Рішення № V-013/2022 за скаргою судді Господарського суду Дніпропетровської області на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 12/7-2021 від 12.10.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V-013/2022

 20 травня 2022 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Темнохудової З.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні скаргу судді Господарського суду Дніпропетровської області Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 12/7-2021 від 12.10.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 08.2021 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області надійшла окрема ухвала судді Господарського суду Дніпропетровської області Особа_1 у справі Інформація_1, в якій ставиться питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_3.
 2. 09.2021 листом за вих. № 431/281 член дисциплінарної палати повідомив адвоката Особа_3 про надходження до КДКА Запорізької області окремої ухвали судді Господарського суду Дніпропетровської області Особа_1 від 30.06.2021 по справі Інформація_1 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, що йому доручено провести перевірку, та запропонував надати пояснення з обставин, викладених в скарзі.
 3. 09.2021 адвокатом Особа_3 надані письмові пояснення.
 4. 10.2021 за результатом перевірки відомостей, викладених в ухвалі судді Особа_1, членом дисциплінарної палати складена довідка.
 5. Рішенням ДП КДКА Запорізької області №12/7-2021 від 12.10.2021 відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 6. 11.2021 суддя Господарського суду Дніпропетровської області Особа_1 (далі – Скаржник) звернулась до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на рішення ДП КДКА регіону.
 7. ВКДКА листом від 25.11.2021, вих. 2489, повернула судді Особа_1 скаргу у зв’язку з тим, що вона не відповідає п. 36.5 ст. 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08.2014 року, зі змінами (далі – Положення).
 8. 12.2021 Скаржником повторно направлено скаргу до ВКДКА на рішення дисциплінарної палати КДКА регіону відносно адвоката Особа_3.
 9. ВКДКА листом від 30.12.2021 за вих. № 2697 повернула судді Особа_1 скаргу разом з додатками у звꞌязку з невідповідністю скарги вимогам п. 36.5 ст. 36 Положення.
 10. 01.2022 до ВКДКА надійшла скарга судді Господарського суду Особа_1 на рішення ДП КДКА Запорізької області від 12.10.2021 з виправленими недоліками.
 11. Строк на оскарження рішення, передбачений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником порушено.
 12. 01.2022 року до ВКДКА надійшло клопотання Скаржника про поновлення строку на оскарження рішення ДП КДКА Запорізької області №12/7-2021 від 12.10.2021.
 13. Розглянувши доводи Скаржника, ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу по суті.
 14. 04.2022 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, за вхід. № 17519, з КДКА Запорізької області надійшли витребувані матеріали дисциплінарного провадження відносно адвоката Особа_3.
 15. Голова ВКДКА листом від 07.04.2022 за вих. № 565 доручив члену ВКДКА Особа_2 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. В окремій ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2021 суддя Особа_1 зазначила, що під час розгляду справи № Інформація_1 (судове засідання 07.04.2021) представник відповідача – адвокат Особа_3 повідомив суд про те, що захист інтересів відповідача буде здійснюватись ним на російській мові. Аналогічна заява була зроблена на попередньому судовому засіданні 23.03.2021.
 2. Суддею Особа_1 зазначено, що суд вбачає в діях адвоката Особа_3, який представляв інтереси відповідача у цій справі, щодо відмови від виконання своїх обовꞌязків з використанням української мови, ознаки того, що він неналежним чином надає правову допомогу клієнту, порушує Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», та відповідно порушує присягу адвоката.
 3. Суддею Особа_1 також зазначено, що судом було розꞌяснено представнику відповідача, що такі його дії є порушенням пункту 11 частини 1 ст. 9 Закону України, у якій зазначено, що володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обовꞌязків зобовꞌязані, зокрема, адвокати, на що адвокат Особа_3 зазначив, що він не обізнаний з такими положеннями закону і що відповідне положення відсутнє у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а тому він буде виступати російською, а у разі заборони з боку суду надавати пояснення російською, він поскаржиться на суддю.
 4. Така заява адвоката Особа_3, зазначає Скаржниця, має ознаки того, що він або не обізнаний з основними засадами судочинства, а також з вимогами, які закон висуває до нього, як до адвоката, або розуміє безпідставність своїх заперечень щодо застосування української мови, але застосовує їх задля затягування слухання справи.
 5. Також суддя Особа_1 ухвалою суду від 07.04.2021 повідомила відповідача про те, що в діях його представника Особа_3 вбачаються ознаки неналежного надання правової допомоги, оскільки адвокат свідомо припускається порушень вимог чинного законодавства.
 6. Дослухавшись до застережень, викладених в ухвалі від 07.04.2021, відповідачем було змінено представника адвоката Особа_3 на іншого адвоката, що підтверджується ухвалами суду від 22.04.2021 та від 18.05.2021.
 7. Адвокат Особа_3 в письмових поясненнях заперечив проти доводів судді Особа_1 та пояснив, що він вільно спілкується українською мовою, але законодавство України не зобовꞌязує його як сторону чи представника сторони в судовому процесі використовувати лише українську мову.
 8. Під час представництва інтересів свого клієнта по вищевказаній справі він провадив незалежну професійну діяльність адвоката. Конституцією України передбачено, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України (ч. 2 ст. 10 Конституції України).
 9. Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 12 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право громадян на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють.
 10. Таким чином, здійснюючи професійну діяльність адвоката у виді представництва по вищевказаній справі, він скористався гарантованим йому Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» правом на використання в судовому процесі рідної мови, а саме, російської мови.
 11. Всупереч викладеному, суддя Господарського суду Особа_1 в окремій ухвалі від 30.06.2021 по вказаній справі хибно зазначає про те, що він під час здійснення представництва інтересів свого клієнта виконував службові обовꞌязки. При цьому суддя посилається на п. 11 ч.1 ст. 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», в якому зазначено, що володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обовꞌязків зобовꞌязані, зокрема, адвокати.
 12. Підкреслює, що під час представництва інтересів свого клієнта по справі № Інформація_1 він провадив професійну діяльність адвоката, а не виконував службові обовꞌязки. Саме тому обовꞌязок застосовувати державну мову, на який вказує суддя Особа_1, на нього, у даному випадку, не поширюється.
 13. Окрім того, адвокат Особа_3 зазначає, що він вільно володіє державною мовою. Даний факт неодноразово підтверджувався ним під час роботи в органах державної влади України та під час отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
 14. Вказує також, що складаючи присягу адвоката України, згідно чинного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ні він, ні жоден адвокат України не присягав служити або виконувати службові обовꞌязки. Даний Закон взагалі не застосовує термінів «служити», «службові обовꞌязки» по відношенню до адвокатів України. Таким чином, ні він, ні жоден адвокат України під час здійснення адвокатської діяльності нікому не служить та не виконує службових обов’язків.
 15. Враховуючи зазначене, адвокат Особа_3 просив прийняти рішення про відмову порушенні дисциплінарної справи.

Встановлені фактичні обставини

 1. Справу було розглянуто належною КДКА, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за адресою робочого місця адвоката згідно відомостей, зазначених в ЄРАУ.
 2. Рішенням ДП КДКА Дніпропетровської області № 12/7-2021 від 12.10.2021 відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 3. Дисциплінарна палата КДКА Запорізької області прийшла до висновку, що системний аналіз законодавства України не дає підстав використовувати в судовому процесі лише державну мову.
 4. В рішенні зазнчаено, що дійсно, судовий процес має вестись державною мовою, але сторони та їх представники мають право використовувати російську, а також мови національних меншин України, а також інші іноземні мови в господарському процесі; інші іноземні мови в господарському процесі мають використовуватись за допомогою перекладача.
 5. Спеціальним законом в цьому питанні є Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (м. Київ, 25 квітня 2019 року № 2704-VІІІ), в якому обовꞌязок володіти українською мовою передбачено розділом ІІІ Закону, а щодо адвокатів – п.11 ч.1 ст. 9 вказаного Закону, але, назва і диспозиція статті 9 не свідчить про обовꞌязкове застосування державної мови адвокатами у своїй професійній діяльності.
 6. Ця стаття не стосується адвоката в частині виконання ними професійних обов’язків в професійній діяльності, а лише адвокатів при виконанні ними службових обовꞌязків.
