Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VI-011/2018

 26 червня 2018 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучківського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 22 грудня 2017 року № 3 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 22 грудня 2017 року № 3 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Листами Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури неодноразово скаржнику було запропоновано усунути недоліки скарги, зокрема, спочатку підписати скаргу, а згодом (двічі) надати підтвердження направлення копії скарги та доданих до неї письмових матеріалів на адресу КДКА м. Києва, рішення якої оскаржується.

В подальшому, 11.04.2018 за вх. № 10134 після усунення недоліків до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ з клопотанням про поновлення строку на оскарження рішення КДКА регіону, пропущеного з поважної причини.

Скаржник з рішенням дисциплінарної палати КДКА регіону не погодився, вважає його незаконним, необґрунтованим, просить рішення скасувати та ухвалити нове рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку.

Скаргу мотивує тим, що 17.11.2016 під час судового засідання в Солом’янському районному суді м. Києва по цивільній справі за позовом ОСОБА_ до обслуговуючої організації та приватного підприємця ОСОБА_ про припинення протиправних дій, відшкодування шкоди, адвокат ОСОБА_, як представник відповідача, зачитав письмове заперечення проти позову, в якому поширив про нього недостовірну інформацію, яка порочить його честь і гідність. Принижуючи скаржника, адвокат ствердив в суді, що скаржник нібито є психічно хворим та перебуває на обліку в психіатра. Ці доводи скарги не були належним чином перевірені дисциплінарною палатою КДКА регіону, що призвело до прийняття незаконного та необґрунтованого рішення.

Крім того, при голосуванні за проект рішення дисциплінарною палатою КДКА регіону порушено вимоги ч. 1 ст. 41 Закону України «про адвокатуру та адвокатську діяльність» та п. 55 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 № 120 (далі – Положення), а саме, з присутніх на засіданні палати 6 її членів з 10 обраних, член дисциплінарної палати, який проводив перевірку відомостей про дисциплінарний проступок, взяв участь в голосуванні.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Соботника В.Й., розглянувши доводи скарги, матеріали, що надійшли з регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Приймаючи до уваги той факт, що Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листами направляла скаржнику скаргу із доданими матеріалами з метою усунення недоліків відповідно до вимог Положення, то пропущений ним строк із зверненням зі скаргою на рішення є таким, що відбувся за поважних причин, а тому скаргу ОСОБА_ прийнято до розгляду.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №___ від _____, видане на підставі рішення Київської міської КДКА. Адреса робочого місця адвоката є наступною: ____________________.

Тобто, дисциплінарне провадження здійснено належною КДКА регіону за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в ЄРАУ (ч.3 ст.33 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність ”).

За результатами проведеної перевірки відомостей, викладених у скарзі, членом дисциплінарної палати КДКА м. Києва Розметовим Р.Н. складено довідку. Остання містить викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновок та пропозицію про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката в зв’язку з тим, що в матеріалах перевірки відсутні достатні дані, які б підтверджували доводи скарги, а тому відомості в скарзі ОСОБА_ не містять ознак дисциплінарного проступку адвоката.

В своєму письмовому поясненні адвокат ОСОБА_ зазначив, що не порушував Правил адвокатської етики та присяги адвоката під час судового засідання в Солом’янському районному суді м. Києва 17.11.2016 в цивільній справі за позовом ОСОБА_ до обслуговуючої організації та приватного підприємця ОСОБА_ про припинення протиправних дій, відшкодування шкоди, представляючи інтереси останнього. В судовому засіданні зачитав письмове заперечення відповідача ОСОБА_ на позовну заяву ОСОБА_, але виділене речення в абзаці про перебування позивача на обліку в психіатра ним не зачитувалось, а було передано судді та позивачу. Під час судового засідання проводилася фіксація судового процесу технічними засобами.

За результатами розгляду скарги рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 22.12.2017 вирішено відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Дисциплінарна палата КДКА регіону в своєму рішенні вказала, що твердження ОСОБА_, що під час оголошення заперечення на його позовну заяву адвокат ОСОБА_ при свідках обізвав його психічно хворим, тим самим поширив про нього недостовірну формацію, що ганьбить його честь і гідність, наніс йому тяжку моральну травму, що викликало великі страждання, належним чином не підтверджені.

Адвокат вказав в поясненні, що ОСОБА_ звернувся до нього до суду з позовом про захист честі і гідності та відшкодування моральної шкоди. Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва від 07.11.2017 у справі № _____ за позовом ОСОБА_ до адвоката ОСОБА_ про захист честі і гідності та відшкодування моральної шкоди – відмовлено.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Тому, зважаючи, що обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку, відповідно до ст.70 Правил адвокатської етики покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката, що адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку, слід погодитися з позицією дисциплінарної палати КДКА регіону про відсутність достатніх підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Як вказано в ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь в у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.

За таких обставин помилковим є твердження скаржника про порушення дисциплінарною палатою КДКА регіону вимог ч. 2 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме, що Розметов Р.Н., який проводив перевірку відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, брав участь в голосуванні, оскільки воно стосується прийняття рішення у дисциплінарній справі, тобто вже в наступній стадії дисциплінарного провадження.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 22 грудня 2017 року № 3 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Л.В. Крупнова

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська