РІШЕННЯ № V-018/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № V-018/2013

 

 

21 червня 2013 року                                                                                                         м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Боброва П.М., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Кравченка П.А., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Петренка В.М., Яценка О.А., розглянувши у відкритому засіданні скарги ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати КДКА Харківської області від 26 березня 2013 року та від 14 травня 2013 року, –

 

ВСТАНОВИЛА:

 

24 квітня 2013 року ОСОБА_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №___, видане Закарпатською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, адреса робочого місця – м. Ужгород, пл. Б.Хмельницького, 21) звернулася до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  зі скаргою на рішення дисциплінарної палати КДКА Харківської області від 26 березня 2013 року про порушення дисциплінарної справи, мотивуючи свої вимоги тим,  що питання про порушення дисциплінарної справи  розглянуто не за місцем здійснення нею адвокатської діяльності, а КДКА Харківської області яка, відповідно до рішень Позачергового з’їзду адвокатів України 9 лютого 2013 року є нелегітимною, що їй не надано можливості ознайомитися з додатками до скарги, в оскаржуваному рішенні  не зазначено яке порушення  вона вчинила. Посилаючись на відсутність підстав для притягнення  до дисциплінарної відповідальності, просить рішення дисциплінарної палати КДКА Харківської області від 26 березня 2013 року скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити в порушенні стосовно неї дисциплінарної справи за скаргою ОСОБА_2

 

31 травня 2013 року ОСОБА_1 звернулася до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  зі скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 14 травня 2013 року, яким до неї застосоване дисциплінарне стягнення  у виді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

 

У цій скарзі ОСОБА_1 просить скасувати рішення дисциплінарної палати КДКА Харківської області від 14 травня 2013 року та ухвалити нове рішення про закриття дисциплінарної справи, знову посилаючись на незаконність здійснення  дисциплінарного провадження КДКА Харківської області, тобто не за адресою робочого місця адвоката. Повторно вказує про порушення які, на  думку заявника, мали місце на стадіях здійснення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката та на стадії порушення дисциплінарної справи. ОСОБА_1 вважає рішення дисциплінарної палати КДКА Харківської області незаконним, таким, що грубо порушує Конституцію України, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є розправою над адвокатом, який відстоює Закон та має свою позицію стосовно проведення установчих конференцій та виборів органів адвокатського самоврядування, наводить інші доводи щодо правомірності своїх дій та відсутності підстав для притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

 

ОСОБА_1 вказала, що до неї не можуть бути застосовані такі підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності, як порушення правил адвокатської етики та невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, оскільки  станом на 6.10. 2012 року та на 22.11.2012р. вони не були опубліковані.

 

Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури України розгляд вище зазначених скарг ОСОБА_1 об’єднаний в одне провадження.

 

Перевіривши матеріали справи та викладені у скаргах доводи, заслухавши доповідача та пояснення  заявника, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 стосовно відсутності підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності підлягає задоволенню, а дисциплінарна справа – закриттю, виходячи з наступного.

 

Як вбачається із матеріалів перевірки, заступник голови Ради адвокатів Закарпатської області ОСОБА_2, звернулася до КДКА Закарпатської області зі скаргою від 07.12.2012р. на адвоката ОСОБА_1, робоче місце якої, згідно даних  Єдиного реєстру адвокатів України, розташоване у Закарпатській області (а.с. 39).

 

Відповідно до ч. 3 ст.33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України.В той же час, Законом передбачено право заявляти відводи при розгляді дисциплінарної справи (ч.2 ст. 40).

30.01.2013 р. на адресу голови ВКДКА надійшло звернення голови КДКА Закарпатської області про направлення вище зазначеної скарги до розгляду у КДКА іншої області, оскільки, згідно протоколу №3 засідання дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області від 22.01.2013р., всі присутні  на засіданні, десять  з одинадцяти членів дисциплінарної палати,  заявили самовідвід.  Рішення дисциплінарної палати мотивоване необхідністю виключення сумнівів щодо неупередженості та об’єктивності розгляду скарги, поданої заступником голови Ради адвокатів Закарпаття,  адвокатом ОСОБА_2, відносно адвоката ОСОБА_1, яка була членом КДКА попереднього скликання (а.с. 44,45).

 

Відповідно до п. 3.10.2., 3.10.3. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого ВКДКА 07.12.2012р. із змінами від 18.01.2013р.,у разі звернення голів дисциплінарних палат КДКА регіонів та/або скаржників та/або осіб, зазначених у пункті 3.10.1. цього Регламенту, щодо яких ініціюється питання про дисциплінарну відповідальність, а також у разі задоволення відводу (самовідводу) більшості членів дисциплінарної палати, що має розглядати скаргу, від її загального складу, ВКДКА може направити заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвокатів, які обрані до органів адвокатського самоврядування, зазначених у п. 3.10.1 цього Розділу, для розгляду до КДКА іншого регіону. Опрацювання та направлення заяв та скарг, поданих відповідно до п.3.10.2 Регламенту, здійснюється головою ВКДКА, або за  його дорученням  одним із заступників чи секретарем.

 

Відповідно до п.7.1. ст. 7 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Установчим з’їздом адвокатів України 17.11.2012р., при виконанні Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури функцій колегіального органу системи адвокатського самоврядування, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, остання при організації засідань і вирішенні питань, визначених статтею 6 цього Положення, керується власним Регламентом.

 

Відповідно до змісту ч.8 ст. 52  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, вчиняє дії  передбачені цим  Законом, положенням про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішеннями Ради адвокатів України і з’їзду адвокатів України.

 

З урахуванням викладеного, голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М. правомірно направив  скаргу ОСОБА_2 на дії адвоката ОСОБА_1 до розгляду в КДКА іншого регіону, зокрема, в КДКА Харківської області.

 

ВКДКА не приймає до уваги доводи заявника про визнання позачерговим з’їздом адвокатів України 9 лютого 2013 року нелегітимною Установчу конференцію адвокатів Харківської області та скасування  прийнятих на цій конференції рішень про формування органів адвокатського самоврядування, оскільки Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 15 квітня 2013 року у справі №826/1459/13-а рішення, оформлені як рішення позачергового з’їзду адвокатів України від 09 лютого 2013 року (м. Одеса та смт. Затока Білгород-Дністровського району Одеської області), визнано такими, що не є рішеннями з’їзду адвокатів України в розумінні Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 

Перевірка скарги ОСОБА_2 була здійснена членом дисциплінарної палати КДКА Харківської області ОСОБА_3, за дорученням голови  палати ОСОБА_4 № 464 від 26.02.2013р. (а.с.10). ОСОБА_3 звернувся до адвоката ОСОБА_1 для отримання письмового пояснення по суті порушених питань (а.с.13); надіслав письмові запити у Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація адвокатів України», відділ реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності Ужгородської міської ради,  в редакцію газети «Срібна земля», в Раду адвокатів Закарпатської області  (а.с. 11,12,14,17). За результатами перевірки  відомостей членом дисциплінарної палати КДКА Харківської області ОСОБА_3  складена довідка, яка містить виклад обставин, виявлених під час перевірки, його власні висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи  стосовно адвоката ОСОБА_1 (а.с. 26-28).  Скарга, довідка та всі матеріали перевірки були подані на розгляд дисциплінарної палати КДКА Харківської області яка, за результатами їх розгляду, 26 березня 2013 року прийняла рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_1  з визначенням місця, дня і часу її розгляду (а.с. 20).  Вказане рішення, разом з   довідкою  члена палати, надіслано адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката 27.03.2013 р. (а.с.19).

 

14 травня 2013 року дисциплінарна палата КДКА Харківської області дійшла висновку, що адвокат ОСОБА_1 грубо порушила вимоги статей 21, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статей 12, 62 Правил адвокатської етики, затверджених установчим з’їздом адвокатів України від 17.11.2012р., рішення установчої конференції адвокатів Закарпатської області від 06.10.2012 року. Ці порушення полягали в тому, що: 1) 06.10.2012р., під час роботи установчої конференції адвокатів Закарпатської області, адвокат ОСОБА_1, яка була обрана делегатом конференції, закликала адвокатів відмовитися від участі в установчій конференції та не виконувати її рішення, зазначала, що рішення Закарпатської КДКА, яким затверджено порядок проведення конференції та сама конференція є незаконними, в подальшому покинула установчу конференцію, розповсюджувала інформацію про те, що в цей же день була проведена ще одна установча конференція, на якій її обрано головою Ради адвокатів Закарпатської області; 2) Достовірно знаючи, що вона не обрана установчою конференцією адвокатів Закарпатської області головою Ради адвокатів Закарпатської області та не будучи уповноваженою у встановленому порядку на вчинення певних дій, ОСОБА_1  22.11.2012 р. особисто звернулася до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ужгородської міської ради для проведення державної реєстрації  органу адвокатського самоврядування, юридичної особи – Ради адвокатів Закарпатської області.  При цьому адвокат ОСОБА_1 подала для реєстрації вказаної Ради Положення про Раду адвокатів Закарпатської області завірені підписом  Висоцького В.І. та печаткою ВКК адвокатури  при КМ України, витяг з протоколу першого організаційного засідання Ради адвокатів України від 18.11.2012р., протокол №2 засідання Ради адвокатів Закарпатської області від 21.11.2012 р. та деякі інші документи. Такі дії адвоката підривають авторитет адвокатури України.