 7. Підсумовуючи викладене дисциплінарна палата прийшла до висновку, що адвокат Особа_3, надаючи правову допомогу клієнту в ході своєї професійної діяльності, застосовуючи в судовому процесі російську мову, законодавство України про адвокатуру і Правила адвокатської етики не порушив.

Обгрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Рішенням ДП КДКА Дніпропетровської області 12/7-2021 відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3
 2. Розглянувши матеріали в сукупності, керуючись вимогами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, Правилами адвокатської етики, дисциплінарна палата прийшла до висновку про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3
 3. ДП прийшла до висновку, що адвокат Особа_3, надаючи правову допомогу клієнту в ході своєї професійної діяльності, застосовуючи в судовому процесі російську мову, законодавство України про адвокатуру та адвокатську діяльність і Правила адвокатської етики не порушував.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 3. Відповідно до ч. 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 4. Згідно із ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, із змінами (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 5. Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 6. Відповідно до статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 7. Відповідно до частини 1 статті 39 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 8. Згідно статті 12 Положення, дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги та матеріали перевірки, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.
 2. Згідно ст. 3 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» правовою основою діяльності адвокатури України є Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти України.
 3. Стаття 10 Конституції України визначає, що державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
 4. В свою чергу, стаття 6 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» визначає, що адвокатом може бути фізична особа, яка володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
 5. Стаття 10 Господарського процесуального кодексу України закріплює, що господарське судочинство в судах здійснюється державною мовою. Учасники судового процесу, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право робити заяви, надавати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача в порядку, встановленому цим Кодексом.
 6. Таким чином ВКДКА наголошує, що адвокат зобовꞌязаний спілкуватися в суді державною мовою, оскільки стаття 6 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» визначає, що він володіє державною мовою, а стаття 10 ГПК України закріплює, що іншу мову у суді можуть використовувати лише особи, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою.
 7. Окрім зазначеного ВКДКА звертає увагу на наступне.
 8. Згідно ст. 1 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.
 9. Статус української мови як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації.
 10. Державний статус української мови є невіддільним елементом конституційного ладу України як унітарної держави.
 11. Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим Законом.
 12. Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є фактором єдності і національної безпеки України.
 13. Відповідно п. 11 ч. 1 статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані, зокрема, адвокати.
 14. Таким чином, адвокат, як особа з особливим статусом повинен забезпечувати функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності і національної безпеки, а також забезпечувати застосування української мови як державної на всій території України у всіх сферах суспільного життя.
 15. Статтею 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; 2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги; 3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; 4) підвищувати свій професійний рівень; 5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.
 16. З огляду на вищевикладені норми, заява адвоката Особа_3 в суді про те, що захист інтересів відповідача він буде здійснювати на російській мові суперечить Закону та свідчить про наявність в діях адвоката ознак вчинення дисциплінарного проступку – порушення правил адвокатської етики, а саме статей 7, 11, 42, 44 Правил адвокатської етики, а також порушення обовꞌязків, передбачених Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Господарським процесуальним кодексом України щодо використання державної мови.
 17. Відповідно до абзацу 1 статті 7 Правил адвокатської етики, у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.
 18. Згідно абзацу 1 статті 11 Правил адвокатської етики, зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства.
 19. Стаття 42 Правил адвокатської етики визначає, що представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.
 20. Стаття 44 Правил адвокатської етики передбачає, що під час здійснення професійної діяльності в суді адвокат повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до адвокатської професії.
 21. З огляду на вищевикладене, ВКДКА встановила, що рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 12/7-2021 від 12.10.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3 є неправомірним, належним чином не вмотивованим.
 22. На стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката оцінюється наявність в матеріалах справи відомостей щодо ознак в діях адвоката дисциплінарного проступку.
 23. Таким чином, ВКДКА вбачає в діях адвоката ознаки вчинення дисциплінарного проступку та підстави для порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 24. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу судді Господарського суду Дніпропетровської області Особа_1 – задовольнити.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 12/7-2021 від 12.10.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, – скасувати.
 3. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                Ю.І. Клечановська