РІШЕННЯ № V-016/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № V-016/2013

 

 

  21 червня 2013 року                                                                                                    м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Боброва П.М., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Кравченка П.А., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Петренка В.М., Яценка О.А., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 13 березня 2013 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

19 квітня 2013 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга громадянки ОСОБА_1 від 13.04.13 р., в якій вона вказує на те, що дисциплінарна палата  кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області не дослухалась до її  прохання розглянути її скаргу на дії адвоката ОСОБА_2 у відповідності до ЗУ «Про звернення громадян», у її пристуності, причому не лише на засіданні палати, а і під час розгляду та розслідування її скарги виконавцем. Скаржниця вказує, що вона зустрічалася з адвокатом ОСОБА_3, який здійснював перевірку її скарги, але він розповів, що виконати перевірку було майже неможливо, оскільки адвокат ОСОБА_2 не реагував на його запрошення. Вважає, що перевірка за її скаргою була неналежною, не були зібрані необхідні документи і докази, і тільки тоді, як все буде зроблено по закону, буде можливим належний розгляд її скарги. Просить ВКДКА дати відповідь на підставі якого закону розглянуто її скаргу, прийняти рішення, яким її скарга  на дії адвоката ОСОБА_2 буде розглянута по закону.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_4, перевіривши матеріали по скарзі ОСОБА_1, по якій дисциплінарною палатою  кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області прийнято рішення від 13.03.2013 року на підставі ст.39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» про відмову у порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2, ВКДКА встановила наступне.

12.11.2012 року скарга ОСОБА_1 надійшла до КДКА Донецької області і 22.11.2012 року копія цієї скарги була вручена адвокату ОСОБА_2 Листом від 21.11.2012 року голова КДКА повідомив Яковлевій Л.Ф. про те, що діяльність дисциплінарної палати КДКА Донецької області призупинена до прийняття нового Положення «Про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури» у відповідності із законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Про поновлення роботи дисциплінарної палати та результати розгляду скарги їй буде повідомлено додатково.

 

Двічі, 31 січня і 8 лютого 2013 року член дисциплінарної палати адвокат ОСОБА_3 у листах до адвоката ОСОБА_2 вимагав надати пояснення з приводу скарги ОСОБА_1 Крім того, 15.02.2013 року на адресу адвоката ОСОБА_2 дисциплінарною палатою було спрямовано телеграму з таким же проханням. Дана кореспонденція повернулась у зв’язку з неможливістю її вручення адресату.

 

У довідці від 25.02.2013 року, адресованій голові дисциплінарної палати, ОСОБА_3 зазначив, що з кінця листопада 2012 р. адвокат  ОСОБА_2 ігнорує вимоги дисциплінарної палати, проявляє неповагу до КДКА Донецької області, не надає жодних матеріалів по скарзі ОСОБА_1, телефоном адвокат ОСОБА_2 обіцяв надати пояснення, потім заявив, що знаходиться у відпустці, а останнім часом не відповідає на телефонні дзвінки.

 

Лише 11.03.2013 року адвокатом були складені пояснення, у яких він вказав, що договір про надання правової допомоги з ОСОБА_1 не укладав, такий договір уклав 11.09.2012 року з її сином ОСОБА_5. Виконував свої обов’язки у відповідності до законодавства. Його правова позиція, як адвоката, не сподобалась клієнту і в судовому засіданні 16.10.2012 року останній заявив клопотання про відмову від послуг адвоката. Суд своєю постановою від 16.10.2012 року прийняв відмову підсудного Яковлева Т.Ю. від послуг адвоката ОСОБА_2

 

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Донецької області від 13.03.2013 року було відмовлено у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2 Таке рішення було прийняте без участі скаржниці ОСОБА_1

 

Не погоджуюсь із прийнятим рішенням, скаржниця грунтовно стверджує, що доводи її скарги були перевірені неповно, зокрема, щодо неправильних висловів адвоката у суді та зволікання із виконанням її прохань про отримання у суді копій документів, тощо. За таких обставин скарга ОСОБА_1 потребує повторної перевірки.

 

При новому розгляді скарги належить врахувати, що відповідно до ч.1 ст.36, ч.3 ст.33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кожен, кому відомі факти поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має право звернутись зі скаргою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону за адресою робочого місця адвоката, зазначеною у Єдиному реєстрі адвокатів України. При цьому, ч.2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» містить застереження для скаржників, забороняючи зловживання таким правом, зокрема, ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав. У разі, якщо звернення громадянина стосовно поведінки адвоката не є вочевидь безпідставним, на виконання порядку проходження такого звернення, передбаченого статтями 37, 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, виконується перевірка відомостей, викладених у заяві (скарзі). Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» члену дисциплінарної палати, який виконує перевірку, надані достатні повноваження для виконання такого обов’язку, а саме: право опитувати осіб, яким відомі обставини, викладені у заяві (скарзі), отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом. Результати перевірки мають бути оформлені у виді письмової довідки, у якій повинні бути викладені обставини, виявлені під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи та подані для розгляду і вирішення питання про порушення або відмову у порушенні дисциплінарної справи на розгляд дисциплінарній палаті. Відповідно до ст.39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про порушення або відмову у порушенні дисциплінарної справи приймається більшістю голосів членів дисциплінарної палати, які беруть участь у її засіданні. Регламентом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77, визначено, що формою роботи кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є засідання. Відповідно до п.6.1.2. Регламенту, про місце, день, час та перелік питань порядку денного засідання КДКА (палати КДКА), члени КДКА (палати КДКА) та інші особи, які мають право брати участь у засіданнях, повідомляються, не пізніше як за п’ять днів до проведення засідання. А згідно із п. 6.4. цього Регламенту учасником засідання КДКА (палати) є, зокрема, особа, звернення якої включено до порядку денного. Отже, враховуючи важливість таких стадій дисциплінарного провадження, як проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката і вирішення питання про порушення або відмову у порушенні дисциплінарної справи, які мають на меті забезпечення як законних інтересів заявника (скаржника), так і прав адвоката стосовно убезпечення від безпідставного дисциплінарного провадження, враховуючи порядок роботи кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, визначений Регламентом, належить дійти висновку, що вирішення питання про порушення або відмову у порушенні дисциплінарної справи має відбуватися за участю заявника (скаржника) та адвоката, відносно якого розглядається зазначене питання.

Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись п.4 ч.5 ст.52 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 6.2.4. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.3.6.5.(4) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 13 березня 2013 року, яким відмовлено у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_2, скасувати і направити скаргу для нового розгляду до тієї ж КДКА, зобов’язавши її перевірити всі доводи скарги ОСОБА_1 і адвоката ОСОБА_2 із дотриманням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77.

 

2. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

 

3. Матеріали скарги повернути до регіональної КДКА.

 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                             В.М. Загарія

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                          І.Б. Піх