Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІ-009/2019

 25 червня 2019 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області від 20 грудня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області від 20 грудня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Особа_1 з рішенням дисциплінарної палати не згодний, так як вважає його невмотивованим, необґрунтованим та прийнятим з порушенням норм чинного законодавства.

Скаржник зазначає, що дисциплінарна палата зобов’язана була у мотивувальній частині навести правове обґрунтування та врахувати доведені фактичні обставини, які були вказані у його скарзі. Особа_1 у своїй скарзі також зазначає про порушення дисциплінарною палатою КДКА Луганської області процесуальних норм, зокрема про те, що рішення всупереч законодавству викладене російською мовою.

Скаржник просить поновити пропущений строк на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Луганської області та скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області від 20 грудня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, і ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Розглянувши доводи скарги, матеріали, що надійшли з регіону, заслухавши доповідача, інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, сформованого 24.06.2019 року, адвокат Особа_2 діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № ___ , виданого Радою адвокатів Луганської області від 19.04.2017 року.

Адреса робочого місця адвоката – Адреса_1.

Рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 дисциплінарна палата КДКА Луганської області прийняла 20.12.2018 року.

Скаржником пропущено строк на оскарження рішення, визначений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», внаслідок чого він просить поновити пропущений строк через те, що оскаржуване рішення він отримав Укрпоштою лише 14.01.2019 року, у зв’язку із порушенням дисциплінарною палатою КДКА Луганської області строку направлення рішення стороні по справі, в зв’язку із чим він був позбавлений можливості вчасно підготувати обґрунтовану скаргу до ВКДКА. На підтвердження даної інформації надав копію конверту та роздруківку даних відстежень пересилання поштових відправлень.

Розглянувши доводи Скаржника, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила визнати поважними причини пропуску строку на оскарження рішення КДКА та вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Матеріалами перевірки встановлено, що до КДКА Луганської області надійшла скарга Особа_1. У скарзі Особа_1 зазначає про порушення Особа_2 правил адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

За результатом розгляду скарги Особа_1, дисциплінарна палата КДКА Луганської області дійшла висновку про відмову у відкритті дисциплінарного провадження стосовно адвоката Особа_2.

При цьому, КДКА Луганської області у своєму рішенні жодним чином не обґрунтувала своє рішення, не описала позицію та доводи скаржника та адвоката, щодо якого подана скарга, не посилалась на норми, які регламентують порядок здійснення дисциплінарного провадження, та не обґрунтувала у своєму рішенні підставу для відмови у відкритті дисциплінарного провадження відносно адвоката Особа_2.

З огляду на вищезазначене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає висновки КДКА Луганської області, викладені в оскаржуваному рішенні необґрунтованими та невмотивованими.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скарга на дії адвоката перевіряється на предмет зазначення в ній відомостей про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Частиною 1 ст. 36 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.

Згідно ч. 2 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної справи, яке надсилається або вручається адвокату, додається довідка члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, складена за результатами перевірки.

Приймаючи рішення від 20 грудня 2018 року про відмову у відкритті дисциплінарного провадження відносно адвоката Особа_2, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області не виконала порядок дій, передбачених відповідними статтями Закону, не забезпечила видання довідки члена ДП КДКА Луганської області, складеної за результатом перевірки, та не обґрунтувала підстави відмови Особа_1 за результатом розгляду його скарги відносно адвоката Особа_2.

Окрім того, ВКДКА приймає доводи Скаржника про те, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області від 20 грудня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2., в порушення вимог закону, складене російською мовою.

Відповідно до п.п.18 п.2.1 розділу 2 (Загальні вимоги до створення документів) Інструкції з діловодства у регіональних органах адвокатського самоврядування, затвердженої Наказом Заступника Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України В.А. Гвоздія №32/1/3-13 від 20 червня 2013 року, – документи складаються державною мовою.

На підставі викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області від 20 грудня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, – скасувати.
  3. Направити справу для нового розгляду до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Матеріали перевірки повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська