РІШЕННЯ № V-013/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № V-013/2013

 

 

21 червня 2013 року                                                                                                      м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури  у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Боброва П.М., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Кравченка П.А., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Петренка В.М., Яценка О.А., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення  дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури  Донецької області від 29 березня 2013  року про відмову у порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2, –

 

ВСТАНОВИЛА:

            15 квітня 2013 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії адвокатури  звернувся ОСОБА_1, директор ЮРИДИЧНА ОСОБА_3 м. Донецька, зі скаргою на дії адвоката ОСОБА_2. У скарзі ОСОБА_1 просить витребувати від адвоката ОСОБА_2 документи і суму сплаченого їй гонорару за договором від 26.01.2009 року, укладеним між ЮРИДИЧНА ОСОБА_3 м. Донецька, в особі директора ОСОБА_1, і адвокатом ОСОБА_2, та притягнути адвоката до відповідальності. Разом із скаргою скаржник надіслав копію своєї скарги від 28.02.2013 р. до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області, аналогічну скарзі до ВКДКА, копію рішення дисциплінарної палати КДКА Донецької області від 29 березня 2013р. про відмову у порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2  за цією скаргою та ряд рішень господарських судів щодо участі адвоката ОСОБА_2 в судових процесах, як представника  ЮРИДИЧНА ОСОБА_3 м. Донецька  згідно договору про  надання юридичних послуг від 26.01.2009 р.

 

Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_4, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню із наступних підстав.

 

Із матеріалів перевірки убачається, що оскарження ОСОБА_1 дій адвоката ОСОБА_2, викладених в скарзі до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, вже було предметом розгляду дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури  Донецької області та  29 березня 2013  року було постановлено рішення про відмову  у порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката за відсутністю підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, яке скаржник отримав, та, будучи не згодним з прийнятим рішенням, в місячний термін  звернувся до ВКДКА.

 

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  передбачено звернення особи щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури відповідно до ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури і до її повноважень  не входить розгляд питань про  притягнення адвокатів  до дисциплінарної відповідальності, віднесених згідно ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до компетенції регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

 

Матеріалами перевірки з’ясовано, що рішення відносно адвоката ОСОБА_2 прийнято дисциплінарною палатою КДКА Донецької області після проведення перевірки обставин, викладених у скарзі, на підставі довідки члена дисциплінарної палати. Згідно  матеріалів перевірки, адвокат ОСОБА_2 надавала правову допомогу ЮРИДИЧНА ОСОБА_3 м. Донецька на підставі договору №1/гс від 26 січня 2009 року про представництво і надання правових послуг у господарському суді. Як вбачається із п.16 Договору, строк дії договору визначено з дня його підписання до закінчення розгляду справи у Господарському суді м. Донецька. Із копій наданих документів, скарги ОСОБА_1, пояснень адвоката ОСОБА_2 та рішень господарських судів убачається, що строк дії договору між зазначеними сторонами закінчився 01.06.2010 року. Докази того, що адвокат не повернула ОСОБА_1 надані їй для виконання договору оригінали документів, в матеріалах перевірки відсутні. Крім того, скаржник не звертався за їх отриманням з 01.06.2010 року.

Проаналізувавши  зібрані по справі докази, керуючись ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.67 Правил адвокатської етики, дисциплінарна палата дійшла вірного висновку про відсутність в діях адвоката ОСОБА_2  ознак дисциплінарного проступку.

 

Дисциплінарна палата КДКА Донецької області при постановленні рішення правомірно застосувала чинний на час досліджуваних обставин розділ 5 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України № 155/93 від 5.05.1993 року, згідно якого дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення дисциплінарного проступку.

 

Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено перелік підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, а ст. 39 Закону регулює порядок та суб’єктний склад уповноважених осіб щодо порушення дисциплінарної справи відносно адвоката.

 

Згідно ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей, які стосуються ознак дисциплінарного проступку адвоката. Як вбачається із матеріалів перевірки, в скарзі ОСОБА_1 не містяться такі відомості відносно адвоката ОСОБА_2

 

Вирішення питання про повернення адвокатом  гонорару по договору про надання правової допомоги до компетенції Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не відносяться, як не відносять і до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, які передбачені ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та  вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що рішення  дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури  Донецької області від 29 березня 2013  року про відмову у порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2 не підлягає скасуванню, а скарга ОСОБА_1 задоволенню.

 

Враховуючи викладене, керуючись п.1 ч.5 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.6.2.1 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.3.6.5.(1) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії,  Вища  кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,-

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.
  2. Рішення  дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури  Донецької області від 29 березня 2013  року про відмову у порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2  залишити без змін.
  3. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.
  4. Секретарю     Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                              В.М. Загарія

 

 

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                          І.Б. Піх