи додані адвокатом до скарги, зокрема, зміст зауважень на протокол судового засідання. Слід зазначити, що постановою Ялтинського міського суду від 12 лютого 2013 року зауваження на протокол судового засідання залишено без розгляду.

В рішенні дисциплінарної палати КДКА АР Крим від 17.04.2013 року зроблено висновок про одноразове грубе порушення адвокатом ОСОБА_1 статей 13 та 59 Правил адвокатської етики, схвалених Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року, протокол від 1 – 2 жовтня 1999 р. N 6/VI , що полягає у недотриманні адвокатом у своїй професійній діяльності обов’язку збереження престижу звання адвоката, незабезпечення ним високого рівня культури поведінки у суді при допиті потерпілих, та по відношенню до інших учасників процесу. Обов’язок адвоката не порушувати порядок у судовому засіданні, не припускатись сперечань з судом та висловлювань, що принижують честь і гідність суду або інших учасників процесу передбачений і пунктом 2.5. статті 43 Правил адвокатської етики, що затверджені Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.12 року і є чинними на час винесення рішення дисциплінарною палатою КДКА АР Крим.

Відповідно до статті 35 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:

1) попередження;

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року;

3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

Такого виду дисциплінарного стягнення, як призупинення дії свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю, законом не передбачено.

Таким чином, в частині застосованого формулювання дисциплінарного стягнення  рішення підлягає зміні.

На підставі викладеного, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись п.2 ч.5 ст. 52 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 6.2.2. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.3.6.5. (2) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, –

ВИРІШИЛА:

            1. Скаргу адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати КДКА АР Крим від 27.03.2013 року залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати КДКА АР Крим від 27.03.2013 року без змін.

2. Скаргу адвоката ОСОБА_1 на рішенні дисциплінарної палати КДКА АР Крим від 17.04.2013 року задовольнити частково.

3. Змінити рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 17 квітня 2013 року, притягнути адвоката ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

4. Повернути матеріали дисциплінарної справи адвоката ОСОБА_1 до КДКА АР Крим для виконання вимог ст.31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

5. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                             В.М. Загарія

 

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                          І.Б. Піх