 

Відповідно до ч.1 ст. 43 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов’язковості для виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність адвоката.

 

Відповідно до ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами. Рішення конференції та рад адвокатів регіонів є обов’язковими до виконання адвокатами, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні та відомості про яких включено до єдиного реєстру адвокатів України. Рішення  органів адвокатського самоврядування набувають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не передбачений рішенням.

 

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 34 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», невиконання рішень органів адвокатського самоврядування є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

 

Наведені норми Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» були чинними у період виникнення спірних правовідносин.

 

31.08.2012 р. відбулося загальне засідання Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, на якому були прийняті певні  рішення з питань порядку скликання, підготовки та проведення Установчої  конференції адвокатів Закарпатської області, в тому числі визначено квотний принцип  участі адвокатів у конференції, визначені дата та місце проведення Установчої конференції, тощо.  Прийняті на зазначеному засіданні рішення є обов’язковими для виконання, у тому числі і адвокатом ОСОБА_1, яка, як вбачається зі змісту протоколу засідання КДКА від 31.08.2012р. брала участь у вказаному засіданні, у обговоренні усіх питань порядку денного та у голосуванні, отже, була обізнана з прийнятими рішеннями.

 

З урахуванням викладеного,  публічні заклики  до делегатів  Установчої конференції  відмовитися від участі в конференції, та/або  не виконувати її рішень – є невиконанням рішень  органів адвокатського самоврядування за що адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

 

Проте, вчинення таких дій адвокатом ОСОБА_1 не підтверджується протоколом  Установчої конференції адвокатів Закарпатської області від 06.10.2012 р. Зі змісту вказаного протоколу вбачається, що ОСОБА_1 закликала покинути зал проведення конференції лише адвокатів, які не є делегатами (а.с. 61).

Висловлення адвокатом думки (власного судження) щодо незаконності тих чи інших рішень органів адвокатського самоврядування та з інших питань,  не може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, оскільки, відповідно до ст. 34 Конституції України, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

 

Аналізуючи наведені в оскаржуваному рішенні висновки  щодо  порушення  ОСОБА_1 вимог  ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», які полягали в поданні ОСОБА_1 22.11.2012 р. для державної реєстрації Ради адвокатів Закарпатської області документів, які не були прийняті Установчим з’їздом  адвокатів України та/або органами адвокатського самоврядування Закарпатської області в розумінні Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», були підписані неповноважними особами тощо, ВКДКА приймає до уваги  пояснення  ОСОБА_1, яка вказала, що діяла не за власною ініціативою, а виконувала колегіальне рішення, яке вона на той час вважала легітимним. Зокрема, їй було надано протокол засідання Ради адвокатів України від 18.11.2012р. за підписом, як зазначено в Протоколі,  голови Ради адвокатів України Висоцького В.І., яким затверджене Положення про Раду адвокатів Закарпатської області та уповноважено її, ОСОБА_1, здійснити державну реєстрацію вказаної юридичної особи. Після того, як державний реєстратор повідомив ОСОБА_1, що згідно даних ЄДРПОУ головою Ради адвокатів України є Ізовітова Л.П., а не Висоцький В.І., вона жодних дій  не вчиняла та забрала всі подані нею державному реєстратору документи. ОСОБА_1 також пояснила, що добросовісно помилялася, вважаючи себе обраною головою Ради адвокатів Закарпатської області. Наразі у провадженні Закарпатського окружного адміністративного суду знаходиться справа про неправомірність проведення 06.10.2012р.  Установчої конференції адвокатів Закарпатської області та визнання недійсними прийнятих цією конференцією рішень, в т.ч. і щодо обрання головою Ради адвокатів  Закарпатської області ОСОБА_5 Вказані обставини безпідставно не враховані дисциплінарною палатою КДКА Харківської області при розгляді дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_1 За таких обставин висновок про порушення адвокатом ОСОБА_1 вимог ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є таким, що не відповідає дійсним обставинам дисциплінарної справи.

 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 52, 41 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.6 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, ВКДКА, –

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Скаргу ОСОБА_1 задовольнити, скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області 26 березня 2013 року та від 14 травня 2013 року, дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_1 закрити.
  2. Про прийняте  рішення повідомити зацікавлених осіб.
  3. Матеріали справи повернути до  КДКА Харківської області.
  4. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                       В.М. Загарія

 

 

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                   І.Б. Піх