Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІ-013/2019

25 червня 2019 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області № 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9 від 04.04.2019 року про відмову в задоволенні відводів членам КДКА Харківської області,-

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 04 квітня 2019 року № 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9 про відмову в задоволенні відводів членам КДКА Харківської області (голові КДКА Особа_2, голові кваліфікаційної палати Особа_3, секретарю кваліфікаційної палати Особа_4, членам кваліфікаційної палати Особа_5, Особа_6, Особа_7, Особа_8., Особа_9, Особа_10.).

Скаржник з вказаними рішеннями кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області не згодний, вважає їх незаконними, необґрунтованими, у звꞌязку з чим, просив рішення скасувати, направити заяви про відвід голови КДКА, голови кваліфікаційної палати, секретаря палати та членів палати для повторного розгляду до відповідної КДКА.

В скарзі Скаржник зазначає, що рішенням КДКА Харківської області Особа_11 було допущено до складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

02 листопада 2017 року було проведено письмову частину кваліфікаційного іспиту.

Рішенням кваліфікаційної палати КДКА Харківської області від 03 листопада 2017 року № 1 вирішено затвердити результати складання Особа_1 кваліфікаційного іспиту як незадовільні.

Рішенням ВКДКА від 28.02.2018 року № ІІ-011/2018 скасовано рішення кваліфікаційної палати КДКА Харківської області від 03 листопада 2017 року та зобов’язано провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час.

До початку складання іспиту 04 квітня 2019 року Особа_1 Особа_2 було заявлено відводи голові КДКА Особа_1., голові кваліфікаційної палати Особа_4, секретарю кваліфікаційної палати Особа_4, членам кваліфікаційної палати Особа_5., Особа_6., Особа_7 , Особа_8., Особа_9., Особа_10.

Підставою для відводів, згідно скарги, стала наявність в Особа_1 сумнівів щодо об’єктивності та неупередженості голови КДКА, голови кваліфікаційної палати, секретаря палати та членів палати через оскарження та скасування рішення палати від 03 листопада 2017 року № 1, що приймалося за їх участі.

Скаржник вважає, що посилання КДКА Харківської області в оскаржуваних рішеннях на рішення Ради адвокатів України від 22.09.2017 року № 199, відповідно до якого відвід членам кваліфікаційної палати може бути зроблений лише в разі скасування рішення КДКА з підстав необ’єктивності та упередженості, є невірним та не обмежує особу, допущену до складання іспиту, заявити відвід у зв’язку зі скасуванням рішення КДКА про відмову у видачі свідоцтва про складання іспиту з будь-яких інших підстав, у тому числі за наявності сумнівів у об’єктивності та неупередженості членів палати.

Як вбачається з супровідного листа КДКА Харківської області від 24.05.2019 року № ____ про направлення особової справи Особа_1 на 60 арк., відомостей стосовно оскарження рішень КДКА Харківської області від 04 квітня 2019 року № 7-1,7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9 щодо відводів голови КДКА, голови кваліфікаційної палати, секретаря палати та членів палати Скаржником до суду немає.

Розглянувши доводи скарги, матеріали кваліфікаційної справи, що надійшли з регіону, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Соботника В.Й., інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України.

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що рішенням КДКА Харківської області Особа_1 було допущено до складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

02 листопада 2017 року кваліфікаційною палатою КДКА Харківської області було проведено письмову частину кваліфікаційного іспиту.

Рішенням кваліфікаційної палати КДКА Харківської області від 03 листопада № 1 вирішено затвердити результати складання Особа_1 письмової частини кваліфікаційного іспиту як незадовільні.

Рішенням ВКДКА від 28.02.2018 р. № ІІ-011/2018 скасовано рішення кваліфікаційної палати КДКА Харківської області від 03 листопада 2017 року та зобов’язано провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час.

Приймаючи це рішення ВКДКА виходила з сукупності похибок, які були застосовані атестаційною палатою КДКА Харківської області при прийнятті оскаржуваного рішення, в тому числі, відсутності фабул справ.

До початку складання іспиту 04 квітня 2019 р. Особа_1 було заявлено відводи голові КДКА Особа_2, голові кваліфікаційної палати Особа_3., секретарю кваліфікаційної палати Особа_4, членам кваліфікаційної палати Особа_5., Особа_6, Особа_7, Особа_8, Особа_9, Особа_10.

Підставою для заяв про відводи стала наявність в Особа_1 сумнівів щодо об’єктивності та неупередженості голови КДКА, голови кваліфікаційної палати, секретаря палати та членів палати через оскарження та скасування рішення КДКА від 03 листопада 2017 р. № 1, що приймалося за їх участі.

Як вказано в п. 3 Розділу 4 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 р. № 270, із наступними змінами (далі – Порядок), особа, яка допущена до складення кваліфікаційного іспиту, до початку проведення кваліфікаційного іспиту має право заявити відвід члену палати або голові КДКА, у випадку якщо останній приймає участь у засіданні палати, якщо вважає, що член палати або голова КДКА зацікавлений в результатах іспиту, чи має сумнів у його об’єктивності з інших причин. Рішення палати щодо відводу члена палати або голови КДКА, якщо він приймає участь у засіданні палати, приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості осіб, які беруть участь у засіданні палати. Член палати або голова КДКА, якому заявлено відвід, участь у голосуванні з цього питання не приймає.

Рішеннями КДКА Харківської області від 04 квітня 2019 р. № 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9 відмовлено Особа_1 в задоволенні відводів членам КДКА Харківської області.

Заяви про відводи розглянуті належною КДКА, з дотриманням процедури, визначеної п.7.5. Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року № 268, а саме, без участі члена КДКА, якому був заявлений відвід.

Як видно з оскаржуваних рішень КДКА, в заяві Особа_1 відсутні посилання на наявні сумніви щодо упередженості або зацікавленості голови КДКА, голови кваліфікаційної палати, секретаря палати та членів палати, окрім посилання на прийняття кваліфікаційною палатою рішення від 03 листопада 2017 року № 1, що приймалося за їх участі.

Слід погодитися з твердженням Скаржника, який вважає, що посилання кваліфікаційної палати КДКА Харківської області в оскаржуваних рішеннях на рішення Ради адвокатів України від 22.09.2017 р. № 199, відповідно до якого відвід членам кваліфікаційної палати може бути зроблений лише в разі скасування рішення КДКА з підстав необ’єктивності та упередженості, є хибним та не жодним чином не обмежує особу, допущену до складання іспиту, заявити відвід як такий.

ВКДКА вважає, що зава про відвід, заявлена особою, допущеною до складання іспиту, з мотивів зацікавленості члена палати або голови КДКА в результатах іспиту чи сумнівів в їх об’єктивності з інших підстав повинна бути належним чином обґрунтована, з посиланням на певні обставини, що мають місце.

Однак, належної мотивації для відводів голови КДКА, голови кваліфікаційної палати, секретаря палати та членів палати в заявах Особа_1., крім посилання на їх участь в прийнятті рішення від 03 листопада 2017 року № 1 , що було скасоване рішенням ВКДКА від 28 лютого 2018 року № ІІ-011/2-18, в заявах Скаржника немає. Заяви є необгрунтованими.

За таких обставин, ВКДКА погоджується з рішеннями кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області № 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9 від 04.04.2019 року про відмову в задоволенні відводів членам КДКА Харківської області та не вбачає підстав для задоволення скарги Особа_1.

Відповідно до ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру» рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1- залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області № 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9 від 04.04.2019 року про відмову у задоволенні відводів членам кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська