Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № V-016/2021

27 травня 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатри Херсонської області від 28.08.2020 року про відмову в порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 16.04.2019 до КДКА Херсонської області надійшла скарга на дії адвоката Особа_2 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №599, видане Миколаївською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 15.05.2010 р.) від Особа_1 від 11.04.2019 р.
 2. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області №25 від 19.04.2019 р. порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_2.
 3. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області №25 від 16.05.2019 р. закрито дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_2, порушеної за скаргою Особа_1, у зв’язку з відсутністю в діях адвоката Особа_2 складу дисциплінарного проступку.
 4. 07.11.2019 р. рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скасовано рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області №25 від 16.05.2019 року за скаргою Особа_1 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, матеріали дисциплінарної справи направлено на новий розгляд до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області на стадію розгляду дисциплінарної справи.
 5. Підставами для скасування рішення регіональної КДКА Миколаївської області Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури зазначені наступні обставини.
 6. КДКА Миколаївської області не взяла до уваги та не надала правової оцінки обставинам надання клієнтом доручення адвокатові та виконання вказаного доручення адвокатом. В контексті конфлікту інтересів, з наявних матеріалів справи вбачається, що в них наявна довіреність, видана Особа_1 на Особа_2, проте вона поганої якості та не дає змоги ідентифікувати час, на який її було видано, а відтак і зꞌясувати чи є вона чинною на момент розгляду даної справи. КДКА регіону не повно зꞌясовано і не досліджено, які процесуальні дії вчиняв адвокат на підставі вказаної довіреності.
 7. 14.01.2020 року Особа_1 було подано заяву про відвід всім члена КДКА Миколаївської області у зв’язку із чим дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_2 передано до ВКДКА та 19.02.2020 р. матеріали дисциплінарної справи направлено до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області.
  Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 28.08.2020 відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 за фактами, викладеними у скарзі Особа_1, у зв’язку відсутністю ознак конфлікту інтересів та ознак дисциплінарного проступку, та зі спливом строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 1. 21.10.2020 року Особа_1 направила скаргу на рішення КДКА Херсонської області від 28.02.2020 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 2. Скарга була повернута Скаржниці у звꞌязку з невідповідністю вимогам статті 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.
 3. 21.10.2020 р. на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Особа_1 повторно направлено скаргу на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 28.08.2020 року, з усунутими недоліками.
 1. Розглянувши доводи Скаржниці, ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу по суті.
 2. Листом від 02 листопада 2020 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребували матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 в Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Херсонської області.
 3. 30 листопада 2020 року до ВКДКА надійшли матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 з КДКА Херсонської області.
 4. 02 грудня 2020 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_4 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. У скарзі на рішення дисциплінарної палати КДКА Херсонської області від 28.08.2020 р., Особа_1 фактично повторює викладені нею доводи у попередніх скаргах, просить скасувати рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 28.08.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 2. Скаржниця зазначає, що оскаржуване рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області є необґрунтованим, безпідставним, прийнятим з недотриманням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з огляду на наступне.
 3. В рішенні зазначено, що в діях адвоката Особа_2 відсутні ознаки дисциплінарного проступку та, відповідно до положень ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», строк притягнення до відповідальності сплинув.
 4. З даним висновком КДКА Херсонської області Скаржниця не погоджується та вважає, що оскільки матеріали дисциплінарної справи відносно Особа_2 надійшли 19.02.2020 р. від ВКДКА до КДКА Херсонської області та в наступному засідання відкладалися у зв’язку із запровадженням карантину, – тому строк притягнення не закінчився.
 5. Скаржниця зазначає, що адвокат її належним чином не інформував про хід виконання доручення, відмовився надати звіт про виконану роботу, а також допустив конфлікт інтересів, який полягав у тому, що в період надання їй юридичних послуг протягом 2011-2012 р. та дії довіреності, 16.01.2012 р. між Особа_3 та скаржницею був укладений договір позики, а тому без її письмового погодження адвокат не мав права надавати правову допомогу Особа_3

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 28.08.2020 відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 за фактами, викладеними у скарзі Особа_1, у зв’язку відсутністю ознак конфлікту інтересів та ознак дисциплінарного проступку, та у звꞌязку зі спливом строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 2. Відповідно до ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст.7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, щодо дисциплінарного проступку адвоката діє принцип презумпції невинуватості, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішення дисциплінарної палати.
 3. КДКА зауважує, що Скаржниця зобов’язана добросовісно користуватися своїми правами, відтак вимога до адвоката в 2019 році про надання звіту про виконану роботу в 2011-2012 р. не відповідає принципам розумності та добросовісності.
 4. Щодо тверджень Скаржниці про допущення адвокатом порушення конфлікту інтересів, який полягав у тому, що в період надання їй юридичних послуг щодо оскарження податкового боргу протягом 2011-2012 р. та дії довіреності, 16.01.2012 р. Особа_1 було укладено договір позики із Особа_3, тому її письмового погодження адвокат не мав права надавати правову допомогу Особа_3 в 2019 р., беручи участь в судовому засіданні в суді апеляційної інстанції, інтереси якого прямо суперечать її інтересам, – то перевіривши матеріали скарги, ухвалені судові рішення щодо Особа_3 та Особа_1 в період дії довіреності (з 22.08.2011 р. по 22.08.2014 р.) будь-яких доказів конфлікту інтересів не виявлено.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 2. Згідно ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 3. Дисциплінарне провадження складається з таких чотирьох стадій, встановлених частиною 1 статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 4. В силу ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на другій стадії дисциплінарного провадження «порушення дисциплінарної справи» перевіряється лише наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката, та за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушені дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 5. Згідно положень ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», третя стадія дисциплінарного провадження, а саме, розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. Під час розгляду справи дисциплінарна палата заслуховує пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, та пояснення інших заінтересованих осіб.
 6. Адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, мають право надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, подавати докази на підтвердження своїх доводів, заявляти клопотання і відводи, користуватися правовою допомогою адвоката.
 7. Відповідно до частини 1 статті 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи.
 8. Питання щодо закриття дисциплінарного провадження на підставі частини 2 статті 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», має вирішуватись на четвертій стадії дисциплінарного провадження, а саме «прийняття рішення у справі». На третій стадії перевіряється наявність складу дисциплінарного проступку в діях адвоката, а вже на четвертій стадії вирішується питання щодо притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи.
 9. Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування стягнення або закриття дисциплінарної справи розглядається кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури починаючи зі стадії «розгляду дисциплінарної справи» та закінчується стадією «прийняття рішення у справі».
 10. Отже, передумовою застосування ч. 2 ст. 35 Закону у зв’язку зі спливом строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є встановлення в діях адвоката складу дисциплінарного проступку, наявність якого перевіряється під час розгляду дисциплінарної справи по суті вже після порушення дисциплінарної справи.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. (ч. 1 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 2. У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ВКДКА за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право: 1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін; 2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення; 4) направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.
 3. Так, рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.11.2019 № ХІ-007/2019 скасовано рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області №25 від 16.05.2019 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, матеріали дисциплінарної справи направлено на новий розгляд до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області на стадію розгляду дисциплінарної справи.
 4. Проте, оскаржуваним рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 28.08.2020 відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 за фактами, викладеними у скарзі Особа_1, у зв’язку відсутністю ознак конфлікту інтересів та ознак дисциплінарного проступку та зі спливом строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 5. В даному випадку, КДКА Херсонської області, до якої справа була скерована після задоволення відводів членам КДКА Миколаївської області, повинна була розпочати зі стадії розгляду дисциплінарної справи, оскільки справа вже була порушена рішенням КДКА Миколаївської області №25 від 19.04.2019 р., та за результатами розгляду дисциплінарної справи прийняти рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи.
 6. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:

 1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 28.08.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – скасувати.
 3. Матеріали справи направити на новий розгляд до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області на стадію розгляду дисциплінарної справи.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська